Syd Östran skriver den 1 okt -71

Det var det västtyska fartyget Colonia av Hamburg på 480 brutton som på onsdagskvällen gick på Korsaskär utanför blekingska östkusten. Fartyget var på resa från Västerås till Rostock med last av korn när grundstötningen inträffade. Fartyget gick på vid kvart i åtta på onsdagskvällen men det var först vid halvsjutiden på torsdagsmorgonen som kustbevakningen sambandscentral i Karlskrona fick larmet. Det var en fiskare som uppmärksammade haveristen och larmade kustbevakningen. Fartyget, som har sju mans besättning, står hårt på grundet och har sprungit läck i förpiken. Malmö Bogserbolags bärgningsfartyg Sjollen kom på torsdagseftermiddagen till haveristen liksom bogserbåten Pilen och man började genast undersökningar för att så snart som möjligt kunna dra haveristen flott. Arbetena försvåras av att vattendjupet kring olycksplatsen inte är mer än cirka en meter medan Sjollen har ett djupgående på fem meter!

Man kunde därför ännu sent på torsdagskvällen inte säga när det kan bli aktuellt att påbörja bärgningsarbetet. Haveristen har en lätt styrbords slagsida men står alltså mycket säkert på grundet. Någon fara för haveristen är det därför inte. Colonia är byggd 1944 och ägs av Osterwisch & Sohn i Hamburg. Fartyget står på grund i ett område där det tidigare inträffat flera grundstötningar. Ett riskmoment är om vattnet når kornet. Kan då börja svälla och öka risken för ytterligare skador.

  De båda bärgningsfartygen kommer att ligga kvar vid haveristen över natten och invänta en pontonkran som beräknas passera och i förbifarten på fredagsmorgon också prova att lyfta fartyget av grundet. Skulle inte detta inte lyckas måste man först lämpa över en del av lasten till en lastpråm så att Colonia lättar varefter man ska dra loss fartyget. Möjligheterna att bärga det tyska fartyget betecknas som mycket goda, då det är lite sjöhävning i området

Blekinge Län. 10 okt-71: Pontonkran lyfter fartyg av grund utanför Blekinge!

Bild: den västtyska paragrafbåten står hårt på grundet och de lätta försök som på tisdagen gjordes att med bogserbåten Pilen dra fartyget flott misslyckades

Bild: den västtyska paragrafbåten står hårt på grundet och de lätta försök som på tisdagen gjordes att med bogserbåten Pilen dra fartyget flott misslyckades

  Det västtyska fartyget Colonia på 800 ton dödvikt gick natten till torsdagen på grund strax norr om Svanhalla i östra Blekingeskärgården. Fartyget tycks inte ha fått några skador men står hårt på grunden. Man befarar att skador kan uppstå om man försöker dra loss fartyget, varför man beslutat att med hjälp av pontonkran Magnus Vll från Stockholm försöka lyfta Colonia av grundet.

 Kustullmästare Gunnar F Grafström, Kalmar, berättar att sambandscentralen i Karlskrona fick besked om grundstötningen på torsdagsmorgonen. Tullbåten TV 111 från Kalmar och bogserbåten Sjollen från Malmö dirigerades till platsen. Det visade sig att djupet inte var så stort nog för att Sjollen skulle kunna komma i närheten. Därför tillkallades också den mindre bogserbåten Pilen från Kappelshamn på Gotland.

    Med Pilen gjordes på torsdagseftermiddagen försök att dra Colonia av grundet men dessa avbröts då man nåddes av meddelandet att pontonkranen Magnus var på väg söderut och på fredagen kommer att passera den plats där Colonia står på grund. Går allt efter beräkningar så kommer den västtyska paragrafbåten att redan i dag lyftas av grundet.

    Colonia var på väg från Västerås till Rostock i Östtyskland med 650 ton korn. Vädret var vid grundstötningen liksom under hela torsdagen bra och någon fara för fartyget eller den sju man starka besättningen föreligger inte.

BL den 2 okt-71:

Jämjö… Under natten till lördagen gjordes försök att lyfta det tyska lastfartyget Colonia, som gått på grund utanför Stora Korsaskär, norr om Svanhalla,

 Vid 18-tiden på fredagenskvällen kom pontonkranen Magnus Vll till olycksplatsen.

Poseidon lämnade över kran till Pilen och gick själv upp till Kalmar för besättningsbyte och proviantering.

Bogserbåten Sjollen återvänder till Malmö. Båda dessa var för djupgående för detta arbete med Colonia.

Man började genast med att göra fast det grundstötta fartyget vid pontonkranen. Vid 22-tiden hade man fäst den ena lyftwiren och så snart den andra är fast, kommer lyftförsöken att sätta igång. Detta beräknas ske någon gång efter midnatt.

Colonia kommer sedan att bogseras till Kalmar av bärgningsfartyget Pilen.

Kommentar: På lördagsmorgon efter dykarbesiktning så kom order från kontoret i Stockholm att Pilen skulle koppla kran med haveristen och ta upp allt till lotsplats utsida Kalmar där skulle Poseidon ta över och ta in allt till kaj. Neptunbolagets Poseidon drar sakta men säkert in den stora lyftkranen mot Kalmar hamn och haveristen sitter säkert fast i lyftkranens wirar. Pilen assisterar.

Bogserbåten Pilen återvänder till Kappelshamn via Byxelkrok (nattvila) och gör sig klar för nya uppgifter.  "Pola" ligger över vintern i Kristianopel  och väntar på uppgörelse med försäkringsbolaget.

Neptunbolagets Poseidon drar sakta men säkert in den stora lyftkranen mot Kalmar hamn och haveristen sitter säkert fast i lyftkranens wirar. Pilen assisterar.

Neptunbolagets Poseidon drar sakta men säkert in den stora lyftkranen mot Kalmar hamn och haveristen sitter säkert fast i lyftkranens wirar. Pilen assisterar.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan