LENITA

1968 den 8 jan. En ny sjöolycka, händelse värt att notera.

GT – skriver: Båt sjönk på resa från Kappelshamn

På resa från Kappelshamn kolliderade natten till fredag lastfartyget Lenita av Göteborg med ett okänt föremål. Lenita fick så stora skador att hon sjönk efter en stund. Ombord fanns två personer – 57- årige kapten Otto Magnusson och 30-årige styrman Ove Heidord. De kastade ut en gummiflotte och räddades efter en timme av svenska Lloyds Valencia.

Kapten Magnusson uppger att föremålet som Lenita kolliderade med troligen var av järn, möjligen en u-båt. Marinledningen har meddelat att några svenska u-båtar uppehöll sig i farvattnen utanför Alma grundet där förlisningen skedde. De måste alltså röra sig om en främmande ubåt och man skall hålla fast vid den teorin.

Kapten Magnusson berättar att kollisionen var våldsam. Lenitas fart var 8,5 knop och fartyget bromsades upp tvärt vid kollisionen. Efter krocken undersökte kapten Magnusson förpiken men kunde inte upptäcka någon läcka. Inte heller kunde man finna någon läcka i maskinrummet. Efter en stund märkte dock de två ombord att stäven började gå djupare och att fartyget tog in mycket vatten. Från Lenita begärde man omedelbar assistans och sände därefter upp nödraketer.

Snart fann man att fartyget måste överges. Livbåten kunde inte användas eftersom dävertarna skulle ha pressat livbåten ned i djupet. I stället kastade man i gummiflotten som var försedd med nöd utlösning som blåste upp den. På flotten fanns också tält, lanterna och proviant. Styrmannen hoppade direkt i flotten medan kaptenen hamnade i vattnet och var nära att dras ned av fartyget. Med hjälp av styrmannen lyckades han dock ta sig ombord på flotten.

Haveriet inträffade cirka 15 distansminuter söder om Almagrundet. Det rådde god sikt och svag dyning. Lenita, som var på 160 dwt, lastad med 150 ton kalkstensmjöl. Fartyget hyrdes av kapten Magnusson av ett Göteborgs- rederi och gick i time charter mellan Gotland och fastlandet. Både last och fartyg var försäkrat till fulla värdet.

FICK TAG I LINA

Kapten gjorde därefter i ordning en portfölj med fartygets räkenskaper m.m., som han arbetat med i Visby. Allt gick sedan mycket snabbt. Fartyget gick plötsligt med förstäven rätt ner. Styrmannen hoppade torrskodd rätt inigenom flottens öppning. Kapten böjde sig däremot efter sin portfölj i styrhytten och då han skulle hoppa i flotten var denna på väg bort.

Han fick tag i dess fånglina, hoppade i vattnet, men fick ett slag av styrhyttens förkant i nacken. Han lyckades hala sig till flotten i fånglinan, där styrman sedan drog upp honom. Efter en timme kom motorfartyget Valencia och helikoptern till flotten, vägledda av dess topp ljus och blinkningar med ficklampa. De skeppsbrutna togs ombord på Valencia och överfördes efter ytterligare en timme till räddningskryssaren.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan