GA den 11 nov -70

Det västtyska motorfartyget ”Land Hadeln” gick kl 05.25 på tisdagsmorgonen på grund i Kappelshamnsviken, bara 30 meter från land. Besättningen, som består av åtta man var hela tiden utom all fara och stannade hela dagen ombord.”Land Hadeln”, med hemort Ottendorf, låg och väntade på last utanför hamnen i Storungs när hon började dragga. Maskinisten han aldrig få full kraft på motorerna innan fartyget gick på grund inne i viken mitt för gamla Storungshamnen. Där fartyget befinner sig är det rikligt med kajrester och stenkistor från den gamla hamnen, vilket medför att bärgningsarbetet troligen blir ganska komplicerat och tidsödande.

Fartyget är läck i maskin och lastrum och står stadigt på cirka 30 meter från stranden. Neptunbolaget underrättades genast och skall skicka Mercur till undsättning när stormen bedarrat. ”Land Hadeln” är på 499 brutto ton (1 000 dödviktston).

Vinden väntas bedarra och få en annan riktning idag och då kommer bogserbåten Pilen att gå från Slite till Kappelshamnsviken. Från Pilen skall man loda för att finna en lämplig väg ut för haveristen. Förutom kajrester och stenkistor finns på platsen också ett par grund på 1,2 á 1,5 meters djup. Innan lodningen är klar kan Mercur inte gå närmare än 500 meter-

GT den 11 nov -70 Gick på grund 10 meter från land

GT den 11 nov -70 Gick på grund 10 meter från land

GT den 11 nov -70 Gick på grund 10 meter från land

– AV GUNNAR ÖBERG –

 Det västtyska fartyget står bara några tiotal meter från stranden i Kappelshamnsviken.

Familjen Lundbergs, Nyhamn i Kappelshamn fick se en ovanlig syn på tisdagsmorgonen. Alldeles utanför fönstret kom ett fartyg drivande och satte sig på grund bara några tiotal meter ut.

Fartyget, tusentonnaren Land Hadeln hemmahörande i Ottendorf i Västtyskland och med åtta man besättning, skulle lasta kalksten i Storungs. Men hamnen vid Storungs var full. Likadant på Kappelshamnssidan. Tillsammans med det svenska fartyget Silen fick Land Hadeln ankra upp ute i viken.

 Men i den grova sjön på efternatten började Land Hadeln att ”dragga” oh färden slutade nära nog på torra land. Fartyget har av sjön placeras mellan ett rev, en gammal kaj och några kalkstenshögar - minnen efter en tidigare förlisning - och bärgningsarbetet kommer förmodligen att bli besvärligt.

Någon överhängande fara är det inte och besättningen har stannat kvar ombord. Fartyget är läck och tar in vatten i såväl i lastrum som i maskinrummet. Men fartygets egna pumpar håller undan i maskinrummet. I lastrummet får vattnet tillsvidare stanna kvar. Det bidrar till att hålla båten tungt kvar och minskar riskerna för att huggas sönder.   

– Pilen och Neptunbolagets Mercur avvaktar bättre väder i Slite respektive på fastlandssidan, berättar Bengt-Olof Lindgren på rederi Pilen.

– Vi skall börja loda kring haveristen i dag på morgonen. Mercur kan väntas hit i eftermiddag.

– Men Mercur kan inte längre in i viken än i höjd med gamla Storungskajen.

Fartyget står som sagt ordentligt inkilat. På utsidan ligger tre kalkstenshögar. 1936 gick tre kalkstenslastade pråmar på grund här och slogs sönder. På insidan ligger ett rev där vatten djupet inte mer än omkring en meter. Akterut finns åtta stenkistor från en gammal kaj.    

GT den 12 nov. – 70 Försök till bärgning i Kappelshamnsviken

 I dag på morgonen hoppas man kunna börja bärgningen av det i Kappelshamnsviken grundstötta västtyska fartyget Land Hadeln. Bogserbåten Pilen är på plats och lodar fram tänkt väg för bärgningsenheterna när de kommer fram till viken.

Neptunbolagets Poseidon gick på onsdagen för att hämta en av de stora pontonkranar som Neptunbolaget är delägare i. Kranarna har använts i Polen vid bärgning av ett mudderverk och var på till Kiel i Västtyskland.

P.g.a. det dåliga vädret på tisdagsnatten och tisdagen fick man söka lä vid södra Gotland och där har Poseidon hämtat den ena kranen. Från fastlandet kommer också Mercur. Man hoppas kunna lyfta Land Hadeln över de omgivande hindren.

GA den 12 nov -70

Land Hadeln lyfts flott

 På onsdagen lodade man vattnen runt omkring den tyske haveristen Land Hadeln som står på grund i Kappelshamnsviken. Det konstaterades att det blir komplicerat för bärgarna att ta sig in till haveristen på grund av det ringa vattendjupet.

För bärgningen skall man hämta en pontonkran. Vanligtvis är dessa stationerade i Kiel men på onsdagen fanns två av pontonkranarna utanför Hoburgen där man gått i lä för stormen på väg från Polen till Tyskland. En av pontonkranarna. Magnus 5, hämtas av en av Neptunbolagets bärgningsbåtar, Poseidon, och på torsdagen beräknar man kunna utföra lyftet. Även Mercur och Pilen assisterar.

Land Hadeln har fått skador i lastrummet och maskinrummet. Skadan i maskinrummet tätas av en sten så länge fartyget ligger på grundet.

Haveristen har 20 ton olja ombord men man bedömer att det inte föreligger någon risk för läckage.

 GT den 13 nov -70 Vinden försenade bärgning

Inte heller på torsdagen gjordes det något försök att bärga den i Kappelshamnsviken grundstötta västtyska tusentonnaren Land Hadeln. Den pontonkran som på torsdagen skulle ha kommit till platsen blev försenad och väntas till Kappelshamn först i natt. Man planerar att börja bärgningsarbetet i dag på morgonen.

Pontonkranen skulle hämtas av Mercur vid Hoburgen men under rådande vindförhållanden kunde den tyska bogseraren, som var på väg från Polen till Kiel med två pontonkranar, inte lämna den ena vid ön utan fortsatte till Ölands södra udde där Mercur hämtade kranen på torsdagsmorgonen.

Med kranens hjälp skall man försöka lyfta haveristen så att det går att dra den akterut av grundet. Förut är det alldeles för grunt. Vattenståndet i Kappelshamnsviken har också minskat en dryg halvmeter sedan Land Hadeln gick på under tisdagsmorgonen.

Haverist kvar på grundet

GA den 13 nov – 70

Ingenting hände med det grundstötta tyska fartyget Land Hadeln på torsdagen. Fartyget låg kvar på grundet invid stranden i Kappelshamnsviken. Besättningen ombord fördrev tiden med underhållsarbete på fartyget, bl.a. målning. Se bild>

Neptunbolagets Mercur var under dagen på väg mot Kappelshamnsviken med tyska pontonkranen Magnus 5. Man beräknar komma fram under natten. På fredagen skall man börja arbetet att söka lyfta Land Hadelns akter ut på fritt vatten igen. Arbetet kommer att bli svårt. Vindkantringen medförde på torsdagen att vattenståndet i viken sjunkit med en halv meter, och det fortsätter att sjunka. Intill Land Hadeln finns en mängd sten, som kastats över bord från andra haverister. På sina håll är det bara 1,5 meters vattendjup intill haveristen. Pontonkran får svårt att komma intill Land Hadeln. Man måste söka placera kranen i viken innanför haveristen.  

Klart för lyft i Kappelshamn

Dykarna jobbar med förberedelser för lyft

Dykarna jobbar med förberedelser för lyft

GT den 14 nov – 70

Inte heller på fredagen kunde den från Tyskland rekvirerade pontonkranen Magnus 5 lyfta det i Kappelshamnsviken grundstötta fartyget Land Hadeln. Men förarbetena för lyftet framskred så långt att det borde bli lyft idag.

Så lyfter femman Land Hadeln från grundet
	Hennes färd från grundet finns på sjökortet ovan

Så lyfter femman Land Hadeln från grundet
Hennes färd från grundet finns på sjökortet ovan

Här hänger Haveristen i kranens brokar hon tätas och repareras provisoriskt av Mercurs och Pilens dykare.

Här hänger Haveristen i kranens brokar hon tätas och repareras provisoriskt av Mercurs och Pilens dykare.

Den tyska haveristen är bärgad och förd till varv…

GT 16 nov -70    Foto vid Land Hadeln  Gunnar Öberg.

Det grundstötta tyska fartyget Land Hadeln lyftes av grundet i Kappelshamnsviken på Lördagsförmiddagen med hjälp av pontonkran Magnus 5, som bilderna visar. Fartyget fördes därefter till gamla kajen i Storungs hamn där man provisoriskt tätade de skador som uppstått vid grundstötningen.

På kvällen lämnade Land Hadeln Storungs, bogserad av Mercur, för att gå till varv. Magnus 5 bogserades ut i viken av Bogserbåten Pilen där Poseidon tog kranen till Kiel.

Kommentar: Det var första gången Pilen fått äran att koppla kran för bogsering men detta kommer att inträffa flera gånger i framtiden.  Vi på Pilen fick mycket beröm och en stor erkänsla för de för arbete som ”Besättning på Pilen” hade utfört innan kran Magnus 5 var på plats, och bärgning kunde påbörjas. Allt var klart att köra kran i utprickad/bojad farled.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan