Gotlands Allehanda den 27 jan 1967:                              Betong lastades på bogserbåten ”Pilen” i Visby hamn, varifrån den skeppades till pontonflot-ten. På bilden dirigerar Bo Yttergren lastningen.

Gotlands Allehanda den 27 jan 1967: Betong lastades på bogserbåten ”Pilen” i Visby hamn, varifrån den skeppades till pontonflot-ten. På bilden dirigerar Bo Yttergren lastningen.

PILEN jobbar i Visby

Helge Sjögren och Charles Johansson

Helge Sjögren och Charles Johansson

     Avloppet till det nya reningsverket vid Hampfabriken är nu klart. På torsdags-eftermiddagen lades den sista betongen ned och det återstår bara en del justeringsarbeten. Det har varit ett mycket tidsödande arbete, beroende på väder och vind.

  När den 140 meter långa tunneln var färdigsprängd återstod att från sjöbotten spränga ett hål ned till tunneln. I detta hål har det sedan gjutits två rör, som utmynnar sex meter under vattenytan.

Det ena röret var färdiggjutet dagen före julafton. Men sen satt den hårda vinden stopp för allt arbete. I tisdags kunde dock dykarna gå ned och börja ett omfattande röjningsarbete. Massor av stenar och slam hade fyllt hållet och inte förrän på onsdagskvällen var det klart för gjutning av det andra röret. – Det har varit full fart i ett sträck sedan i tisdags, berättar verkmästare Persson vid Armerad Betong. Två dykare har jobbat i skift.

    Betongen lastades på bogserbåten ”Pilen” i Visby hamn, varifrån den skeppades till en pontonflotte vid tunnelslutet. Ifrån flotten släpptes betongen ned i plåtrör till avloppsledningen, där vattnet hölls borta av en ballong. En dykare slutförde arbetet därnere.

Helge Sjögren och Charles Johansson har verkligen fått jobba under denna sista etapp. Vid 15- tiden på onsdagen gick de med sin bogserbåt ”Pilen” med pontonflotten på släp från Kappelshamn. Strax före midnatt var allt förberedande arbete klart och ”Pilen” lämnade sin första last med betong.

– Vi har gått i skytteltrafik mellan flotten och hamnen sen dess, berättar Charles Johansson.

När arbetet med avloppsröret var slutfört vid 18- tiden på torsdagskvällen tyckte såväl Charles Johansson som Helge Sjögren att det skulle bli skönt att vaska av sig och få ett ordentligt mål mat. Men på kajen möttes de av oroande besked. Väderlekstjänsten hade spått tilltagande vind. Det var bara att vända ”Pilen” och bege sig av till flotten igen för att bogsera den i vindskydd fiskhamnen.

Kommentar: Efter några dygn mojnade det, och hemresan till Kappelshamn och bygget vid Hall kunde fortsätta som vanligt. Det blev också en resa med pontonflotten till Slite vid ett kabelbygge ut till öarna utanför hamnen för försvaret.

Så påbörjas ett av de större uppdragen

Rederi Pilen fick vara med om i bärgningssammanhang.

GA skriver den 6/2 1967

Slog runt, besättningen och fartyget räddade.

En ny sjöolycka inträffade natten till söndagen på den vinterbistra Östersjön, då västtyska motorfartyget ”Ilse Suhr” på 850 dwt slog runt 18 sjömil norr om Stenkyrkehuk. Dessbättre kunde fartyg i närheten rädda hela besättningen och på söndagskvällen lyckades Neptunbolagets ”Achilles och ”Ajax” efter en dags styvt arbete också föra fartyget i säkerhet i Kappelshamnsviken.

Haveristen som en val i vattnet utanför Hallshuk ”Ajax” bogserar och i detta läge assisterar ”Achilles” resan är på väg mot Kappelshamnsviken fotograferat från reportageplanet.

GA fortsätter:

Vid 2- tiden kom larmet och Tingstäde och Stockholm radio samarbetade i ett stort räddningspådrag. Men det höll på att inte bli något larma alls på grund av en polsk sändare stör nödvågen (2182) i Östersjön, varom det berättas i en särskild artikel.

För bärgningsfartygen blev det en kapplöpning med tiden. På söndagen mojnade vinden och man kunde med 2,5 knops fart dra haveristen mot Kappelshamn. Det gick sakta genom att de motstånd som överbyggnaden och rigg utgjorde under vattnet men det gick dock framåt, även om man vid ett par tillfällen sprängde vajrarna och måste göra fast på nytt.

För söndagskvällen utfärdades stormvarning för styv västlig kulning men den lät lyckligtvis vänta på sig så man han in i Kappelshamnsviken vid 21- tiden. Sedan ankrade man på 30 meters vatten utanför Gostäde och på måndag skall man efter diverse undersökningar ta itu med uppgiften att få fartyget på rätt köl igen.

ETT ENDA ANROP

Det var vid 2- tiden natten till söndagen som ”Ilse Suhr” sände sin alarmsignal med angivande av namn och position samt att man hade slagsida. Tyska fartyget ”Priamus” fanns på några mil avstånd och hörde anropet och försökte få ny kontakt men lyckades inte vid något tillfälle. Ingen av kustradiostationerna uppfattade nödsignalen, vilket normal skulle ha skett, på grund av de nämnda störningarna.

Men ”Priamus” satte fart på sjöräddningsarbetet genom att anropa Stockholm Radio och snart var all krafter i rörelse. Tingstäde dirigerade kringliggande fartyg till platsen, Skärsände livbåten gick ut, Helge Ax:son Johnson stack iväg och i Fårösund låg KA 3:s MUL 16 gångklar.

Man sände också upp röda nödraketer från ”Ilse Suhr”, vilka observerades av Mf ”Gotland” på väg till Visby och fartyget satte kurs mot olycksplatsen

KAPTENEN STANNADE TILL SLUTET

”Priamus” hade också kontakt med tyska fartyget ”Ernst de Buhr” som gick till den angivna positionen och plötsligt meddelade den danska ”Katholm" mitt i all övrig radiotrafik att man hade tagit ombord fem man från ”Ilse Suhr” under det att befälhavaren fanns kvar ombord. Flotten hade drivit iväg ganska långt och när danskarna kom fram till haveristen fanns också den tyska ” Bremer Reeder” invid den och stannade kvar för att bistå kaptenen. När besättningen lämnade fartyget hade man 35 gr. Slagsida och den ökade sedan till 40 innan fartyget slog runt. Strax innan hade kaptenen räddas över på ”Bremer Reeder”. Den övriga besättningen fördes med ”Katholm” till Helsingfors och kaptenen följde med det andra fartyget till Kiel.

DÄCKSLASTEN PÅ DRIFT

Det stod då klart att fartyget eventuellt kunde hålla sig flytande på lasten och luften och Neptunbolaget underrättades. Achilles gick ut från Nynäshamn och var på plats vid 8-tiden. Då låg haveristen helt kantrad med akterskeppet något under vattenytan och däckslasten drev i en lång sträng upp mot farvattnen mellan Fårö och Sandön.

”Ilse Suhr” höll sig fortfarande flytande under söndagen och tack vare att vädret var hyggligt lyckades bärgarna få över en kabel och började bogsera haveristen med 2,5 knops fart mot Kappelshamn. Senare på dagen kom också Ajax o Pilen till bistånd.

”SKÄRSÄNDE” ÅTREKALLADES

Livräddningsbåten ”Skärsände” på Fårö var som nämnts också med i räddningspådraget för ”Ilse Suhr” men behövde inte ingripa i arbetet kring haveristen. Larmet kom kl. 2.25 och en halvtimme senare var 5- mannabesättningen ombord i båten, som f.n. ligger i Lutterhorn. Vindstyrkan var ungefär 8 meter per sekund men det mojnade efterhand och nedisningen var obetydlig, berättar uppsyningsmannen Erik Ekström. När vi hade en timmes gång kvar fick vi veta att alla var räddade och att bärgare var på väg, varför vi blev återkallade.

GT 8 feb. – 67

Som en val i Kappels- hamnsviken

Pontonkran hämtas från Kiel för att vända ”Ilse Suhr”

Som en stor, svart val ligger den tyska haveristen Ilse Suhr ute i Kappelshamnsviken – medan bärgningsbåten Achilles pumpar in luft i haveristen för att hålla henne uppe. – Så här får vi ligga tills Ajax kommer tillbaka på lördag med en pontonkran från Kiel i Tyskland, berättade Achilles befälhavare, kapten V. Lund, när Gotlands Tidningarna i går besökte haveristen.

Haveristen har nu också akterskeppet över vattenytan sedan man från den assisterande Achilles pumpat in luft i skrovet.

Som en stor, svart val ligger den tyska haveristen Ilse Suhr ute i Kappelshamnsviken – medan bärgningsbåten Achilles pumpar in luft i haveristen för att hålla henne uppe. – Så här får vi ligga tills Ajax kommer tillbaka på lördag med en pontonkran från Kiel i Tyskland, berättade Achilles befälhavare, kapten V. Lund, när Gotlands Tidningarna i går besökte haveristen.

Haveristen har nu också akterskeppet över vattenytan sedan man från den assisterande Achilles pumpat in luft i skrovet.


Pilen o Piltank kliver in i Händelserna

Post, cigaretter, någorlunda färska tidningar och 20 liter mjölk – det beställde Achilles besättningen när Charles Johansson körde ut GT- fotografen i bogserbåten från Kappelshamn. Här tar Charles Johansson emot brev att postas från Achilles befälhavare, kapten Lund.

Post, cigaretter, någorlunda färska tidningar och 20 liter mjölk – det beställde Achilles besättningen när Charles Johansson körde ut GT- fotografen i bogserbåten från Kappelshamn. Här tar Charles Johansson emot brev att postas från Achilles befälhavare, kapten Lund.

 Kommentarer:

Rederi Pilens Dagbok:

När haveriet var ett faktum kommer beställning från vakthavande vid Neptunbolaget att ”Pilen” skall vara behjälplig efter bästa förmåga vid intagning till Kappelshamnsviken. Bolaget kommer landvägen med lastbil att sända ner en kompressor, luftkopplingar, slangar, ankare, trossar landtärnor. Planen är att Ni tar över haveristen medan ”Ajax” hämtar upp kran. Achilles lämnar så snart materielen kommit och ni kan ta över.

- Vi behöver Achilles på annat jobb.

Detta hände nu fortare än vad det var tänkt från bolagets håll. I samma stund som Piltank och Pilen var utrustade, klara för sin uppgift så kommer nästa larm det Finska lastfartyget ”Lonsi” av Rauma om 2 600 dwt har uppe norr om Fårö fått maskinhaveri. Achilles gick kopplade henne och tog ”Lonsi” till Slite på Östra sidan av ön. Dit hon kom till lotsplats vid 22- tiden den 9/2-67.

Söndagen vid tidpunkten för ”Ajax” ankomst till haveristen utanför Hallshuk kallades ”Pilen” omedelbart upp till ”Ilse Suhr” för att hjälpa dykaren att få en läcka, spricka på skrovet tätat med svinister, trasor och träkilar. Det var på halva skrovet ungefär. Dykarbåten var bemannad med två matroser. Dykaren hade torrdräkt utan mask och lufttub. Jeppe och Bengt-Olof lämnade ”Pilen” åt Charles. Nu var det ju vågor som rullade upp över skrovet och efter som man inte hade något att hålla sig i hamnade man om man ville eller inte i havet och det var ju kallt. Det togs ett tokigt beslut så det blev tre man på haveristen samtidigt. En slog i kilar två höll i emot och se det lyckades. Sjön firade detta med att skicka Dykarbåten rätt i sidan på ”Pilen” Bengt-Olof for ut i fria luften, och hamnade på ”Pilens” akterdäck. Av landningen så tappande han luften vilket det tog åtskilliga timmar innan han vaknade upp igen, ett besök gjordes på Visby lasarett av honom, men det var inget brutet så tillbaka ut igen till Storugns och ”Pilen” för transport ut till haveristen

Visst ser han lite tagen ut efter äventyret utanför Hallshuk

Visst ser han lite tagen ut efter äventyret utanför Hallshuk

Piltank har ankrat upp och övertagit haveristen
Piltank har ankrat upp och övertagit haveristen
Aktern på Ilse Suhr
Aktern på Ilse Suhr
Här går luftslangen ner i bostäderna och lastrum.
Leverans av luft
Leverans av luft
Charles och Jeppe
Charles och Jeppe
Jens och Erland hjälper till
Jens och Erland hjälper till

”Pilen” och ”Piltank” Charles J och ”Jeppe”

Bunkerfartyget ”Piltank” har ankrat upp intill den uppochnervända haveristen ”Ilse Suhr”, i vars lastrum, tryckluft från en kompressor pumpas in i avvaktan på bärgningskranen. Skrovet är täckt av ispansar                                                                                                                              GA den 10 feb.  – 67:

Pontonkran idag till haveristen. Förberedelserna för bärgning av tyska haveristen ”Ilse Suhr” fortgår enligt planerna och vad som närmast kommer att hända är att bärgningsfartyget ”Ajax” kommer från Tyskland idag med pontonkran ”Magnus 2”, som skall användas då man vänder på haveristen.        

Fartyget har tagits in på 25 meters vattendjup och man har fortlöpande pumpat luft i skrovet för att bibehålla och om möjligt öka flytkraften. De 200 standars trä som finns i rummet är givetvis också till väsentlig nytta i detta fall.

Första försöket Ove ger klart för lyft
Första försöket Ove ger klart för lyft
Ajax,Kran och Ilse Shur
Ajax,Kran och Ilse Shur
Hon börjar komma upp
Hon börjar komma upp
Nu har länspumpningen påbörjas och man ser ett fartyg!
Nu har länspumpningen påbörjas och man ser ett fartyg!

Haveristen i Kappelshamnsviken, västtyska 850- tonnaren ”Ilse Suhr”, har nu vänts mened hjälp av den 38 meter höga special kranen ”Magnus 2 ” från Tyskland.

 Hela natten har fartyget länspumpas och man hoppas idag med bärgningsfartygets ”Ajax” hjälp kunna bogsera såväl pontonkranen som haveristen mot Hamburg.

Under lördagen började man vända haveristen med hjälp av kraftiga wirar, men vid mörkrets inbrott tvingades man avbryta arbetet, utan att få Ilse Suhr på rätt köl.

 På söndagen gick det bättre. Efter att ha ankrat upp längre in i viken var vändningen avslutad vid 14.30- tiden och länspumpningen kunde tas vid. ”Ilse Suhrs” rigg var nästan helt oskadd, men däckslasten var som väntat helt borta.

GA den 14 feb. – 67:

Två haverister går vidare i dag

Bärgningsarbetet med tyska haveristen ”Ilse Suhr” fortgick på måndagen med länsning och efterarbeten samt förberedelser för den långa bogseringen till Kiel. Meningen är att är att Ajax skall bogsera såväl fartyget som kranen dit och man räknar med att ha klart för avgång idag.

Finska ångaren Lonsi av Raumo som kom in till Slite med maskinhaveri väntas också vara gångklar i dag. Maskinen hade rasat ihop ganska illa och på cementfabrikens verkstad har man konstruerat en ny excenteraxel, varjämte fyra lager och ytterligare maskindelar förnyats.  

Svenska dagbladet skriver 18/2 -67 om detta vilket grundar sig helt på Atlas Copco pressinformation ovan.

Svenska dagbladet skriver 18/2 -67 om detta vilket grundar sig helt på Atlas Copco pressinformation ovan.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan