Tänkta namnet "ÖRNEN"

Cementas kran

Cementas kran "ÖRNEN"
med Per i topp för kontroll av linor och block

Tankar runt Esk Queens bärgning och inköp av denna haverist. Hämtat ur sparade kontors anteckningar förda under denna aktuella tids period 1972 - 76. Och slutet för rederierna Pilen & Pilbunker AB.

Under denna tidsperiod pågick förhandlingar med Cementa Slite och Gotlands förenade kalkbrott om bogserbåt för service i hamnarna Slite och Storungs. I denna affär ingick också Cementas kran ”ÖRNEN” som här ägdes av Cementa. Även Neptunbolaget, Nyberg Åkeri & Schakt, ABV som Vägförbättringar och Armerad betong i Stockholm fanns med i samtalen på olika nivåer. Investeringsbehovet i detta läge 1972 var c:a 1,2 miljoner kronor för de tänkta enheterna.

Tankar runt Esk Queens inköp:

Ankarspelet från Esk Queen skulle monteras på ÖRNEN, vinscharna som fanns midskepps, skulle monteras i hörnen på ÖRNEN. Hjälpmaskinerna (el) skulle byggas in i ett nytt maskinrum så även ballastpumparna. Ett kompressorrum med möjlighet för dykarna att ladda luft till sina dykartuber Bl.a.

Ovanför som ett torg. Kanske i ena hörnan skulle en mast med vinsch för att kunna hantera en enlineskopa eller kastblock med krok för lyft av fem ton för lossning av last på haverister även ha till hjälp att lyfta pumpar, dra brokar osv.

Utrymmet mellan nerfällda kranarmarna på däcket skulle det bli i bottenplan, dyk/ däcksförråd, mäss, dusch och toaletter. Ovan på detta fyra 2 mans hytter och ett kontor. Framför detta ett manövertorn för kranens manövrering även då ankarmanövreringen för förflyttning, fasthållning under kranens arbete. Den befintliga vinschen skulle flyttas fram och utökas till två stycken som drev 60 tons krokar, det fanns en som klarade 120 ton vilket var svårmanövrerat vid tynga lyft. Se bild.

Färskvatten dagtank om tre ton, diesel dagtank om tre ton och en gråvattentank. Ett klart behov är ju också någonstans att förvara/transportera en större mängd olja på c:a 150 – 200 kubikmeter som kan användas vid behov för att läktra eventuella haverister. Kranens totala tankkapacitet (1,6 x 15x40 = 960 kubikmeter) 450 kubikmeter (netto) bör kunna användas till detta, kanske att det går att kombinera olja – ballast tankarna.

Under denna tid punkt förbereddes Neptun bolagets lyftponton ”Sleipner” för stora ankarläggnings arbeten borta i Stavanger och Åndalsnes, i Norge där både Svenska, Tyska och Engelska Neptunbolagen deltog med olika enheter.

Ett större hemligt projekt planerades och räknades på där bland annat 300 000 ton gråsten om ett hundra laster skulle fraktas till Gotland med 3000 tons pråmar och en bogserbåt på 1000 – 1200 hk var kravet/behovet för detta. Frågan som uppstod var. Skulle detta gå att kombinera med en bogserbåt? eller måste det till två för att klara av Gotland. I detta projekt skulle också ÖRNEN & PILEN få sysselsättning. Resultatet blev att de olika arbetsuppgifterna måste delas på en för Pråmdragning en för hamnverksamheten en tredje för ÖRNEN och PILEN.

Neptunbolaget ingick ju i Boström koncernen. Där var det också var stor turbulens vid denna tid, bolagen inom Broström byte ägare och sammanslagningar av bolag utfördes kors och tvärs. Cheferna fick lämna och nya chefer kom. Dock fanns vår kontakt Leif Nordgren vid Neptun kvar under denna förhandlings period.

Inom vår familj var det full fart på intrigerna och mitt i allt detta gick en passagerarbåt vid namn POLA (Ejdern) på grund alldeles norr om Kristianopel i Blekinge. Rederiets skeppare och dykare åkte med lilla lastbilen till haveriplatsen och vid deras återkomst hem till ön lämnade de en positiv rapport om läget för att bärga detta fartyg. Det var i princip bara att åka och hämta hem haveristen. Med detta så togs kontakt med skeppsmäklare i Karlskrona som via sina kontakter kontaktade assuransen för POLA. Som i sin tur försökte få ett bärgningsavtal med de berörda. Mäklaren och tullen såg inget hinder i att fartyget POLA togs till kaj. Fartyget lämnades som pant till uppgörelse kunde ske med rederiet i Grekland. Så blev det nu inte.

Det var inte enbart inom Broströms det var oro. Det var det även hos oss i Rederi Pilen & Pilbunker. Kvinnorna som hade krigat i många år fortsatte även här. Den äldre tillsammans med släkt i just Blekinge satte press på Stig att lämna Gotland och satsa på ny familj på fastlandet. Och lyckades slå en kil emellan Stig och Trissan. De två försökte att hålla mot men tyvärr så vann de i motståndarlaget. De tog över allt som hade med ekonomi att göra. Pilbunker såldes till ett nytt bolag i Slite. Och Piltank skulle flyttas över till Gävle som bunkerbåt där i samarbete med Stefan Tryllboms skeppsmäkleri. Pilen skulle arbeta med timmerläggning och flottning i Skärgården som täckte en sträcka Nyköping - Öregrund med mellanliggande öar och Mälaren. Som uppdragsgivare här var Östra Sörmlands skogsägare.

Tillbaka till Pola och den bärgningen. Ombud för assuransen var på plats och vår dykare konstaterade att det var borrade hål i botten på skrovet. I med detta så var det konstaterat försäkrings bedrägeri. Detta polisanmäldes men var fanns ägarna. De hade ju gått under jord. Samtidigt så hade Pola plundrats på alla lösa inventarier. De mesta fanns hos ett par fiskarbröder innanför strandningsplatsen. Diskussioner uppstod med dessa om eventuell bärgarlön eller var det stöld av dessa lösa inventarier. Nu fanns det helt plötsligt inte några ägare till Pola. Vilket gjorde att ett stort hål uppstod i det juridiska paragrafer lagar och beteende. Kunde Pola tas till Gotland? Skulle det startas en process med fiskargubbarna? Hur gör Vi med Esk Queen? Skepparen och Dykaren slutade. Pilen och Stig var kvar i Blekinge. Trissan kämpade emot, paketet bråkade bröt sig loss, blev med barn. Så kaos rådde på alla plan kunde man lugnt konstatera. Sammanbrottet var totalt. Stig fick sitta hos chefen för Cementa och tacka nej till finansieringen av Grogg 2:an och ÖRNEN. Vilket var tungt för honom, Josefin och hennes vänner hade vunnit ännu än kamp. I en kamp som pågått i över femton år. Trissan kom till Stig i Blekinge och umgicks som inget hade hänt. I Blekingesläkten fanns det en kusin till intrigmakarna som lyckades att få en fungerande kontakt. Trissan spelade med hon var van att göra så och slå till i underläge. Kanske hon släppte iväg spelet lite långt en del sommarnätter. Han var ju trots allt lång och mörk dessutom stilig och kunde föra sig van att linda flickor runt sitt finger. Hans bihang var en liten kvinna ljus och lite rund, tystlåten kanske spelade med i dramat hon också. Men Stig fann dock ett nöje att samtala med henne. De var båda införstådda med vad och vem som låg bakom det hela. Hon hade för sin del tidigare erfarenhet av liknade händelser i andra delar av släkten. Ett resultat blev en liten hundvalp av märket Shih - Tzu och fick namnet ”Cherie” som fick följa med hem till Gotland.  

Piltank låg i Kappelshamn, där färjetrafiken i Gotlandsbolagets regi pågick som var i behov av färskvatten, det fanns inget flöde från vattenverket utan vatten fick tas under 24 timmars perioder lagras och sedan levereras från Piltank, 20 ton på 45 minuter varje gång färjan låg vid kaj.

På hösten flyttades Piltank över till Slite. Efter någon månad såldes den till Stockholms skärgård där den skulle transporsentera bensin till skärgårds mackar. Majoriteten i bolagen ville ha det så. Pola drogs till Kappelshamn och skrotades till hälften gjordes klar för arbeten ÖSS – regi i Stockholms skärgård med början vid Tystberga såg. En traktor med kran och vinsch hyrdes in, och ställdes på däcket på Pola för att bärga sjunktimmer. Detta arbete på gick sex veckor, traktorn återvände till Lärbro. Därefter fick Pilen tre uppdrag för Neptunbolaget dels att vid Studsvik dra fram massaved till Juno likaså Västerviks skärgård vid Verkebäck till Hera. Pola lades vid timmerlägget i Helgö utanför Studsvik. Där hon blev liggande över vintern och Edvardsson lyfte ut båda Polas huvud maskiner. En massavedlast hade sjunkit i Malmö hamn under lastning av Hera, så Stig fick bistå med råd vid bärgning av den lasten, vilket tog nio dagar. Pilen återvände till Slite tog ut sista lasten. Pilen återvände till Igelsta sågen Södertälje som skulle upphöra med sin verksamhet och de timmer som låg i sjön skulle dras ner till Tunabergssågen utan för Nyköping. Under vintern kom trissan tillbaka i verksamheten de två flyttade samman och planerade flottläggningen tillsammans för nästkommande år. Efter en kortare tid hos Trissan sjönk Pilen vid kaj vid Igelsta sågen så det blev att återvända till Södertäljeden bärga Pilen, vilkets gjordes på ett par timmar.

Pola hämtas vid Helgö bogserades till Nyköping för rustning för de nya operationerna för ÖSS. Husvagn till Stig och Trissan samt en skogskojer för Skoterförare en koja för däcksman och en för kök där Trissan skulle husera. En äldre linfärja från vägverket hade ÖSS köpt in och byggt om för verksamheten se bilder:

Skotarna (traktorerna) kom från Gotland med färjan via Nynäshamn rullade själv upp till Sorunda och Ragnarök där den första avverkningen hämtades på fastlandssidan. Det var både massaved och timmer som skulle flott läggas. Kapaciteten var hög det flott lades 120 kubik i timmen av massaveden 160 – 180 kubik timmer i timmen, efter 10 timmar var det så dags att flytta ut i den riktiga skärgården utanför Nynäshamn till en ö med namn Yttregården där tog det 5 dygn innan vi fått i sjön, skogen som vara avverkat på den ön. Dagarna blev långa, flott lägga, lasta däremellan flytta och var beredda utvilade på nästa jobb. Flyttningarna låg ju på Stig han fick vila när de andra jobbade och de fick vila vid flytten. Så förlöpte denna sommar som omfattade den fantastiska skärgården allt från Oxelösund till Öregrund och Östhammar med många anlöp där emellan. Ett minne av alla sedan tiden var en helg liggande vid en ö alldeles vid ARHOLMA. Så hade vi planerat in att ta lillbåten och gå på dans Trissan och en av skoterförarna var mest intresserade. Men alla skulle med, det skulle bli kul tycktes de. Vi hade klätt om och skulle just sätta oss i lillbåten får Vi besök av en bofast kille som hade en skuta liggande på stranden halvsjunken. Han var ålagd att ta bort denna före den sista i månaden den sista aug. annars skulle han få böta. Stig och en av skoterförarna tog fasta på detta - Okey lägg pengarna här så fixar vi det. Vilket vi också gjorde på ett dygn.Det blev en konflikt denna natt som var svår att lösa, med Trissan, skutan gick till botten på natten öster om Villösan. Avkoppling med dans på Arholma blev det inget besvikelsen var stor hos besättningen på flottläggnings färjan.

Efter några dagar vid flottläggning blev det ett möte med skoterägarna som resulterade i att de lämnade flottläggningen Skotarna lastades av i Öregrund och rullande ner till Nynäshamn och hem till Gotland.

 Det blev höst även detta år som avslutades inne i Mälaren. Det kom två nya skotare som avslutade säsongen Pilen fick lite jobb att dra massaved till utsidan Hammarbyslussen. Som bogserbåten Bergvik drog upp till Hallstavik. Våren kom och flottläggningen fortsatt men det gav inte vad någon hade att förvänta sig. ÖSS sålde den lilla färjan till Iggesunds bruk där färjan hamnade. Pilen fick sanddragningar som gav back för varje resa och på Gotland hade ju andra tagit över så där fanns det inte plats för Pilen. Verksamheten avslutades maj 1975

I texten ovan rdogör jag varför det skulle vara 2 x 60 ton istället för 1 lina med 120 ton. även om det fanns som i deta fall en lyft ögla till på oket.

I texten ovan rdogör jag varför det skulle vara 2 x 60 ton istället för 1 lina med 120 ton. även om det fanns som i deta fall en lyft ögla till på oket.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan