GA 8 juli -69 På grund vid Eksta

Bild: Det grundstötta fartyget m/f Ranfors utanför Hammarudd söder om Klintehamn. Hon grundstötte i måndags och under tisdagen hade läget förvärras så pass att det var frågan om det skulle löna sig att rädda henne. I dag får rederiet definitivt besked av försäkringsbolaget.

Bild: Det grundstötta fartyget m/f Ranfors utanför Hammarudd söder om Klintehamn. Hon grundstötte i måndags och under tisdagen hade läget förvärras så pass att det var frågan om det skulle löna sig att rädda henne. I dag får rederiet definitivt besked av försäkringsbolaget.

Ett mindre lastfartyg, m/f Ranfors, om 400 á 500 ton gick på måndagsmorgonen på grund vid Hammarudd i Eksta söder om Lilla Karlsö. Besättningen kunde själva ta sig i land och mäklaren fick beskedet att sjöräddningshjälp inte behövde till kallas.

 GA 9 juli- 69: LÄGET FÖRVÄRRAT FÖR KALMARBÅTEN

Kaptenen och styrmannen på det grundstötta Kalmar-fartyget Ranfors hämtades vid 14-tiden på tisdagen med flygvapnets räddningshelikopter. Situationen för fartyget har blivit mycket allvarlig. Under tisdagen vände vinden till sydlig och pressade fartyget mot grundet utanför Hammarudd söder om Klintehamn.

Sjön bryter över akterskeppet och vattnet star lika högt utanför som i båten. Fartyget läcker också en del olja. Vinden var på dagen ganska kraftig, cirka 15 m/sek. Kaptenen, Birger Sjögren, sade att han och styrman var mycket slut när de hämtades.

 – Båten hävde mycket kraftigt och den började så smått skruva sig. Därför tyckte vi att det var säkrast att kalla på räddningshelikoptern, säger kapten Birger Sjögren från Kalmar.

Definitivt besked om bärgningar får rederiet först idag dag då kommer en för-säkringsman, avgör båtens öde.

– Trots att vinden mojnade under tisdagseftermiddagen blir det nog svårt att bärga fartyget och rädda lasten av soda, säger befraktare Rune Fohlström på Ekmans mäkleri. Polisen var också tvungen att bli inkopplade. De skickade ut en gummiflotte 400 m ut till fartyget så att styrmannen Berndt Ekeroth och kaptenen kunde lämpa sina personliga tillhörigheter i den tiden var bråd så därför hann inte de ta med sina persedlar i helikoptern. Motorfartyget Ranfors tillhör ”Partrederiet för Ranfors”. Hon är på 430 dwt.

 GA 10 juli -68: Bärgningsexpert ska undersöka Eksta-haveristen

På onsdagen hämtades en del lösa inventarier och navigationsutrustningen från det vid Eksta strandade fartyget Ranfors.           

– Det innebär emellertid inte att vi givit upp hoppet om att kunna bärga fartyget, säger Rune Fohlström. Vi vill bara slippa plundring av dyrbar utrustning,           

Idag startar undersökningen om fartyget ar värt att bärga. En bärgningsexpert från fartygets försäkringsbolag ska tillsammans med grodmän/dykare från rederi Pilen avgöra Ranfors öde.

 Kommentar: Rederiet för Ranfors eller dess försäkringsbolag var först beredda att teckna bärgningsavtal med Rederi Pilen på ”No Cure No Pay” ingen bärgning ingen betalning. Bärgning bra betalning för allt material som varit involverad och procent på bärgade värde av last och fartyg. Men nu blev det så här istället.

        Bengt-Olof och Trissan körde ner ”Pilen” till Ronehamn för ombyggnad. Sedan tog dem sig snabbt till färjan som trafikerade Klintehamn - Oskarshamn. De två försvann på en veckas semester. Trissan hade nämligen satt press på Bengt-Olof att även hon fanns, inte bara de där båtarna och alla bärgningar och bunkringar. Försäkringsbolaget för ”Ranfors” hyrde in allt från Rederi Pilen. Betalade dubbel timtaxa för dykare och båt med utrustning pumpar kompressor. Som i detta fall blev Piltank med besättning. Torsdag kväll lämnade Piltank Kappelshamn med mål haveristen vid Eksta.  

GA den 12 juli -69: Bärgning förbereds vid Ranfors

På fredagen startade förberedelserna för en eventuell bärgning av Kalmar fartyget Ranfors som i måndags gick på grund utanför Hammarudd. En för-säkringsman frän båtens försäkringsbolag – sjökapten Eric Osman leder arbetet. Grodman har varit nere och undersökt Ranfors botten. Ännu är det inte riktigt klarlagt hur pass omfattande skadorna är, säger man på Ekmans mäkleri där man hela tiden har kontakt med bärgningsmanskapet. Just nu håller man på att försöka pumpa ur oljan ur fartygets tankar för att sedan fylla dem med luft. Genom den manövern hoppas man att det sedan ska bli lättare att dra båten av grundet. M/t Piltank från Kappelshamn ligger nere vid Ranfors för att bistå med kompressorer och pumpar. Vilken båt som ska dra loss Ranfors om den ska bärgas, är inte klart. Även länsstyrelsen har behandlat problemet Ranfors. Man beslutade ge brandkåren i uppdrag se till så att oljan från Ranfors pumpas över till annan förvarning. En Skrivelse har sänts till brandchefen. Det fins annars risk att olja från Ranfors kan komma lös och smutsa ner Gotländska stränder eller vålla annan skada. Som i sin tur kontaktade ”Piltank” för att lösa detta problem, vilket gjordes till fullo.

Ingvar till höger
Ingvar till höger
Per svetsar
Per svetsar
Lossar däckslasten
Lossar däckslasten
Var är PILTANK?
Var är PILTANK?
Hej då Kalmar ....
Hej då Kalmar ....

GA den 15 juli -69: SPRÄNGNINGAR UNDER VATTNET INNAN ”RANFORS” BLEV BÄRGAD

Bild: Per antecknar innan ihop samlingen av bärgningsmateriel och hemresan, så var ytterligare en bärgning färdig i Pilens och Bengt-Olofs historia

Bild: Per antecknar innan ihop samlingen av bärgningsmateriel och hemresan, så var ytterligare en bärgning färdig i Pilens och Bengt-Olofs historia

 M/f Ranfors ar bärgad. Sent på söndagskvällen fick man henne flott. Då hade hon legat på grund utanför Hammarudd söder om Klintehamn sedan förra måndagen. Bärgningsmanskapet blev tvunget att göra undervattenssprängningar, lossa 40 ton av lasten och fylla barlasttankana med luft innan hon kunde dras loss från grundet.

      Trots den besvärliga bärgningen var Ranfors inte sa illa åtgången -hon kunde med assistans M/t Piltank gå för egen maskin till Kalmar. Hon hade dock vissa skador i förpiken där vatten trängt in. Men med hjälp av kompressorer och pumpar från Piltank kunde man pumpa ur vattnet och trycka in luft. Några problem med Ranfors olja blev det aldrig. Det var mycket små mängder som hann rinna ut. Återstoden av oljan pumpades över i Piltank utan några intermezzon.

Ledaren för det besvärliga bärgningsarbetet har varit en försäkringsman från fartygets försäkringsbolag, sjökapten Eric Osman, med bistånd av Rederi Pilens dykare och manskap.

Vid 8-tiden på måndagsmorgonen kom båten till Kalmar där hon ska in på varv. Vid sjöförklaringen under veckan hoppas man kunna komma underfund med orsaken till olyckan

Men i Kalmar händer följande! Sjöförklaring

Här ligger Ranfors och väntar på att få komma upp i torrdocka på Kalmar varv

Här ligger Ranfors och väntar på att få komma upp i torrdocka på Kalmar varv

GA den 23 juli -69: Felaktig kursangivelse vållade grundstötning?

 Sjöförklaring har hållits i Kalmar med anledning av fartyget Ranfors grundstötning vid Hammarudd i Eksta den 7 juli. Närvarande vid förhandlingen var fartygets styrman och två jungmän samt representanter för försäkringsbolagen Skandia och Neptunus jämte fartygets redare. M/f Ranfors på 430 dödviktston var med drygt 300 ton soda i last därav 25 ton i fat på däck, på väg från Gdynia där lastningen skett.  Avgången från Gdynia skedde lördagen den 5 juli. Sikten en var god och svag västsydväst vind rådde. Alltsammans gick programenligt. Kl. 20.00 den ödesdigra kvällen lämnade styrmannen över till befälhavaren och en time senare skedde avlösning vid rodret da en 17-årig jungman tog över.

 Befälhavaren hade i sin till rätten ingivna sjöförklaring uppgett: han beordrat rorgängaren att hålla kurs 340 grader. Därefter skulle han ha lämnat rorgängaren ensam med order att säga till om så behövdes varefter han gått in i sin hytt för att vila. Han somnade då och vaknade först av stöten när fartyget gick på grund.

På fråga om han förtärt någon sprit under dagen uppgav han två små snapsar samt en öl. Han hade i skrivelsen i angett att jungmannen måtte ha hört fel och fattat 340 som 40 och att det medfört den tokiga kursen. Om han inte råkat somna skulle han själv ha blivit varse vart de var på vag.

Styrmannen hördes om sina iakttagelser. Denne hade lämnat över kl. 20.00. Han hade ej sett befälhavaren ta mer an de två snapsarna men tyckt sig märka en viss sprit påverkan hos befälhavaren då han lämnade över, dock sa pass obetydlig sådan att den ej kunde medföra någon risk. Kursen var vid tillfället korrekt.

Jungmannen, 17 år, som stått till rors, uppgav sig ha fått den uppfattningen att befälhavaren var rätt kraftigt påverkad. När han såg vart det barkade han lämnade han ratten och gjorde upprepade försök att väcka befälhavaren men detta hade inte lyckats. Han uppgav bestämt att han fatt order att hålla kurs 40 grader, samma kurs som fartyget hade då han övertog ratten av befälhavaren. Denne hade inte vid något tillfälle kontrollerat kursen och hade f.ö. varit under däck i cirka 45 minuter. När han kom upp gick han omedelbart in i hytten och lade sig sova. Att sedan försöka få honom vaken gick bara inte. Själv saknade han någon större erfarenhet av sjömansyrket och vågade Inte hitta på något för att rädda situationen.

Ordföranden och bisittarna satte befälhavaren mot väggen med påståendet att denne avsiktligt lämnat felaktiga upplysningar, såväl den skrivna som den muntliga förklaringen till olyckan. På vissa punkter medgav han att upplysningarna ej höll streck. Han hade varit och var fortfarande ganska chockad och ledsen över vad som skett och hade låtit sjukskriva sig för nervbesvär. Något fylleri i stil med vad som påståtts hade dock inte förekommit och jungmannen hade hört fel beträffande kursgraderingen.

Ordföranden avslutade med förklaringen att handlingar och protokoll kommer att överlämnas till sjöåklagaren vars uppgift blir att avgöra hur ärendet skall behandlas i fortsättningen.

 Avslutar ”Ranforsaffären” med följande notis ur:

GA den 24 juli-69: Olja rann ur M/f Ranfors i Kalmar-dockan

När man lyfte upp m/f Ranfors av Kalmar i dockan vid Kalmar varv häromdagen upptäcktes man att rann olja ur det vid Hammarudd i Eksta skadade skrovet. Man befarade att bränsletankarna läckte och larm slogs till brandkår, polis och sjöräddningen i Karlskrona.

Men ganska snart visade det sig att det var små mängder som rann ut och brandkåren i Kalmar kunde utan större svårigheter klara upp det hela.

Oljan fanns tydligen inne i skrovet ovanpå det vatten som runnit in. När så vattnet rann ut sa följde oljan med. Var oljan kommit frän vet man inte men någon läcka på bränsletankarna var det inte fråga om.

Det kemiska emulgeringsmedlet ekoperl har förmågan att dra till sig olja. Med halmlänsar skummades vattnet och det visade sig att ekoperlen dragit till sig oljan effektivt.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan