GA 27 dec. – 67: Också ett Öde!

Tyska haveristens besättning ”SÄNDE ANROP I PANIK” 

Hade ingen chans i det hårda vädret!

Spaningarna efter besättningen på det tyska fartyget ”Katarina” som med stor sannolikhet gått under 35 sjömil utanför Visby fortsatte på annandagen men utan resultat. Fem fartyg deltog i annandagens spaningar. Allt hopp för besättningen är ute och spaningarna kommer inte att fortsätta. På juldagen fann det tyska fartyget Heinrich Hauschild en död man iförd flytväst i farvattnen där ”Katarina” förliste. I övrigt har man inte funnit något från det förlista fartyget.

”Katarina” hade sex mans besättning och var på resa från Landsort till Bremen med last av salpeter. Det var hårt väder dagen före julafton då förlisningen skedde. Tingstäde radio fick in ”Katarinas” SOS- anrop vid 18-tiden. Radiopersonalen i Tingstäde fick den uppfattningen att man handlade i panik ombord på fartyget. Positionen angavs till 20 distansminuter nordost Visby. Det borde varit nordväst.

– Det har antagligen gått mycket fort och troligen hann man aldrig få i några livbåtar i sjön. Isbarken ligger tung på alla fartyg. Då anropet kom från fartyget begärde man omedelbar helikopterassistans. Redan då uppgav man att ”Katarina” tog in mycket vatten.

Helikoptern som sändes ut för att söka efter tysken fann dock inga spår av varken fartyg eller livbåtar. Spaningarna har sedan fortsatt dag för dag men utan resultat. På juldagen inrapporterades till sambandscentralen i Gryt att ett lastfartyg sett en oljefläck 11 distansminuter från Visby. Om det hade något samband med ”Katarinas” förlisning vet man inte. En tullkryssare gick ut till platsen utan att finna några spår från det tyska fartyget.

Det tyska fartyget Heinrich Hauschild, hade på tisdagskvällen ännu inte kommit fram till Kiel med den drunknade mannen ombord. Identifieringen är alltså inte klar ännu men allt tyder på att mannen tillhört ”Katarinas” besättning.

Katarina var på 490 ton och hemmahörande i Hamburg. Salpeterlasten var mycket tung – lika tung som en malmlast – och av allt att döma har nedisningen gjort att fartyget slagit runt och gått under mycket snabbt. – Båten var inte större än att den kunnat försvinna spårlöst på tio minuter, säger man hos sjöräddningen. I det väder som rådde fanns inga chanser för en haverist att klara sig. Det var mörkt då förlisningen skedde med hårt väder – storm och snöglopp. Även om man lyckas få ut livbåtar hade chanserna varit mycket ytters små att klara sig.

Kommentar: Ett händelserikt år till ända kan tyckas, men det kommer mera framöver, vi börjar med ett nytt år 1968.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan