GA den 28 maj – 70: Skandalfartyg bärgas i Mälaren

Stockholm (TT) Lastfartyget Sandskär, som sjönk i Mälaren vid Hjulstabron i höstas skall bärgas.På torsdagsmorgonen kommer Stockholms stads pontonkran Lodbrok till platsen. De vanskligaste momenten är redan avklarade. Fartyget kantrade och sjönk genom förskjutning av gruslasten. Den har sedan vänts på rätt köl. Sent i höstas flyttades båten ur farleden där den låg i vägen.

Sandskär, som är byggd av järn och på 300 dwt skall sedan bogseras till kaj i Stockholm, där den skall  försäljas. Utom Lodbrok deltar Neptunbolagets bärgningsfartyg Sleipner och bogserare Castor i bärgningen. M/S Sandskär gick under den 28 november i fjol. Tre av de fyra ombord omkom. Bara styrmannen Torbjörn Mesch överlevde. Genom hans vittnesmål vid sjöförklaringen blottades skrämmande detaljer.

Sandskär hade inte svenskt fartcertifikat och skeppsrulla saknades. Livbåtsövningar bestod i att fara iland och ringa någon gång. Fartyget var dessutom underbemannat. Besättningen skulle bestå av fem man, maskinchef och befälhavare.

FLYTANDE LIKKISTA… – Det var en flytande likkista, säger Torbjörn Mesch.

Båtens ägare Henry Lundgren hade köpt båten i Holland och hade rustat upp henne med grusskott. Fartygsinspektionen underkände dem. Efter att de justeras gick båten i trafik utan ny inspektion. Den gjorde ett tjugotal resor.

Enligt uppgift hade Sandskär på sin ödesdigra resa 536 ton grus i lasten. Hon låg en halvmeter lägre fribord i fören mot normalt. Uppvägningen eller fördelningen var felaktig.

Torbjörn Mesch säger: - Vi hade 580 ton förr och båten gick bra att navigera. Det gjorde hon också i en 90 -graders böj strax innan olyckan. I nästa svaga böj slog vi av på farten Sedan gick allt så snabbt, vatten började tränga in på babord. Hon blev svårstyrd, vi gick på grund. Kanske hade grusen förskjutit sig innan. På en halv minut hade hon kantrat.

Kommentar: Märkliga saker händer i vår herres hage. Samma rederi med ett annat fartyg råkade ut för följande det dygnet Sandskär bärgades.

 GT den 28 maj -70: Haveri i dimma vid Ihreviken… Stockholmsfartyget ”Solskär” på 300 ton gick vid 22 – tiden på onsdagskvällen på grund ca tjugo meter från stranden vid Snipklint intill Ihreviken. Fartyget grundstötte på en pallkant, och des besättning larmade Tingstäde radio som tog kontakt med tull och polis. Ännu vid midnatt hade man inte exakt lokaliserat båtens position.

Det rådde tät dimma vid tiden för grundstötningen, varför besättningen inte klart kunde ange var båten befann sig. Tullen och polisen sände ut personal till Stenkyrka och Hall för att spana, medan Solskär sände upp raketer. Någon fara för de ombordvarande förelåg inte, och det var inte aktuellt att sända ut några andra fartyg till området. ”Solskär” som är 38 m långt var på väg till Storungs, då grundstötningen inträffade.

 GA den 28 maj -70: Fartyg står 20 meter från land…

      Motorfartyget Solskär av Stockholm på 300 dwt gick i tjockan sent igår kväll på pallkanten i Stenkyrka och hamnade endast 20 – meter från stranden.

Tingstäde fick meddelande från besättningen att Solskär gått på någon stans mellan Stenkyrkehuk och Hallshuk, närmare besked kunde inte lämnas i den svåra tjockan, sikten var knappt 200 meter.

En bil med tullpersonal från Visby och en bil med kustbevakningens personal sändes ut till det aktuella kustområdet tillsammans med en polisbil. Från Solskär sköts raketer, men dessa var svåra att upptäcka under rådande väderleksförhållandena.

Solskär pejlade i stället Tingstäde och om värdena stämmer står Solskär på pallkanten vid Snippklint mellan Lickershamn och Ihrevik. Bogserbåten Pilen avgick i natt från Slite för att assistera haveristen.

Fartyget stod hårt på i natt, men ingen rapport tydde på att hon tog in vatten. Propellern befann sig på fritt vatten. Det var ingen fara för den fyra man starka besättningen.

 DN den 28 maj -70: Fartyg på grund vid Gotland…

Motorfartyget ”Solskär” av Stockholm på 300 dödvikt och med fyra mans besättning gick natten till torsdagen i tät dimma på grund vid Stenkyrka på norra Gotland och blev stående endast tjugo meter från land. Besättningen larmade Tingstäde radio och bogserbåten ”Pilen” sändes från Slite till haveristen. På torsdagsförmiddagen lyckades bogserbåten dra ”Solskär” flott. Fartyget som fått läcka i lastrummet, bogserades sedan till Kappelshamn för dykarundersökning. ”Solskär” var på från Stockholm till Storungs för att lasta kalksten.      (DN, Visby) 

GT den 29 maj -70: Spaning 6 timmar efter grundstött fartyg i dimman

– av Carin Häglund –

Det dröjde drygt sex timmar innan man kunde lokalisera det grundstötta fartyget Solskär från Stockholm som i den svåra dimman på onsdagskvällen gick på grund i närheten av Lickershamn. Grundstötningen skede vid 22 – tiden men inte förrän kl. 4.35 på torsdagsmorgonen upptäcktes fartyget stående 75 m från stranden två kom norr om Lickershamns badplats. Det var personal från Gotlands bärgningstjänst som fick syn på fartyget. Vid 11 – tiden på torsdagen lyckades bärgningsfartyget Pilen få loss Solskär från grundet.

Anledningen till grundstötningen uppges vara dimman. Det var också denna som var orsak till att det dröjde så länge innan positionen kund klarläggas. Tingstäde radio hade fått larm vid tiotiden att Solskär gått på grund någonstans mellan Stenkyrkehuk och Hallshuk.

Fem bilar - två från bärgningstjänst, två från tullen samt en polisbil - deltog i sökandet. Trots att fartyget hade sänt upp ett stort antal raketer och tutat med sirener hade ingen av de sökande sett eller hört något i dimman. När dimman för ett ögonblick lättade en aning fick en man från Bärgningstjänst plötsligt se båten som stod ca 75 m från stranden.

Man har kunnat konstatera att fartyget inte erhållit någon läcka i maskinrummet, däremot tog det in vatten i lastrummet, från ett mindre läckage. Solskär bogserades in till Kappelshamn dit den kom kl 13.  

 GA den 29 maj -70: Solskär flott efter 12 timmar

     Det grundstötta motorfartyget Solskär av Stockholm drogs på torsdagsförmiddagen flott av bogserbåten Pilen. Fartyget hade då stått hårt på i omkring tolv timmar, sedan hon navigerat fel och gått på pallkanten vid Snipklint mellan Lickershamn och Ihreviken. Assisterad av Pilen fortsatte Solskär till Kappelshamn där några läckor i skrovet reparerades. Efter besiktning av personal från Marinvarvet i Fårösund går fartyget till Storungs för att lasta kalkmjöl.

Sikten var bara 200 meter när Solskär gick på pallkanten på onsdagskvällen. Besättningen kund därför inte ange exakt position trots att fartyget endast låg 20 meter från land. Med hjälp av Tingstäde radio kunde man dock pejla in läget och bogserbåten Pilen gick från Slite till haveristen för att dra henne flott. Då det rådde svår tjocka hela natten var Pilen inte framme vid Snipklint förrän på torsdags förmiddagen. Väl framme hade man inga större problem att dra haveristen av grundet och någon större fara för den fyra man starka besättningen var det aldrig under natten.

Kommentar: Pilens gångtid från Slite fram till haveristen var tio timmar. Besättning var på Piltank och bunkrade lastfartyg i Kappelshamnsviken. Bilresa Kappelshamn -Slite, klargöra Pilen, avgång på mycket svag position av haveristens läge. Hur svårt stod hon på pallen, var hon lastad, var hon läck osv… många saker att göra klart för sig, innan avgång. Pilen avgick en timme efter larm med två mans besättning dykaren hämtades upp i Fårösund.  Ankom haveristen 08.45 och 11.27 var hon flott.

 GT den 30 maj-70: Solskär snart klar för ny färd…

 Stockholmsfartyget ”Solskär” som på onsdagskvällen gick på grund vid Snipklint ligger fortfarande kvar i Kappelshamn.

Fartyget besiktigas på fredagseftermiddagen och skulle därefter ha lämnat Kappelshamn, men det visade sig att en av de två länspumpar inte fungerade. Det blir nu besiktning idag. Därefter räknar man med att ”Solskär” kan komma i sjöfart på nytt.

GT den 2 juni -70: Solskär sjövärdig Fyra besiktningar: Motorfartyget Solskär som på onsdagskvällen gick på grund utanför Snipklint fick vid 15-tiden på lördagen sjövärdighetsbevis. Man fick besiktiga fartyget sammanlagt 4 gånger innan man kund ge tillstånd. Det visade sig nämligen att en länspump som fanns ombord inte fungerat på ett år, alltså inte heller vid grundstötningen.

Eftersom fartyget ännu inte klarat av vår rustningen och därför var mycket rost i botten kunde man inte med säkerhet uttala sig om skadorna. Solskär fick tillstånd att gå till Ekensbergs varv i Stockholm

 

 

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan