Bild: Bärgningsfartygen Mercur och Atlas ligger åter i Slite sedan de avvisats av ryssarna i Rigabukten

Bild: Bärgningsfartygen Mercur och Atlas ligger åter i Slite sedan de avvisats av ryssarna i Rigabukten

Situationen för norska fartyget Saga Sword som sedan i fredags ligger på grund utanför Rigabukten kan förvärras ytterligare. Ryska bärgningsfartyg som nu rapporteras ha inlett bärgningen visade från början ett mycket svalt intresse för uppdraget och Neptunbolagets Ajax ligger nu i hamn i Slite beredd på assistans om ytterligare hjälp skulle behövas.

Neptunbolagets bärgningsbåtar Ajax, Mercur och Atlas kallades till platsen av dels norska fartyget men också av det i Liberia registrerade fartyget Minan Cheif på 16000 ton. Atlas började ge assistans till det Liberianska fartyget men när bärgningen av det norska 22000 -tonnaren skulle inledas stoppades vidare aktiviteter av en rysk bevaknings som till en början föreföll passiv men som tydligen fick kontraorder 0ch agerade dels genom radio dels genom varningsraketer. Neptunbolagets bärgningsbåtar fann för gott att ge upp vidare assistans och anlände på tisdagen till Slite hamn där nu också Ajax kvarligger tills vidare Mercur och Atlas har återvänt till Nynäshamn.

Ryska UD har ännu inte svarat på Neptunbolagets tillståndsansökan för bärgning av det norska och libanesiska fartyget. Enad kommentaren från ryskt håll kan bara sammanfattas med ett ”jaså”. Direktör Leif Nordgren på Neptunbolaget har dock avskrivit ytterligare agerande i bärgningsaffären.

– Vi får avvakta eventuella svar från rysk sida. Tills vidare nöjer vi oss med att ha Ajax i beredskap om något oförutsett skulle inträffa i form av ytterligare nödrop från de grundstötta fartygen.   

– Trots att det dåliga vädret tycks fortsätta i området räknar vi med att bärgningen skall gå bra. Det norska fartyget fick av oss överta bärgningsutrustning en kvarts miljon kronor och vi hoppas nu att materielen kan komma till nytta. Givetvis sänks vår egen totala beredskap men vi har reservförråd på Lidingö som gott och väl täcker de situationer vi kan ställas inför.

Kommentar: Tillsammans med bärgningsmaterielen blev bärgningschefen kapten L Ström kvar på norrmannen när bärgningsbåtarna blev avvisade från platsen. Han berättade senare att efter det att Neptunbåtarna lämnat haveriområdet så kom ryssarna ut med en stor pråm och ett 40-tal personer. Med hjälp av stegar och 10-liters hinkar påbörjade de läktringen av fartygen som båda var lastade med majs. Neptun hade lämnat en så kallad ”enlineskopa” för just lossa med kran från bärgningsfartygens eller fartygets egna kranar. Denna anordning kunde ryssarna inta använda sig av. De gick många varv runt och studerade funktionen på denna men den kom inte till användning.  En av Pilens personal (se vidare bok 5) som skulle bistå på det Libanesiska fartyget blev också kvar. Båda blev senare införda till Riga för förhör några dygn upp mot en vecka. Huvudorsaken till detta var att Neptunbolaget hade lämpat lasten i sjön vilket stred mot deras ryska inställning i matbristens tidevarv. Båda hämtades hem till Herrvik med livräddningskryssaren Östergarn från Ventspils. Att så kunde ske berodde helt på Kapten Hansson Svenska Livräddningssällskapets Direktör som befann sig i Göteborg. Det var hans goda kontakter med ryssarna inom just sjöräddningen som gjorde detta möjligt. 

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan