De funktioner, som tidigade krävt bemanning, utförs nu per radio från bogser fartyget.

De funktioner, som tidigade krävt bemanning, utförs nu per radio från bogser fartyget.

Rubrik

Neptunbolaget har som tidigare nämnts kompletterat sitt verksamhetsområde med bogsering av obemannade självlastande/själv lossande däckslast Carrier. Denna form av sjötransport har rönt stor framgång på andra sidan Atlanten och de undersökningar, som bedrivits innan planerna satts i verket, indikerar att Neptunbolagets transportprojekt bör gå samma framtid till mötes.

Denna förvissning beställde företaget vid årsskiftet 1968/69 hos Howaldtswerke-Deutsche Werft i Kiel en oceangående carrier om 10 000 dwt., främst avsedd för transport av massaved men även lämpad för andra varuslag, som kan transporteras på ett öppet däck, exempelvis stora konstruktioner som med stor svårighet idag fraktas med konventionella fartyg.

Den första carriern HERA levererades i september 1969 och en andra JUNO levereras i april 1970. Bolaget har även tillförsäkrat sig option hos varvet för ytterligare carrier.

I transportsystemet med massaved ingår ett antal strategiskt utplacerade massavedsterminaler, som täcker hela avverkningsområden i södra Sverige. Massaveden skall i första hand transporteras till massafabriker i Norge, södra Finland och norra Sverige, men systemet har även öppnat förutsättningar för försäljning av massaved till såväl England som kontinenten.

Transporterna av massaved låter sig väl kombineras med bolagets verksamhet inom bärgning och de carrier, som företaget nu beställt, kommer även att utnyttjas i bärgningssammanhang för läktring av antingen torrlastgods till öppna däcket eller olja från en strandad tanker till pontonens tankutrymmen. Vid tidigare sjöolyckor med tankfartyg har stora svårigheter förelegat att uppbringa lämpligt läktringstonnage, vilket nu fått sin lösning genom carriern.

Neptunbolaget har även siktet inställt på transport av ytterligare varuslag, som lämpar sig för transport med carrier och en ingående analys av godsflödet mellan Sverige och länder i Nordvästeuropa visar att varuutbytet i mycket hög grad består av varuslag, som i första hand kräver låg transportkostnad, ett krav, som i många fall tillgodoses med carrier transport. Den obemannade carriern har fördelen av att kunna anpassas efter de olika varuslagens speciella transportförutsättningar utan att vara bunden av egen besättning och framdrivningsmaskineri.

Flexibiliteten mellan bogserfartyg och carrier är alltså obegränsad och ett system bestående av ett mindre antal bogserfartyg, Dm sysselsätter en hel flotta av obemannade carrier för olika transportbehov, kan bedömas vara en snar realitet även för våra breddgrader.  

Varje  bunt innehåller c:a 15-17 kbm tre meters massaved. Här är det tall/furo som lastas.

Varje bunt innehåller c:a 15-17 kbm tre meters massaved. Här är det tall/furo som lastas.

Här börjar det bli last för Juno, som reportern uttrycker sig

Här börjar det bli last för Juno, som reportern uttrycker sig " Man ser inte Juno för bara trä"

Å så var det avgång till destinations platsen

Å så var det avgång till destinations platsen

Så via radio öppnas ventilerna till trim tankarna och slagsida uppstår. Själva tippningen tar 20 minuter.

Så via radio öppnas ventilerna till trim tankarna och slagsida uppstår. Själva tippningen tar 20 minuter.

Så var det klart att åka och lasta i nästa terminal

Så var det klart att åka och lasta i nästa terminal

Här är det en Salen farkost som hittat Utklippan och behöver lossas
vilket också var tanken enligt texten.

Här är det en Salen farkost som hittat Utklippan och behöver lossas
vilket också var tanken enligt texten.

Här är det Halmstad med Poseidon som drar HERA som besöks för lastning av massaved.

Här är det Halmstad med Poseidon som drar HERA som besöks för lastning av massaved.

Karl på resa Åhus - Raumo via Dalaröleden in för bunkring med Hera på spelet. Jörgen var törstig..

Karl på resa Åhus - Raumo via Dalaröleden in för bunkring med Hera på spelet. Jörgen var törstig..

Kommentarer

Herman Sylvan

23.03.2020 15:37

Vad har hänt med dessa carriers. Hur transporteras timmer idag. Är det i huvudsak på Carriers?

Bengt Olof Lindgren

30.08.2018 18:00

Hej!
Hoppas att du såg denna sida också!
http://www.stigstigfinnare.se/45445945

Ingemar Svedberg

30.08.2018 17:31

Hera och Juno var mina "skötebarn" från "födseln" 1969 till 1975 då jag slutade på Neptunbolaget. De fick vara med om många märkliga händelser

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan