Engelsman i Furillen tappade ankare

GT den 9 sept. -70

Ett engelskt lastfartyg, Esk Queen, som på måndagskvällen kom till Furillen för att lasta kalksten för vidare befordran till Oxelösund fick ankarkättingen avsliten. Fartyget tappade ankaret i havet. Bogserbåten Pilen fick rycka ut och lyckades på tisdagen plocka upp det förlorade ankaret. Vid 17 – tiden hade engelsmannen lastat klart och kunde ges sig i väg.

Engelsman på grund utanför Slite

SNABBA INSATSER RÄDDADE 13 man

Skulle klara sig utan lots ombord denna gång

GA/GT den 2 okt. – 70

Brittiska lastmotorfartyget Esk Queen av Newcastle med 13 mans besättning och med last av 2200 ton kalksten begärde på torsdagskvällen omedelbar assistans sedan fartyget gått på grund c:a 2 distansminuter SV Grauten, norr om Slite, och sprungit läck och var nära att sjunka. Besättningen tvingades gå i livbåtarna. Flygvapnets räddningshelikopter från Visby gjorde en snabb i regn och krabb sjö och tog ombord 7 man, medan de övriga räddades av lotsbåten från Slite. Samtliga besättningsmän fördes till Slite, där de inkvarterades på hotellet.

– Vi lämnade Furillen strax före kl 17 för att gå till Stockvik, utanför Sundsvall med kalksten, omtalar styrman John Oliver från Swansea. Vi hade bara gått 15 till 20 minuter då vi plötsligt törnade på grund och vattnet började strömma in i maskinrummet, vi larmade Tingstäde radio och begärde assistans. Kl 17.50 var läget så utsatt att vi måste överge fartyget och gå i livbåtarna.

Fanjunkare Kjell Holmkvist, andrepilot på helikoptern berättar:

– Vi fick larm kl 17.35 var i luften 17.50 och var framme kl 18.30. De rådde dåligt väder med regn och ganska krabb och grov sjö. Fartyget låg med aktern undervattnet och överspolades av sjöarna. Vi vinschade ombord sju man, däribland kapten Marian Chorazewski. Denne ville tillbaka ombord på fartyget, men under råddande förhållande kunde vi inte ta på vårt ansvar att sätta honom ombord.

– Samtidigt såg vi ljuset från ett av de fartyg som dirigeras till platsen och då lät vi dem ta hand om de övriga sex besättningsmännen i de två livbåtarna.

STRÅLKASTARE

 – Vi stannade dock kvar på haveriplatsen och lyste med våra strålkastare tills alla hade kommit lyckligt ombord. Sedan landade vi i Slite strax före kl 19, säger Kjell Holmkvist-

Ombord på helikoptern fanns även befälhavaren fanjunkare Harry Frode, fanjunkare Ove Engberg och 1;e flygteknikern Sven Andersson. Tack vare att helikoptern fortfarande är stationerad i Visby tog färden till haveriplatsen knappt 25 minuter, om stationsorten varit Nyköping hade motsvarande tid uppgått till en timme.

MÅNGA BÅTAR

Till haveriplatsen dirigerades också TV 116, lotsbåten från Slite, och en torpedbärgningsbåt.

Lotsbåten kom till Slite med de övriga sex besättningsmännen vid 20,30 – tiden och med de två livbåtarna på släp. Ingen av de 13 besättningsmännen var skadade. Besättningen bjöds på smörgåsar och kaffe i kajutan och inkvarterades senare på hotellet.

UT PÅ NYTT

Vi 21-tiden gick lotsbåten på nytt ut från Slite med kaptenen ombord för att se över läget. Esk Queen har gått över det s.k. Britgrund, 2 distansminuter SV Grauten och fastnat med aktern. Hon sitter stadigt fast och beräknas även klara den SO storm som vädertjänsten varnat för. Grundet är särskilt utsatt för vindar mellan NO – SV. Djupet över grundet är ca 5 meter, Esk Queen har ett djupgående på omkring 6 meter. Helt nära grundet är 20 meter.

Lotsbåten återvände senare till Slite och går ut igen i gryningen idag.

Neptunbolagets bärgningsfartyg Atlas gick från Nynäshamn 18.30 -tiden och beräknas vara framme kl 03, Mercur kommer kl. 11 och i Slite avvaktar bärgningsbåten Pilen, Oturligt nog lämnade Ajax Slite kl 11 i går annars hade hon snabbt kunnat sättas in i bärgningsarbetet.

INGEN LOTS OMBORD

Det brittiska fartyget, som är 10 år gammalt har under de senaste veckorna gått i timecharter för fosfatbolaget mellan Furillen och Stockvik och då man tyckte man blivit van med farleden har man vd de senaste resorna inte haft lots ombord.

Tydligen hade fartyget kommit något ur kurs i farleden med påföljd att hon gått på Britgrund.

Polisen fick skaffa fram en del kläder och annan utrustning till besättningen.

Kommentar: Besättning på Pilen var i arbete med att slutföra arbetet runt omkring Ajax och Heras timmer lastning i Slite. Det gällde främst länsar och att plocka ihop allt de som kunde hänföras till detta arbete. De var tre man som kunde både se och höra helikopterns arbete. Kontakt togs med Neptuns vakthavande därför kunde Atlas lämna Nynäshamn med än gång. De bedömdes här att Pilen skulle avvakta i hamn tills vidare. Då det inte var eller fanns någon möjlighet att bärga något från Esk Queen. Tidigt nästa morgon alltså den 2 okt togs det bilder från Pilen av Mercur som tittar på haveristen innan den går vidare. Atlas avvaktar vid kaj i Slite.

GA den 3okt – 70 

 

Grov sjö svår för bärgare

 

Motorfartyget Esk Queen, som står på grund utanför Slite bevakas av Neptunbolagets Mer-cur under hela fredagen. Några försök att dra henne flott medgav dock inte vädret. Här fo-tograferad från Bogserbåten Pilen.

Motorfartyget Esk Queen, som står på grund utanför Slite bevakas av Neptunbolagets Mer-cur under hela fredagen. Några försök att dra henne flott medgav dock inte vädret. Här fo-tograferad från Bogserbåten Pilen.

Det brittiska fartyget Esk Queen, som i torsdags grundstötte sydväst om Grauten utanför Slite, låg kvar på hela fredagen utan att Neptunbolagets Mercur kunde göra några försök att dra fartyget loss. Det var vädret som satte stopp för försöken att få henne flott. Sjön gick under hela fredagen grov i farvattnen kring Esk Queen och för det närmaste dygnet har det utlovats vindökning.

 Kapten Holger Larsson ombord på Mercur säger att det är mycket svårt att avgöra möjligheterna att få haveristen flott. Först och främst måste det nu ske en besiktning av skadorna. Skulle haveristen glida av grundet finns det risk att fartyget går till botten.

 För närvarande avvaktar Neptunbolagets Atlas utvecklingen i Slite medan Mercur har beordras från platsen till andra uppgifter. Även bogseraren Pilen finns i beredskap med dykare för att så snart vädret tillåter kunna gå ut och undersöka hur pass allvarliga skadorna är.

Bolagets Neptun gick på fredagen mot Kiel för att hämta en kran, som kommer att behövas vid en eventuell bärgning. Man räknar med att Neptun skall komma fram till haveristen på måndag.

GT den 3 okt – 70

Kran från Tyskland hämtas till haveristen utanför Slite

– Av Björn Smitterberg –

        2200 – tonnaren Esk Queen som på torsdagskvällen gick på Britgrund utanför Slite måste lyftas av grundet. En specialkran skall hämtas i Tyskland för ändamålet.

Av det grundstötta fartyget sticker nu bara bryggan och en del av fören upp över vattenytan.

Neptunbolaget lyckades inte komma åt och undersöka det engelska fartyget under fredagen. Sjön gick för hög, och alla försök till att borda fartyget misslyckades.

Neptunbolagets Atlas kom fram vid tre- tiden natten till fredagen och vid 10 – tiden igår kom samma bolags bärgningsfartyg Mercur fram. Även Rederi AB Pilen medverkar vid bärgningsarbetet med bogserbåten Pilen.

Med hjälp av en motorbåt försökte man i går komma ombord på Esk Queen, men då man kom i närheten av fartyget slog vågorna så hårt att man riskerade få motorbåten sönderslagen, och avstod därför från vidare försök. Atlas och Pilen återvände då till Slite, medan Mercur gått till Stockholms skärgård för att hjälpa en 25000 – tonnare som gått på grund.

På måndag eller tisdag räknar man med att få en 700 tons Magnuskran till Slite. Det är en pontonkran som har en lyftkraft på 700 ton, som skall hämtas i Kiel av Neptunbolagets splitternya bärgningsfartyg Neptun. Innan man kan bärga måste man dock få ner dykare som kan täta fartyget någorlunda.

Esk Queen står fortfarande kvar på grundet, men mer och mer vatten strömmar in i fartyget, och nu är det också vatten i lastrummen.

Vid 19-tiden i går kväll anlände en representant från rederiet i London till Slite, och vid ett – tiden i natt kom ett systerfartyg till grundstötta fartyget, Sandingham Queen, som skall gå till Furillen och lasta sten. 

Lotsbåten från Slite gick i går kväll ut med representanten till Esk Queen, men man kunde inte göra annat en bese fartyget på avstånd på grund av sjöhävningen.

Esk Queen står på från midskepps och fram till lufttrummorna på 1 an lastrum

Esk Queen står på midskepps

Esk Queen står på midskepps

GT den 5 okt – 70: Haveristen skall bärgas

      Det grundstötta fartyget Esk Queen skall bärgas.  Personal från Rederi Pilen gjorde en dykarundersökning på söndagen och man fann att fartyget fått ganska stora skador vid grundstötningen. Idag startar man länspumpning, det är Pilen och Atlas som skall ombesörja den. Vädret avgör sedan hur pass problematisk bärgningen skall bli.

GA den 6 okt – 70: Esk Queen står på midskepps

  Med hjälp av dykare och pumpar från bärgningsbåten Pilen försökte man på måndagen länspumpa förliga lastrummet på haveristen Esk Queen vid Furillen, dock utan framgång.

Lodningar kring haveristen gav besked om att haveristen står på midskepps och att fören och aktern är fria. Ogynnsamma vindar kan medföra att Esk Queen bryts sönder.

Pilen går ut i gryningen idag för fortsatta undersökningar. Ännu har man inte tagit ställning till bärgning. 

GA den 7 okt – 70:

Esk Queen bärgas ej. Skadorna var för svåra

     Det utanför Slite grundstötta fartyget Esk Queen kommer inte att bärgas. Vid länspumpningen på tisdagen upptäcktes att skadorna på Esk Queen är värre än man från början trodde. Fartyget har sjunkit mer och mer för varje dag. Hon står nu på nio meters djup och bara en del av överbyggnaden är kvar ovan vattnet.

Innan man överger Esk Queen skall radar- och radioutrustning bärgas. Man skall också kontrollera att det inte blir någon risk för några oljeläckor.

Bärgningsfartyget Atlas har avgått till Nynäshamn och nu är det bara bogserbåten Pilen i arbete vid haveristen. Pilens befälhavare hoppas kunna hämta utrustningen ombord på Esk Queen under onsdagen. Att få bort oljan ur bränsletankarna blir ett svårare problem. Hela aktern på haveristen ligger under vatten. Bränsletankarna befinner sig under treans lastrum. Det innehåller 15 – 20 ton olja. Men det är tunn olja, som inte vållar sådana skador som tjockolja.

Det finns dykare ombord på Pilen, som kanske kan gå ner och undersöka. Besättningen på Esk Queen flög på tisdagen till London och Amsterdam.

GT den 7 okt – 70 Ingen bärgning

Tack från ”Esk Queen”Captain Curtis, representant för ägarna till skeppet, befälhavaren representant från Brittiska handelsflottan

Tack från ”Esk Queen”Captain Curtis, representant för ägarna till skeppet, befälhavaren representant från Brittiska handelsflottan

 Det blir ingen bärgning av det engelska fartyget Esk Queen. Försäkringsbolaget Lloyd har sagt att bärgningen kommer att bli för dyrbar. Mening är nu att man så fort som det blir bra väder skall plocka bort alla instrument och andra lösa värdeföremål. Esk Queen får sedan stå kvar som ett sjömärke på grundet. Några problem med oljan ombord blir det inte. Det fanns 20 ton tunnolja i tankar under motorrummet, men vid grundstötningen revs dessa upp och oljan har redan givit sig i väg. Den har slagits sönder tunnas ut utan att ställa till någon skada.

GT den 8 okt – 70 Tack från ”Esk Queen”

Captain Curtis, representant för ägarna till skeppet, befälhavaren representant från Brittiska handelsflottan, vilka kommit till Gotland för att undersöka orsaksförhållanden, vid grundstötningen vill gärna uttrycka sin uppskattning för det säkra och omedelbara sätt besättning på skeppet undsattes med helikopter och räddningsfartyg. De vill också uttrycka sin uppskattning för den vänlighet som människorna i Slite visat besättningen. De lämnade Slite på onsdagen. 

Länsstyrelsen måste ge ekonomiska garantier för Esk Queen

GA den 12 okt – 70   

Uppskattningsvis 15 – 20 ton olja finns på haveristen Esk Queen och arbetena med att bärga oljan kommer troligen att inledas denna vecka. Innan arbetena kan påbörjas måste dock ett beslut fattas hos länsstyrelsen så att ekonomiska garantier kan ges dem som skall utföra arbetet.

För att komma åt att pumpa upp oljan måste man utnyttja avluftningsledningarna, vilket komplicerar det hela. Oljan ska pumpas över till ”Piltank” är det meningen.

Besättningen på ”Pilen” har de senaste dagarna ägnat sig åt att bärga navigations utrustning, radar och annat värdefullt på haveristen.

GA den 13 okt – 70  

KAN OLJAN BÄRGAS?

Länsstyrelsen har givit brandchefen C.A. Sandberg och länsjaktvårdare Rolf Beinert i uppgift att snarast möjligt besöka vraket av Esk Queen utanför Slite. Länsstyrelsen vill ha rapport om oljan ombord kan bärgas för rimlig kostnad och om det i så fall bör ske av hänsyn till naturvårdsintressen

Oljan på haveristen ska bärgas

Brandchefen och Bengt Lindgren Rederi AB Pilen inspekterade i går vraket efter Esk Queen utanför Smöjen. En del olja har läckt ut – hur mycket av de totalt 20 kbm vet man ännu inte – men lyckligtvis är det frågan om lättare olja. Men om det varit tjock olja?

Brandchefen och Bengt Lindgren Rederi AB Pilen inspekterade i går vraket efter Esk Queen utanför Smöjen. En del olja har läckt ut – hur mycket av de totalt 20 kbm vet man ännu inte – men lyckligtvis är det frågan om lättare olja. Men om det varit tjock olja?

GA den 14 okt – 70 

All olja skall nu bärgas ur haveristen Esk Queen vid Grauten. Det rör sig om 20 kubikmeter tunnolja. En del av oljan har redan försvunnit ut i havet. Brandchefen kommer i dag att göra en inspektion ombord på haveristen.

 GT den 14 okt – 70

Motoroljan från Esk Queen bärgas

 20 kubikmeter motorolja skall bärgas från det strandade motorfartyget Esk Queen, som gick på grund utanför Slite för en tid sedan. Oljan har droppat ut i havet från en läckande dagtank. Det är tunnolja som inte har så stor häftningsförmåga men måste avlägsna oljan med tanke på t.ex. sjöfågeln.

Länsjaktvårdare Rolf Beinert var ute på måndagen och inspekterade vraket.

Botten till maskinrummet är uppriven och påfyllningsrören till oljetanken står under vatten.

För att hindra spridning av oljan, om vraket skulle slåss sönder, föreslås att oljan pumpas ur.

Brandchef C A Sandberg inspekterar vraket idag.

Process om Esk Queen ?

Sjömärket står felplacerat

 Grundstötningen med Esk Queen mellan Smöjen och Furillen för två veckor sedan kan få överraskande konsekvenser. Från det Engelska rederiets sida har nämligen anförts att sjömärket vid grundet, där Esk Queen gick på, står på fel ställe. Sjöfartsverket har undersökt saken och lotsplatschefen på Gotland, Carl Smitterberg, bekräftar för GT att märket står 180 meter fel.

Följden kan bli process, där försäkringsbolaget eller det engelska rederiet kräver skadestånd av Sjöfartsverket, d.v.s. svenska staten.

Fartyget Esk Queen, som är på 2200 ton, är för övrigt till salu. Detta säger representanter för det engelska rederiet och försäkringsbolaget Lloyd som varit och tittat på vraket. Man anser nämligen det är lönlöst att bärga det.

Kommentar: M/s Esk Queen köptes här för 1 dollar av Rederi AB Pilen. Det gick nämligen inte att mjölka ur mer pengar ur haveristen. Tanken var att bärga henne och ta in henne till land någon stans för skrotning. Men tiden var knapp och arbeten för omfattande för både Pilen och Piltank. Vintern stod för dörren och bärgningen fick flyttas fram till våren. Mer om detta längre fram. Som synes i texten ovan så var det en period som gav mycket bärgnings jobb. Piltank jobbade dygnet runt och även Pilen och dess besättningar.

Esk Queens grundstötning har aktualiserat problem med den gotländska oljeberedskapen. Dess frågor tas upp i en artikel av  Ola Sollerman se nästa länk..

Fartyg kontrollerar om felplacerad prick kan vara orsak till haveri

GA DEN 23 okt -70

Sjöfartsverket har nu sänt lotsfartyget ”Stockholm” till Gotland för att kontrollera den prickstation, som enligt uppgift varit felplacerad och därmed den direkta orsaken till lastfartyget ” Esk Queen” haveri.

Sjöfartsverket uppmärksamhet har påkallats sedan det brittiska rederiet i en skrivelse till verket förklarar att man tänker ställa detta till ansvar för att fartyget gått på grund.

Befälhavare ombord på ”Stockholm” är lotsinspektör Bertil Hagelberg.

 – Det råder nog ingen tvekan om att märket har rubbats på något sätt och därmed kommit bort från sitt absolut rätta läge, kommenterar han ”Esk Queens” haveri. Att pricken ändrat läge kan bero på sjöbottens beskaffenhet, men också att någon båt kan ha dragit med sig pricken och därmed förorsakat förflyttningen.

Graden och arten av förskjutning vet man dock ingenting om ännu. Dessa uppgifter får man reda på först när man varit på platsen.

 – Det betyder också att lotsplatschefens Carl Smitterbergs uttalande i GT om märkets felförskjutning om c:a 180 meter blivit förvanskat, säger lotsinspektör Bertil Hagberg. En sådan bedömning torde vara omöjlig att göra innan en undersökning har företagits, och det görs först i slutet av veckan. Pricken står placerad 180 meter från grundet, där skall den också stå.  Däremot har den förflyttas något från sitt ursprungliga läge, men hur mycket är omöjligt att fastställa för dagen. 

”Stockholm” kommer närmast från Kalmarsund, där man lagt ut en boj, som slitit sig utanför Kråkelund. Fartyget tillhör mellersta lotsdistriktet. Visby brukar få besök av ”Stockholm” 4 – 5 gånger om året. I vinter när vattnet börjar frysa till is, kommer ”Stockholm” tillbaka och tar in bojarna. På våren har man hand om vårutprickning; man sätter ut alla prickar, och märker på så vis ut grunden. Dessutom har man oljeleveranserna till Gotska Sandön.

Besättningen består av tio man. Befälhavare på denna resa är, som tidigare nämnts, lotsinspektör Bertil Hagelberg men det händer ibland att lotsdirektören tar hand om chefskapet.

Styrman ombord är Börje Berg, en man tjänstgör som maskinist hela tiden och de övriga utgör manskapet.

GA den 26 okt – 70

Olja på haveristen eldades upp

Bogserbåten ”Pilen” i Kappelshamn och tankbåten ”Piltank” var på söndagen ute vid haveristen Esk Queen utanför Hellvi för att ta hand om olja som annars kunde läckt ut. All olja var inte åtkomlig i den ökande blåsten. Men man kunde i alla fall förstöra den olja som fanns i oljetanken på däck. Det gick inte att öppna tanken. Därför måste man sätta eld på den.

GA den 27 okt -70

Kuling flyttade pricken

Vid kontroll i lördags av den prickstation i närheten av Britgrundet utanför Furillen, där det brittiska lastfartyget Esk Queen för en tid sedan gick på grund och blev vrak, konstaterades att märket genom sjöns inverkan flyttats.

– Vid undersökning har vi funnit att pricken sattes ut på rätt plats i våras, säger Lotsdirektör Torsten Ericsson. En sydlig kuling under september har emellertid rubbat pricken och fört den i nordlig riktning ett par hundra meter.

Samma tidning skriver också:

Hårda vädret stoppade arbete vid haveristen.

 Arbetet med att oskadliggöra oljan ombord på den utanför Slite grundstötta Esk Queen har fått avbrytas tills vidare. Sedan besättningen på bogserbåten Pilen bränt 1,5 ton olja på haveristens däck fick man avbryta arbetet, då sjögångenblev för svår.

Så snart väderleksförhållandena blivit bättre går Pilen ut till haveristen igen. Den olja som brändes var vad som fanns i reservtanken, som är placerad ganska långt upp på fartyget. Nu skall man pumpa upp oljan från huvudtanken, som ligger djupare. Den oljan får tas i land med tankbåt.

 GT 16 mars -71: Vraket vid Furillen länspumpas… Idag pumpar man läns sista drivmedelstanken i vraket efter fartyget Esk Queen, som gick på utanför Furillen den första oktober. Oljefaran anses därmed överstånden för fartyget. Vid olika tillfällen sedan fartyget strandade i höstats har manskap från bogserbåten Pilen länsat Esk Queen drivmedelstankar och idag är alltså turen kommen till den sista tanken.  Man tror att tanken innehåller 2 – 3 ton olja. 

   GT den 6 juli -71: Brittiskt rederi startar rättegång om Furillen haverioch PilbunkerAB ägare till vraket…

Vraket av den söder om Furillen grundstötta Esk Queen har köpts av Pilbunker AB i Lärbro och kommer att bärgas med början i juli.

Grundstötning tyckt nu också få ett rättsligt efterspel. Haveriet berodde på att en prick flyttats i stormen. Esk Queens rederi har lämnat in en stämningsansökan för att få ett prejudikat i ansvarsfrågan.

Bärgningen beräknas att ta c:a åtta veckor. Bärgningsbåten Pilen och en pontonkran från Slite ska försöka lyfta vraket och bärga det till Smöjens hamn. Går inte detta kommer för- och akterskepp att skiljas åt och dras in till Smöjens hamn. Genom AB Avfallsråvaror försorg kommer där skrotning att ta vid.

AB Pilbunker har en annan bärgning på gång. Det gäller efter den vid Kristianopel på blekingekusten grundstötta Paula f.d. Waxholms båten Ejdern. Dykare kommer idag att inleda undersökningar på haveriplatsen, som är mycket grund. Pilen har med sitt djupgående på endast 1,7 meter en stor favör i sammanhanget.

         Plan Esk Queen bärgning                                            

Kommentar: Hålet skulle tätas med ett transportgummiband. Skäras ut för att fästas med fyra linor dra det på plats över hålet. Suget efter länspumpning skulle av utside trycket håla det över hålet.

Läs mera http://www.stigstigfinnare.se/115740340

Kommentar: Hålet skulle tätas med ett transportgummiband. Skäras ut för att fästas med fyra linor dra det på plats över hålet. Suget efter länspumpning skulle av utside trycket håla det över hålet.

Läs mera http://www.stigstigfinnare.se/115740340

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan