Bild: Det ligger nära till hands att göra sig lustig och kalla det här för ”Hängpilen”. Det är nämligen bogserbåten Pilen, som hänger i Gotlands största lyftkran i Slite. Pilen, som tillhör Bengt-Olof Lindgren, Kappelshamn, hade en läcka och den passade man på att få tätad när lyftkran fanns till hands.

Bild: Det ligger nära till hands att göra sig lustig och kalla det här för ”Hängpilen”. Det är nämligen bogserbåten Pilen, som hänger i Gotlands största lyftkran i Slite. Pilen, som tillhör Bengt-Olof Lindgren, Kappelshamn, hade en läcka och den passade man på att få tätad när lyftkran fanns till hands.

GT den 11 april – 70:  Det är dock inte bara södra Gotland som drabbas av vårfloden. Igår ringde personer från norra Gotland och berättade om översvämningar i stor skala. Bogserbåten Pilen i Kappelshamn fick bl. a använda sina pumpar på land då man länspumpade fem källare vid Angelbos i Lärbro där vattnet stod halvmeter högt. Man räknade ha jobb med detta hela natten.

GA och GT den 13 april – 70: I Lärbro har bogserbåten Pilens pumpar satts in för att håll samhällets källare fri från vatten. Kanalen mellan Lärbro och Vägumeviken är tämligen full av snö och förmår inte släppa igenom smältvattnet. Man pumpar vattnet från en brunn över till en kanal för att hålla vattenståndet i avloppsnätet nere. Så fort pumparna stannar stiger vattnet upp i avloppen i lågt belägna fastigheter.

 GT den 30 april – 70: Slut pumpat i Lärbro: Nu är det slut pumpat i Lärbro efter nära tre veckors intensivt arbete för att hålla vattenståndet nere. Det var främst vatten i den kanal, som rinner ut i Vägomeviken, som steg en halv meter och bl. a orsakade en del översvämningar i källare.

Det är Bengt-Olof Lindgren i Lärbro (han med Pilen) som ansvarat för pumpningen.

– Som mest har åtta pumpar varit i gång, berättar han. Det innebär att vi som mest pumpat 12 000 liter vatten i minuten.

Kommentar: För att rå på det hela var bärgarna tvungna att plugga utgående rör i de nedersta belägna slambrunnarna. Orsaken till detta var att vattenståndet i kanalen var högre än avloppsnätet i samhället. Dykare fick med trasor och träpluggar stoppa ingående vatten. Vattnet från avloppsnätet lyftes upp och ner i Kanalen flera hundra meter nedströms. Efter några timmar så visade sig också att stamledningen ner till de angivna brunnen hade en del rötter och andra stopp på vägen. Vilket gjorde att de fick förstärka med att dra utkastarslangar från pumparna mellan olika brunnar ovanför på markytan för liggande i avloppsnätet. Efter ca 12 timmar så kunde de hålla vattnet på en betryggande nivå. Så alla hus blev tomma på vatten.

Men det tog två veckor innan vattnet i kanalen gav med sig. Och Pilens besättning åter kunde trampa båtdäck igen.   

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan