Motorfartyget Ros-Marie av Mariehamn

Motorfartyget Ros-Marie av Mariehamn gick natten till lördagen på grund utanför Ronehamn. Det var dimma och fartyget kom på sidan om farleden då det skulle lämna hamnen med last av korn. På söndagskvällen drogs Ros-Marie flott av bogserbåten Pilen med hjälp av Slite Cements pontonkran.

Ros-Marie gick på c:a 800 meter från kajen och stod på med c:a 15 meter från fören räknat. Botten består av sand och lera och grodmän som undersökte fartyget på lördagen kunde konstatera att det var oskadat.

GT den 21 dec -70: Haveristen loss från Ronegrundet!

 Av BJÖRN SMITTERBERG

Bengt Lindgren ägare av bogserbåten Pilen, lyckades på söndagskvällen få det utanför Ronehamn grundstötta fartyget Ros-Marie av Mariehamn flott igen. Bärgningen utfördes med Cementas pontonkran                                                

Det var natten till lördagen som 500 – tonnaren Ros-Marie gick på grund utanför Ronehamn. Fartyget hade varit i Ronehamn för att lasta korn. Då fartyget under natten lämnade Rone utan lots ombord kom man på sidan av den uppmuddrade rännan och ställde sig hårt på grund.

BogserbåtenPilen kom vid middagstid på söndagen fram till Ronehamn med pontonkranen från Slite på släp. Efter en förundersökning på eftermiddagen kopplade man kranen. Vid 17-tiden började man lyfta Ros-Marie samtidigt som Pilen bogserade. Tre timmar senare meddelades det att det grundstötta fartyget var flott och låg i lä efterstormvarning var utfärdad.

På lördagen gjordes ett bärgningsförsök av lotsbåten från Ronehamn, livräddningskryssaren Östergarn från Herrvik och ett i Ronehamn liggande tankfartyg, Tankholm. Det komplicerade bogseringen misslyckades. Tankholms bogsertross brast och tankbåten fick bogsertrossen i sin propeller.

Ros-Marie gick från Ronehamn med en last av 500 ton korn. På ett ställe svänger rännan. Där kom fartyget ur rännan och blev stående på grund C:a 25 meter från rännan. Ros-Marie började aldrig läcka, men en ordentlig undersökning skall göras innan fartyget fortsätter.

GT den 22 dec – 70: Haveristen kan inte lämna Rone…

 Det finska fartyget Ros-Marie som stått på grund utanför Ronehamn har nu fått maskinhaveri. Fartygets maskin fungerar men man pumpar in vatten och olja i maskin så fort den startas. Ros-Marie blir därför kvar i Ronehamn en tid.

På måndagen var dykare från Neptunbolaget i Ronehamn för att göra efterundersökningar på Ros-Marie sedan Bengt Lindgren med bogserbåten Pilen och cementfabrikens pontonkran lyckades få fartyget av grundet. Undersökningarna gjordes utanför Rone på djupare vatten. Dykaren konstaterade endast smärre skråmor i Ros-Maries botten och gav därför klartecken till avgång mot Finland.

Då maskinerna startades upptäckte man dock att vatten pumpades in i fartyget istället för det motsatta. Ros-Marie togs åter in till Ronehamn, där hon nu ligger. För att undvika någon form av oljeskador pumpades all olja från fartyget till en tank i pontonkranen.

Det är oklart om skadan kan repareras i Ronehamn. I annat fall får Ros-Marie bogseras därifrån. Båten blir dock troligen kvar i Ronehamn över jul och nyår – troligen flygs besättningen hem till Finland.

Kommentar: Det var ett svårt arbete dels för att lotsarna fortfarande ville ha marknaden fri att kunna bärga och få in svarta pengar i sin egen ficka. Mannen som hjälpte till vid bärgningen med elverk var samma som har överklagat kommunens borgen för inköp av Grogg 2: an. Det visste inte någon av oss som var med på bärgningen, men det fram kom bara några dagar efter bärgningen var slutförd, då han med advokats hjälp stämde oss på bärgarlön. Vilket ha naturligtvis inte kunde få, då ett avtal var skrivit innan vi lyfte ombord el-verket på pontonkran att detta krav var eliminerat.

För att få ut ersättningen för detta arbete åkte Bengt-Olof och Fia till Mariehamn och till Ålands ömsesidiga försäkringsbolag med färjan från Stockholm till Åland, och hem samma dag. Det som var problemet var att Neptunbolaget fanns bakom Rederi Pilen, detta tyckte inte assuransen alls om. Men i väskan på hemresan fanns en postväxel på 128 000 kronor att hämta på banken i Slite. Nu var det ju inte Pilen som fick alla pengar. Men än då, timlön var runt 4 - 5 kronor på den tiden.

Det kommer nu några sidor från bärgningsrapporten som visar hur tufft det egentligen var för att få bärgalön, bärga fick man gärna göra, men få betalt var det svårare med, helst gratis naturligtvis.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan