GA 19 jan. – 68

”Sjöröveri” av östtysk utanför Sandön:

BESLAGTOG NEDISAD VÄSTTYSK

         En händelse som betecknas som en form av sjöröveri inträffade i farvattnen ost om Gotska Sandön på torsdagskvällen. Den västtyska 600-tonnaren Barbara hade råkat i sjönöd och besättning övergav henne. Det östtyska trålarmoderfartyget Granits av Sassnitz tog haveristen under bogsering. Trots uppmaningar att gå till närmaste svenska hamn fortsatte bogseringen mot Östtyskland. Uppmaningar kom på radiotelefon från Lloyds Gotlands ombud och ett västtyskt försäkringsbolags Kalmar ombud. Kaptenen förklarade dock att han hade order från sitt rederi att föra haveristen till Sassnitz.

 Direktör Rune Fohlström vid AB Carl E. Ekman säger att det är mycket ovanligt förfaringssätt. Det vanliga är att man går till närmaste hamn med en övergiven haverist för att sedan få ut sin bärgarlön. Dessutom betecknar han det som oansvarigt att ge sig ut på en så lång bogsering. Bogserlinan brast en gång redan på torsdagskvällen och om det blåser upp finns det inga resurser för att klara bogseringen. Trålarmoderfartyget assisteras av två östtyska trålare och i närheten finns också det västtyska fartyget Harun, som har besättningen från haveristen ombord. Kapten har begärt att få gå tillbaka ombord på sitt fartyg, men har inte fått tillåtelse från östtysk sida.

      Barbara av Elsfelth fick tjugo graders slagsida p.g.a. nedisning på torsdagsmorgonen cirka fyra distansminuter ost om Sandön. Den sex man stor besättning togs ombord på Harun. Barbara var på väg från Hangö i Finland med 180 standars virke till Bremen. Vid middags kom två östtyska trålare till platsen, på gränsen mellan internationellt och svensk territorialvatten.

Två man från trålarna gick ombord och kopplade en bogserlina. Först sattes kursen mot Sandön, senare övergavs bogseringsförsöket.

Vid 15.30-tiden kopplades en bogserlina från trålarmoderfartyget Granits och en timme senare kom Ajax från Visby. Däckslasten om 50 standars vräktes överbord och Barbara rätade upp sig. Ajax som återvände till Visby, påträffade flytande buntar av virke och en varning för sjöfarande.

Bogseringen gick sydvart, trots att kaptenen på Granits från olika håll uppmanats att gå till närmaste hamn.

 Kommentar: Rederi Pilen blev informerad i ett tidigt skede och Piltank lastade kompressor och utrustning för att gå emot Ajax för att assistera när så tiden skulle vara inne för detta. Det är intressant att se hur två tidningar uppfattar och skriver om samma händelse. Ibland kan man tro att det är två olika händelser. Det fortsätter så här med en artikel från GT.   

 GT den 20 jan – 68: ”BARBARA” KANTRADE” Kapplöpning om vraket

Det västtyska fartyget Barbara, som efter haveri utanför Sandön på torsdagen var under bogsering sydvart, kantrade på fredagen 15 distansminuter nordväst om Visby. Tre bogserare, två svenska och en östtysk, var vid GT:s pressläggning i kamp om att hinna först till haveristen. Förmodligen kom de fram vid 4- 5 tiden i morse.

        När Barbara slog runt är inte känt. Det tyska trålarmoderfartyget Granits som bogserade haveristen meddelade inte kantringen till svenska sjöräddningen och den östtyska bogseraren fick ett ordentligt försprång. Möjligen är att den rekvirerades redan på torsdagen när östtyskarna övertog haveristen.

Tingstäde radio fick larm om kantringen vid 22.30-tiden på fredagskvällen då motortankern Runo av Donsö passerade det kantrade fartyget och två östtyska trålare som låg i närheten.

Av Granits fanns dock inget spår. Neptunbolagets Ajax som befann sig på resa från Visby till Karlskrona fick order om att vända och gå upp mot haveristen och samma bolags Triton gick ut från Nynäshamn.

Ajax beräknas vara framme vid haveristen vid 5-tiden idag och Triton omkring en timme tidigare. När det östtyska bärgningsfartyget är att vänta vet man inte. Om det rekvirerades redan på torsdagen kan det hinna fram först.

Neptunbolaget har Barbaras rederi och dess lastombuds order att bärga haveristen men östtyskarna har hittills inte brytt sig om bestämmelser och praxis när det gällt denna fråga. Hela övertagandet av Barbara var något av modernt sjöröveri.

 GA 20 jan -68: Barbara slog runt – Nytt bärgningsförsök, Kapplöpning i natt

Text av GÖRAN MATTSSON

Den västtyska 600-tonnaren Barbara, som ”kapades” av östtyska fartyg på torsdagen, har slagit runt i Östersjön. Tingstäde radio fick de första rapporterna om händelsen vid 21-tiden på fredagskvällen. Det var den svenska tankern Runo – på väg från Nynäshamn till Visby – som stod för meddelandet. De östtyska fartygen är mycket tystlåtna om olyckan och man vet inte om någon människa har drunknat. Fångstdirektör Lemke i Sassnitz bekräftar bara på fredagskvällen att det är Barbara som slagit runt.

Fångstdirektör Lemke lämnade inga ingående upplysningar om händelsen men meddelade att en östtysk bogserbåt är på väg mot haveriplatsen, 15 distansminuter nordväst Visby. Barbara ligger med kölen i vädret i farlig närhet av farleden Visby – Nynäshamn.

Samtidigt är Neptunbolagets Ajax och Thetis på väg mot haveriplatsen. Ajax lämnade på fredagseftermiddagen med Karlskrona som destinationsort men fick alltså bud att vända senare på kvällen. Thetis avgick från Nynäshamn vid 22- tiden på fredagskvällen och väntades vara framme vid haveristen vid 3-tiden.

Genom Barbaras assuradör skall man försöka få en fullmakt för Neptunbolaget att söka bärga haveristen och bogsera in den till Kappelshamn. Med tanke på östtyskarnas tidigare ovillighet till detta lär det vara fråga om en kapplöpning utan like på Östersjön i natt.

– Vi bör ha passerat haveriplatsen vid 18-tiden, säger kapten Bertil Ahlqvist på ÅG:s färja Gotland, som hade kvällstur till Nynäshamn. Men vi såg ingenting av Barbara eller hennes uppvaktning. Vädret var disigt så det kan tänkas att vi inte upptäckte henne.

– Men vi skall hålla skärpt uppsikt, när vi återvänder till Visby, upplyste kapten Ahlqvist strax före avgång från Nynäshamn. Ligger Barbara i farleden är hon en stor fara för sjötrafiken. Fortsätter det disiga vädret kan det också vara svårt att se varningslamporna.

SVENSK OBSERVATION: Tankfartyget Runo observerade Barbara strax före kl 21,00 – Barbara låg med kölen i vädret, berättar Runos kapten Bengt Christiansson. Vid sidan av Barbara låg två östtyska trålare med röda varningslampor. När vi närmade oss haveriplatsen riktade östtyskarna sina strålkastare mot Barbara och gjorde på så sätt oss uppmärksamma på faran i farleden.

– Vi hade ingen kontakt med de östtyska trålarna, fortsätter kapten Christensson. Men vi rapporterade omgående händelsen till Tingstäde radio.

Tingstäde radio fick heller ingen kontakt de vaktande trålarna utan anropade i stället moderfartyget Granits, som har bogserat Barbara. Från Granits lämnades inga upplysningar, men man lovade att återkomma, vilket man inte har gjort vid GA:s pressläggning.

 DN den 23 jan -68 ”BARBARA” HÅRT BEVAKAD

Det västtyska fartyget ”Barbara” som bogseras på Östersjön med endast kölen ovanför vattenytan är säkert den genom tiderna bevakade haverist som släpats från Gotland förbi Öland och ned mot Sassnitz. Den östtyska bogseraren ”Eisvogel” som ”kapade” det nedisade västtyska fartyget har fått assistans av två mindre östtyska bogserbåtar. Dessa ligger på var sin sida om haveristen medan Neptunbolagets ”Ajax” som fick i uppdrag att bärga ”Barbara” i hamn ligger troget avvaktande någon distansminut bakom konvojen.

BARBARA SJÖNK!

BARBARA SJÖNK!

”Ajax ” fick på måndagen order att fortsätta förföljandet. Man räknar med att den vajer som slagits mellan ”Eisvogel” och ”Barbara” kan brista vilken minut som helst. Draganordningen verkade inte på något sätt säker då ”kaparna” med sitt byte klockan 14 passerade utanför Segerstads fyr  på sydöstra Öland. Vajern verkade inte dimensionerad för att klara bogseringen under något hårdare väder än det som rådde på måndagsmiddagen. Fästkroken i ”Barbaras” akter sviktade så snart det blev det minsta sneddrag. Konvojen höll ingen märkvärdig fart, uppskattningsvis 3 knop.

– Befälhavaren på den östtyska bogserbåten har gjort sig skyldig till ett egenmäktigt förfarande som strider mot all lag och rätt på sjön, hävdar Leif Nordgren i Neptunbolaget.

Vi har fått order av såväl ”Barbaras” västtyska redare som av Lloyd i London att ansvara för att ”Barbara” bärgades på ett rimligt sätt, uppger direktör Nordgren.

På måndagseftermiddagen gjorde befälhavaren på”Eisvogel” ett par manövrar som kunde tydas så att han tänkte ge upp. Men bara efter halvtimme fortsattes bogseringen mot östtyskland.

Under bogsering mot Öland har tydligen ”Barabra” förlorat så gott som som all trälast. Det är stora värden som gott till spillo. Sjörättsligt är det befälhavaren på”Eisvogel” som får ta hela ansvaret för detta.

Hela situationen kunde ha förändrats om ”Eisvogel” så snart man kopplat bogservajer gått till Kappelshamn på nordvästra Gotland. Då hade fartyget aldrig hunnit kantrat  och vänt kölen uppåt. Man hade heller inte blivit av med lasten om man valt att gå in i hamn i stället för att börja den vanskliga bogseringen över Östersjön.

”Eisvogel” är på väg med ”Barbara” till Bornholm. Karlskrona radio varnade på måndagskvällen alla sjöfarande som befinner sig i närheten av färdrutten för att segla på ”Barbara”, som nu ligger endast två meter över vattnet och inte är markerat med några ljus. Stormvarning har utfärdats för området.

Kommentar: Risken för kantringen för Barbara var redan aktuell när Ajax kompå plats därför beställde Nordgren Pilen o Piltank. Ingen av båtarna var på den tiden utrustad med radar. En utav anledningarna till att de inte gav sig iväg ut i dimman. Nästa anledning var att om Pilen kommit åt och kopplat så var risken stor att Tyskarna dragit ner Pilen. Därför sa Leif Nordgren direktören på Neptunbolaget Nej! Och åter Nej! Vänta under land eller till Våra båtar kopplat upp haveristen och Ajax kontaktar dig när det är dags.

Simrishamn(AB) den 24 jan -68 av Bertil Thell

BARBARA SJÖNK

Pirat drama med stormigt slut: längst bort på bilden den östtyska bogseraren Eisvogel som drar iväg med Barbara – som vid det här laget är på väg att sjunka! 

Trälasten har slitits loss i stormen. Närmast kameran en östtysk trålare som bevakade den östtyska piratkuppen och såg till att de svenska bärgarna kammade noll. Men stormen lurade Östtyskland på bytet. Den östtyska piratkuppen i östersjön misslyckades!            Kl 01.45 i natt sjönk det havererade västtyska fartyget Barbara mitt i Bornholmsgattet i 20 sekundmeters storm. Det stulna fartyget var under bogsering till Sassnitz.

Rügens radio lämnade nyheten strax före kl 04.00 i morse, sedan den östtyska bogseraren Eisvogel en stund tidigare rapporterat  bogseringsdramats väntade slut.

Alla sjöfartsexperter hade tippat, att Barbara aldrig skulle kunna hålla sig flytande om stormen ökade. Det blåste igår uppemot 17 sekundmeter och vindstyrkan öka till 25 sekundmeter idag. Under sådana omständigheter skulle alla bogserare sökt skydd i hamn. Men Eisvogel fortsatte resan sedan den fått assistans av ytterligare en östtysk bogserare.

Lasten slets loss: På tisdagsmiddagen fick Neptunbolagets Ajax order att avbryta ”skuggningen” och gå in till svensk hamn inför det hotade ovädret. Ajax gick in till Karlskrona.

Under gårdagen bogsering tog Barbara in ännu mer vatten och låg i natt djupare än tidigare Fartyget flöt enbart på trälasten och erfaret sjöfolk tippade, att lasten skulle slitas loss om stormen ökade.

Det var förmodligen vad som hände i natt. Trälasten har gett sig iväg och Barbara har sjunkit som en sten.

Detta inträffade 16 distansminuter ostsydost Simrishamn, dvs. mitt i Bornholmsgattet, sedan ytterligare ökat. Fartyget ligger på 71 meters djup. Någon fara för bogserbåtarna var det givetvis aldrig – trossarna är åtskilligt längre än 71 meter.

Ännu värre bråk? Man hade tidigare räknat med internationella förvecklingar och domstolsförhandlingar om skadestånd på grund av det östtyska kapet av Barbara. Nu kommer det förmodligen att bli ännu mera internationellt bråk och mycket höga skadeståndskrav. Östtyskarna har i stället för att som praxis är gå in till närmaste hamn, försökt släpa iväg fartyget till sin egen hamn och låtit båten gå till spillo.

Men Ajax hindrades av östtyska trålare som slog en ring kring fartyget tills den östtyska bogseraren Eisvogel dök upp och lade beslag på Barbara.

GA den 25 jan -68: Hade samma text som ovan fram till ovan refererande text från Aftonbladet reporter i Simrishamn.

Detta tillägg har dock GA: Försäkringsbolaget i Västtyskland får betala försäkringssumman för Barbara med ½ miljon och Lloyds i London, som hade den till England destinerade lasten försäkrad, får betala lika mycket. Därtill kommer försäkringsersättning för besättningens tillhörigheter och övrigt lösöre ombord. Försäkringsbolagen kommer troligen sedan i sin tur att rikta krav på Östtyska staten.

Samma tidning avslutar Barbara rapporteringen den 28 jan - 68 med följande

”Barbaras” vrak fara för fisket: Den västtyska båten ”Barbara” som sjönk16 distansminuter ostsydost om Simrishamn efter Östtyskarnas dramatiska bortrövande och misslyckade bogsering utgör ett allvarligt hinder för fisket. Båten har hamnat på lerbotten mitt inne på en av Östersjöns mest frekventerade fiskeplatser. De svenska fiskarna vill nu ha bort vraket innan det ställt till för mycket skada. Man räknar med att det snabbt skall lokaliseras när båtarna hamnar med sina trålar i ”Barbara”, vilket betyder förluster på tusentals kronor. Fartyget ligger på 71 meters djup och anses inte lönt att bärga.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan