Bild. Pilen väntar på stuvare i Ljugarns hamn vid bärgning av ”Are Friesecke” för transport ut till haveriplatsen

Bild. Pilen väntar på stuvare i Ljugarns hamn vid bärgning av ”Are Friesecke” för transport ut till haveriplatsen

 Det tyska lastfartyget ”Are Friesecke” på 499 netto ton gick på torsdagskvällen på grund vid Laus holmar. Tingstäde radio fick larm om grundstötningen via Stockholm radio kl 22.15. Livräddningskryssaren ”Östergarn” kontaktades och beräknade vara framme vid haveristen vid midnatt.

”Östergarn” kom fram till haveristen vid midnatt, men lade sig i närheten för att avvakta morgonen och bärga när det blev ljust. Hur stora skador ”Are Friesecke ådragit sig kunde man inte bilda sig någon uppfattning om.

Det var svårt att komma i kontakt med fartyget, som hade radiokontakt med Stockholm och rederiet under en längre tid.

GA den 24 jan -70: Haverist får vänta på bärgare

  Bärgningen av det vid Laus holmar grundstötta lastfartyget Are Friesecke på 499 nettoton har ytterligare försenats. Neptunbolagets Atlas, som på fredagen var på från Nynäshamn till haveristen, måste vända om och undsätta ett annat fartyg. Neptunbolaget skickade i stället sitt största bärgningsfartyg Ajax, som nu är på väg från Karlshamn och beräknas vara framme vid Are Friesecke vi 03.00- tiden på fredagsmorgonen. Bogserbåten Pilen gick på fredagskvällen ner till Laus holmar och väntar där på Ajax. Bärgningsarbetet beräknas komma igång så snart Ajax kommer fram.

Fartyget står emellertid hårt på och har sprungit läckrunt om. Man vet därför inte hur man skall bärga henne. Om det visar sig att skadorna är stora kan det bli aktuellt att rekvirera en pontonkran.

För närvarande är vädret bra men utsikterna tyder på hårdare vind och då kan det bli problem både för bärgare och haverist. Livräddningskryssaren Östergarn och en tullbåt finns tillgängliga på haveriplatsen.   

GA den 26 jan -70: Problematiskt för haveristen.

    Det vid Laus holmar grundstötta tyska lastfartyget Are Friesecke väntar fortfarande på att bli flottdragen. Bärgningsfartyget Ajax kom fram vid 03.00 på lördagen men haveristen stor hårt på grund, har sprungit läck och det tycks bli mycket problematiskt att bärga henne.

Vid 17.30-tiden på söndagen hade Ajax lagt över en bogserkabel med Pilens hjälp till haveristen i händelse av att det skulle blåsa upp. Några försök till flottagning har dock inte gjorts. En tullbåt och livräddningskryssaren Östergarn finns på haveriplatsen. Dessutom befinner sig bogserbåten Pilen från Kappelshamn kvar i farvattnen.

 GT den 27 jan-70: Hårt väder avbröt bärgningsförsöken Vid Laus Holmar

På grund av det hårda vädret måste man vid 17-tiden på måndagseftermiddagen avsluta bärgningsförsöken vid det tyska fartyget Are Friesecke utanför Laus Holmar: Väderutsikterna spår att vinden blir växlande och idag västlig, vilket är idealiskt för bärgningen varför det var bättre att vänta tills idag.

På måndagsförmiddagen lyckades man få över en bogserkabel från bärgningsfartyget Ajax sedan man lodat den så nära som man vågade. För övrigt gick bärgningsfartyget Pilen mellan Ajax och haveristen med material. Sju stuveriarbetare (fem från Ljugarn och två från Visby) hämtades på förmiddagen med Pilen för att lossa c:a 150 ton av lasten, som består av fältspat i fat och säckar. Lasten tippades i havet, en del var vattenskadat.

Fram på eftermiddagen blåste det upp och man måste vattenfylla ballasttankarna på Are Friesecke för att få henne att stå ordentligt fast på grundet.

Man arbetade på måndagen med att vrida tysken 20 grader tillbaka i samma riktning som den tidigare hade, då den vridit sig och stod avigt på grundet.

Ombord på Are Friesecke fanns på måndags kvällen, förutom besättningen på 9 man, de sju stuveriarbetarna och en del av besättningen från Ajax.

Kommentar: Det fanns inget fartyg tillgängligt för läktring. Och även om det funnits något fartyg hade troligen varit omöjligt att komma intill Are Friesecke i de grunda vattnet på platsen. Enda möjligheten att lätta fartyget är att lämpa lasten i sjön.

GA den 28 jan -70: Haveristen flott, bogseras till Slite

       Vid 21,30-tiden på tisdagen lyckades det äntligen att få den tyska haveristen Are Friesecke loss från grundet vid Laus holmar. Då hade arbetet pågått hela dagen och man hade lossat c:a 500 ton fältspat från fartyget. Ajax assisterad av Pilen, gjorde hela dagen ideliga försök att dra haveristen loss från grundet och sent på kvällen lyckades det alltså.

   Ajax tog genast Are Friesecke på släp för att gå mot Slite, dit man beräknar komma framåt morgonen. Are Friesecke är läck i några bottentankar men eftersom man satt in flera extrapumpar räknar man att hon skall kunna hålla sig flytande. Det blåste upp natten till tisdagen tvingades man släppa bogserkabeln men fick den återigen ombord under dagens lopp med Pilens hjälp. Hela dagen var det olika stuvargäng ombord och arbetade med att lätta Are Friesecke genom henne loss. Arbetet att slänga lasten av fältspat i sjön. Ajax gjorde också ideliga försök attdra henne loss. Arbetetförsvårades bl.a. av dålig sikt på grund av dimma. Under eftermiddagen kunde man inte se längre än 20  - 30 meter. Vattenståndet i Östersjön är också 30 cm lägre än normalt just nu, varför det var mycket svårt att komma intill Are Friesecke i det grunda vattnet på haveriplatsen.

GA den 29 jan-70:                                                       

Dramatiskt för haveristen - Nära sjunka vid Östergarn

Bogserbåten Ajax och tyska haveristen Are Friesecke ankrade på onsdagsförmiddagen upp i skydd av Furillen, sedan Ajax på tisdagskvällen fått loss den grundstötta tysken från grundet vid Laus Holmar. Nattens bogsering norrut blev mycket hård och dramatisk. Utanför Östergarn blåste det upp från Nordost med 25 sek/m i byarna med många minus grader och Are Friesecke fick 35 graders slagsida.

Pumparna ombord förmådde inte hålla haveristen läns och tryckluft som blåstes in i de trasiga bottentankarna på haveristen, gav heller ingen effekt.

Då situationen ansågs kritisk lämnade de sex sista besättningsmännen haveristen och gick ombord på Ajax.

Senare ljusnade läget något och bogseringen norrut fortsatte. Man hade då också larmat livräddningskryssaren Östergarn för assistans under den fortsatta bogseringen. Man tänkte först gå in till Slite med haveristen, men drog sig för detta p.g.a. isen utanför hamnen.

Under onsdagen arbetade man hårt vid Furillen för att få Are Friesecke på rätt köl igen. Slagsidan var ännu vid middagstid ganska kraftig. Under eftermiddagen fick man dock läget under kontroll och kunde arbeta med länsning i lugnare tempo.

Sex av de tyska besättningsmännen kunde då också föras i land i Slite. De tog in på Slitebadens hotell för att sova ut efter nattens strapatser. Tre man ur besättningen och en tysk försäkringsman stannade dock kvar på Ajax.

När Are Friesecke länsats skall hon gå in till Slite för att lossa resten av lasten fortsätta till varv. Bortsätt från vissa skador på skrovet är fartyget i gott skick. När Pilen kom ifatt på onsdagsförmiddagen så gick Livräddningskryssaren Östergarn hem till sin station vid Herrvik.

Bild: Ajax och Are Friesecke vid Furillen för att räta upp och pumpa henne läns

Bild: Ajax och Are Friesecke vid Furillen för att räta upp och pumpa henne läns

– Ola Sollerman -

       Den västtyska haveristen Are Friesecke fick 35-gradig slagsida och var nära att slå runt under bogseringen från Laus holmar och upp emot Slite natten till igår. Isen stoppade också infarten till Slite, varför man gick i lä av Furillen där bärgningsbåten Ajax med hjälp av vinsch fick ”hänga upp” haveristen så att hon inte skulle kantra.

Det blev alltså en besvärlig bogsering sedan man fått flott haveristen på tisdagskvällen. Sjön gick grov och Pilen från Kappelshamn var tvungna att vända tillbaka till Ljugarn, eftersom hon fick mycket is över sig.

Under bogseringen gick den tryckluft ur som höll haveristen på rätt köl. Hon fick snart 35 graders slagsida och risken var överhängande för att hon skulle slå runt. Vid Slite var dessutom isen så besvärlig att Ajax vågade ta risken att gå in eftersom man inte tillräcklig kontroll över haveristen. Istället gick man in mellan Gotland och Furillen där man satte igång att länspumpa haveristen igen.

Detta arbete torde ta ganska lång tid men under dagen kan man kanske gå vidare till Slite, där resten av lasten skall lossa och där man skall försöka täta fartyget så pass att hon kan gå vidare till varv.

Sex man av den tyska besättningen har nu förts iland och får vila ut på Slitebadens hotell.

Även besättning ombord på Ajax var ordentligt slutkörd när man äntligen fick flott haveristen på tisdagskvällen. Man räknade med att få vila ut i Slite men nu kom nya besvärligheter emellan.

Ett tillbud skedde under bärgningen, när en livbåt från Ajax slog runt i sjön. Man trodde först att det funnits folk i livbåten men det visade sig senare att den varit tom.

 Kommentar: Pilen hade tagit över tyskens besättning till Ajax. Livbåten/arbetsbåten från Ajax var kopplad till haveristen som säkerhet i fall något skulle hända. När släpet kom mellan Herrvik – Östergarns holme blev det ett riktigt överfallsväder. Det blev kaotiskt ett tag innan alla fick klart för sig vad som egentligen hade hänt och hände. Styrman på Ajax räknade in alla så blev det Pilens uppgift att ta vara på Liv- båten i den grova sjön med svår isbildning. Pilen fångade upp båten vilken han tog under bogsering tillbaka några distansminuter, gick in i Sandviken bakom Sysneudd som var istäckt. Där i isen tömdes liv-båten på vatten och klargjordes för att bogseras åter till Ajax. Pilen hade här ett tjockt ispansar över hela överbyggnaden så pass mycket så det blev bekymmersamt att komma ur styrhytten p.g.a. all is. I denna situation så larmades Östergarn ut till att följa bogsersläpet. Då Pilen och dess besättning hade fullt upp att klargöra sig själva ur den uppkomna situationen. Fram på morgontimmarna var Pilen åter klar från sitt ispansar och kunde gå ner mot släpet vid Furillen. Vinden hade nu avtagit från nattens oväder och issörjan lade sig som ett lugnade täcke över havet. En sträcka på ca 24 distansminuter eller en tid av fyra timmar för Pilen att gå.

Vid framkomsten så blev det personaltransporter mellan Ajax- haveristen - släpet och Slite. Pilens besättning hade i stort sätt varit igång sedan oljetömningen av Fortuna, dygnet runt under mer än en vecka. Så besättning byttes ut mot Piltanks besättning för att de från Pilens besättning skulle kunna få vila några timmar.

 Nu visade sig, så här efteråt att när allt blev genomgånget och fixat efter denna bärgning så var det dags för nästa efter något dygn. Där Bengt-Olof med sitt liv som insats löste ett mycket större problem. Men först gör vi färdigt med Are Friesecke.

GA den 30 jan -70: Haveristen bogserad till Slite

      Den tyska haveristen Are Friesecke på 900 dwt fördes vid 15.00 – tiden på torsdagen in i Slite hamn av bogserbåten Ajax och under assistans av bogserbåten Pilen. Färden från Furillen och in till kaj gick bra eftersom den nordliga vinden mojnade och genom att det bildades issörja på vattnet så att fartyget inte krängde så mycket.

Are Friesecke fick redan under natten till onsdagen 35 graders slagsida då hon befann sig utanför Östergarn under bogsering norrut från haveriplatsen vid Laus Holmar. Man har nu konstaterat att slagsidan beror på förskjutning i den kvarvarande lasten. Under torsdagskvällen började därför stuveriarbetare lossa fältspatslasten i Slite. Meningen är att all last skall lossas där. Tidigare har c:a 500 ton fältspat slängts i sjön. Under fredagen kommer representanter från försäkringsbolag och rederiet i Tyskland till Slite för att diskutera Are Frieseckes framtida öden.

Bild. Så anländer man då till Slite Ajax, Are Friesecke och Pilen. (foto: Gunnar Nilsson Slite)

Bild. Så anländer man då till Slite Ajax, Are Friesecke och Pilen. (foto: Gunnar Nilsson Slite)

GT den 30 jan -70: Äntligen i hamn

Are Friesecke har efter många besvärligheter äntligen kommit i hamn. Vid 15.30-tiden på torsdagen kom man till Slite med svår slagsida ca 35 grader och ligger nu vid Atlantkajen. Detta på grund av att lasten försköt sig under onsdagen. Bogseringen till Slite utfördes av Ajax och Pilen.

Den resterande lasten skall nu lossas och sedan skall fartyget trimmas upp på rätt köl igen. Idag kommer försäkringsmän från tyska Lloyd till Slite för att diskutera vidare öden, troligen kommer reparationerna att bjudas ut på anbud.

Det var förra torsdagen som Are Friesecke gick på grund utanför Laus Holmar. Det tyska fartyget var på väg från Finland till Holland med last av fältspat.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan