Häftingsklint längst upp, nedan för är Sigsarve strand. på revet låg

Häftingsklint längst upp, nedan för är Sigsarve strand. på revet låg "Astrid". Tryck på bilden så ser man revet

GA 29 oktober-68: Fiskebåt på grund

En fiskebåt, Astrid från Visby, gick på onsdagen på grund på pallkanten i norra delen av Ihreviken. Grundstötningen skedde så nära land att besättningen utan svårighet kunde ta sig i land. Man avböjde hjälp från kustbevakningen eller annan sjöräddning och förklarade att man skulle få Astrid flott igen på egen hand. Några skador på båten eller besättning tycktes inte ha uppstått.

GA 1 nov. -68: Den grundstötta fiskebåten Astrid ligger fortfarande kvar på grundet c:a 100 meter utifrån land i Ihreviken. Bogserbåten Pilen från Kappelshamn var ute och försökte bärga henne på onsdagskvällen vågorna gick för höga för att det skulle lyckas. Astrid var på väg från Visby till Västervik när motorn stannade utanför smålandland kusten. I den sydvästliga vinden drev sedan Astrid över Östersjön och strandade i Ihreviken.

Kommentar: Detta är förtydligande av det hela. Piltank och Pilen var ute vid haveriplatsen satt över pumpar och kopplade haveristen. Efter en halvtimma var Astrid tom på vatten och båtarna tog hem på slacket på bogserkabeln. Pilen lägger av och Astrid förtöjs långskepp på Piltank. Hemfärden till Kappelshamn om 12 sjömil på börjas. Det var total bleke ingen dyning. Efter en timme så stannar först den ena länspumpen sen den andra. Det visade sig att Astrid var så rutten att hon släppte drevet som tätade skrovet. Detta hade nu satt sig i pumparna och stoppade effektivt länsningen. Den stora lossningspumpen på Piltank kopplades upp med åtta 4tums sugslangar. Och länsning fortsatte. Men suget var för kraftigt så läckorna i Astrid blev bara större och större. Efter en kort stund försvinner Astrid på 90 meters djup.  I 90 graders bäring till Häftingsklint. Kontakt togs därefter med Försäkringen och en fullständig redogörelse lämnade dit. Det var den ända haveristen som misslyckades under denna tioårs period för Bengt-Olof.

Sjöförklaring ett år senare i Kalmar den 28 nov-69 sades det så här: Sjöförklaring angående det i fjol förlista fiskefartyget Astrid av Visby har hållits inför rådhusrätten i Kalmar. Det framkom då att fartyget inte var försäkrat. Varför ägaren, som också var befälhavare ombord, går miste om de dryga 20 000 kr. han lagt ut för båten. Astrids sista färd började vid 22 -tiden den, 28 oktober i fjol. Hon lämnade då Visby hamn för att till Västervik. Vid 3-tiden morgonen därpå siktades Kungsgrundets fyr utanför Västervik och i detta område fick fartyget motorstopp. Vinden drev Astrid tillbaka mot Gotland och två dagar senare grundstötte fartyget i närheten av Sigsarve i Hangvar. Befälhavaren och hans bror, som var med besättningsman, lämnade Astrid och i deras frånvaro drog några senare en bogserare Astrid av grundet med avsikt att bogsera henne till hamn. Efter en kort sträcka sjönk emellertid, enligt uppgift på å 90 meters djup.

Vid förhandlingarna, som ledes, av borgmästare Sune Hellrot gav männen följande förklaring till varför de lämnat båten på grundet: Det bolag i vilket försäkring tecknats hade vid anmälan dit av vad som hänt, förklarat att försäkringen inte var gällande därför att någon premie inte var inbetald. Ändock hade bolagets ombudsman vidtalat en bogserare att sköta om Astrids bärgning, vilket alltså misslyckades Bolagets ombud var närvarande vid sjöförklaringen. Han upp-.gav att ägaren tecknat en försäkring på 22 000 kr. och att handlingarna jämte inbetalningskort på premien hade översänts. Några pengar hade aldrig hörts av.

 Ägaren förklarade detta ta med att han aldrig fått några handlingar:

Försäkringsbolagets ombud gjorde gällande att bolaget inte hade några förpliktelser i fallet Försök att bärga Astrid hade skett i tanke på att båten annars snart skulle ha huggits sönder på revet.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan