Full fart mot Fårö och Gunrid

Full fart mot Fårö och Gunrid

GA den 14 aug. – 67

Dansk trålare på grund. Skepparen skulle till läkare

En blodförgiftning orsakade en grundstötning vid Aurgrund utanför Fårösunds norra gatt på lördagskvällen. Skepparen Axel Rönn på den danska trålaren ”Karen Juhl” behövde komma under läkarvård för en inflammation i benet. En av besättningsmännen stod vid rodret när ”Karen Juhl” skulle gå igenom Norra gattet. Trots utmärkta väderleksförhållanden gick trålaren på vid Aurgrund. Lotsbåten från Storugns lyckades inte dra loss haveristen utan begärde hjälp via Tingstäde radio. Bogserbåten ”Pilen” och livräddningsbåten från Skärsände gick till platsen och vid 23- tiden var ”Karen Juhl” flott.

Bogseringen till Fårösund gick utan komplikationer och vid kajen väntade en bil som forslade den sjuke Skepparen till läkarmottagningen i Slite.

”Karen Juhl” från Bornholm hade under två dagar fiskat lax i närheten av Gotska Sandön. Skepparen Axel Rönn skadade sig i benet men eftersom skadan var av enklare art tänkte han inte närmare på den. På lördagen fick dock Rönn feber och benet svullnade upp. Besättning (fyra man) beslöt då att gå in till Fårösund för att Rönn skulle få tillfälle att uppsöka läkare.

Denna extraresa blev som synes dramatisk men en undersökning gav vid handen att ”Karen Juhl” inte fått några omfattande skador trots den satt hårt på grundet.

Tingstäde radio fick larmet vid 20- tiden och redan tre timmar senare var trålaren flott.

Pilens dagbok: När larmet gick låg ”Pilen” och arbetade i hamnen i Ar med dykare. Endast fem distansminuter från haveriplatsen. Dykarna höll på att packa ihop för denna gång, jobbet de skulle utföra var färdigt. Besättning på Pilen kompletterades av Bengt-Olof och en dykare, den andre dykaren åkte med servicebilen till hamnen i Fårösund där han skulle möta emot för att göra en undersökning om den skulle behövas. Vila och mat gällde även för honom just vid detta tillfälle. Han hade mest dyktid denna dag så det var verkligen behövligt. Vid ankomst lodades det runt haveristen och dykaren hoppade i vattnet för en första koll. Efter denna operation lades ett varpankare ut och två fyrskurna block ett på haveristen, ett på en liten flotte som var med på ”Pilen” för just detta ändamål. Så en löpare (lina) till ”Pilen” detta gjorde att vi fyrdubblade ”Pilens” dragkraft. ”Pilen” la på dragkraft haveristen svängde kanske tio grader sen var hon flott. Med detta kunde Livbåten från Skärsände återvända tills in station. ”Pilen” kopplar bogsertross genom gattet, därefter tar Bengt-Olof befälet över haveristen och kör den till kaj i Fårösund. Där dykarbesiktning sker och rapport skrivs. Allt Ok enligt dykaren Per. Endast färgavskrapningar på bottenfärgen.

Åter till Storugns förtöjd 04.15 den 13/8 Charles Johansson befälh.

Den 13 sept. – 67 skriver GT så här:

Den Gotlänska fiskebåten är i säkerhet på Fårö.

Fiskebåten Gunrid av Herrvik gick igår vid 15- tiden på grund utanför västra delen av Fårö. Vid 22- tiden på kvällen hade hon dragits loss igen av bogserbåten Pilen och livräddningskryssaren Östergarn. Gunrid ligger nu välbehållen i Lutterhorn på Fårö med sin tre man starka besättning ombord.

Gunrid som varit ute på laxfiske i Östersjön gick på grundet vid 15- tiden och kunde inte ta sig loss för egen maskin. Ombord befann sig skepparen Gunnar Östergren och hans bröder Ragnar och Bengt.

Tingstäde radio dirigerade livräddningskryssaren Östergarn till platsen och från Storugns gick bogserbåten Pilen ut för att assistera.

Pilen kom till grundstöttningsplatsen lite efter kl 19 men lyckades inte ensam få loss Gunrid från grundet. När Östergarn kom ungefär två timmar senare tog det bara en knapp timme att få Gunrid i säkerhet i hamnen vid Lutterhorn.

Eftersom vädret var lugnt var det aldrig någon fara för de tre besättningsmännen. Några större skador på Gunrid har efter en första undersökning heller inte upptäckts.  

Kommentar: Enligt Pilens dagbok så var det endast en man ombord på ”Gunrid”, var de andra två befann sig var det ingen som ville tala om just då. Men när ”Östergarn” kom till haveriplatsen var räddningsskepparen Klingvall ensam ombord på ”Östergarn”. Klingvall berättade att bröderna hade fått någon som skjutsade sig till Herrvik, ”Östergarns” och trålarens hemvist för att vara med som besättning på Östergarn på resan upp till haveriplatsen. Allt detta för att slippa betala för bärgningen. ”Pilen” hade dock fått försäkringsbolagets uppdrag att bärga ”Gunrid” till ett fast pris. Detta meddelade försäkringsbolagets ombud kapten ”Bölja”. Till Gunrids skeppare. Så det var detta som naturligtvis gällde fullt ut. Nu hade räddningskryssaren ”Östergarn” get sig av från Herrvik innan bröder han dit han var alltså ensam ombord upp till Fårö på sin kryssare.  När De två kom tillbaka låg Gunrid vid kaj. ”Pilen” riggade inte vid detta tillfälle sitt patent med varpankare och ginor utan de två båtarna drog lite snett åt vart sitt håll växelvis, så hoppade hon av ”pallen” hon låg på, sen var det bara att ta in henne till kaj. Låter enkel vilket det också var vi denna tidpunkt. Vindstilla med hög fin luft, sjunkande vattenstånd på grund av ett högtryck under utfyllnad.

Foto: Douglas Tufvesson/ www.tugboatlars.se

Foto: Douglas Tufvesson/ www.tugboatlars.se "Östergarn" I sin hemmahamn Herrvik på östra Gotland.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan