Bild: Bornö har kommit till Visby hamn och från bogserbåten Pilen förbereder man dykaren för ned-stigning

Bild: Bornö har kommit till Visby hamn och från bogserbåten Pilen förbereder man dykaren för ned-stigning

Motorfartyget Bornö gick vid 6-tiden på söndagsmorgonen på grund vid Gnisvärd c:a 1 km norr om fiskeläget. Fartyget som är på 260 ton och hemmahörande Slite kom tom från Visby för att lasta spannmål i Klintehamn. Det rådde svår tjocka vid tillfället och enligt skepparen Torgny Karlsson var sikten i det närmaste obefintlig.

Bornö gick rakt på pallkanten med fören, på endast ett halvmeterdjupt vatten och alldeles intill land.

Bogseraren Pilen stationerad i Kappelshamn kom på förmiddagen till undsättning och lyckades vid middagstid dra fartyget av grundet. Bornö gick sedan för egen maskin tillbaka till Visby följd av Pilen. Efter att man lagt till vid norra vågbrytaren vidtogs omedelbart undersökning av skrov och propeller. Man kunde då konstatera att inga större skador uppstått Endast några mindre skador på propellern, var vad grodmannen kunde finna.  

På Bornö finns ingen radar, en sådan kunde ha förhindrat olyckan. Skepparen kommer med det snaraste att anskaffa en sådan utrustning. Säkert välbetänkt.   

Slitefartyget Bornö som på lördagen vid 18-tiden gick på grund vid Nyrevsudde norr om Gnisvärd har ådragit sig propellerskador vid grundstötningen. På måndagen lyftes fartyget med kran i Visby för att man skulle försöka räta ut de propellerblad som blivit vridna.

 Bornö ställde sig hårt på grundet. Fartyget gick upp på ett grund, och höjde sig 60 cm. Bogserbåten Pilen från Kappelshamn var framme vid Bornö vid halv sextiden på söndagsmorgonen och lyckades få Bornö flott vid halv tretiden. När fartyget kom till Visby gick dykare ner, som konstaterade att det var propellerblad krökta.   

Vissa uppgifter i pressen om att Bornö skulle sakna radar är felaktiga. Tilläggas kan dock att radar endast är ett hjälpmedel, alltså inget att navigera efter

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan