När haveristen kom till Bönan låg hon drygt tio fot (3,0m)djupare än normalt - styrbordssidan låg nere vid vattenytan: Isbrytaren TOR, Neptuns Achilles o Mercur assisterade Foto: Ingelbert Stenström

När haveristen kom till Bönan låg hon drygt tio fot (3,0m)djupare än normalt - styrbordssidan låg nere vid vattenytan: Isbrytaren TOR, Neptuns Achilles o Mercur assisterade Foto: Ingelbert Stenström

M/S MÅKEFJELL

MÅKEFJELLS RÄDDNING "Bärgning"

av Robert Rosén  Sveriges flotta nr 2 1966 

Ett 30-tal stuvare från Gävle och Neptunbolagets duktiga bärgningsmanskap kan ta åt sig äran för räddningen det norska lastfartyget Måkefjell, som var nära att sprängas av pappersmassa sedan hon gått på grund vid Finngrunden i Gävlebukten den 13 januari. Måkefjell, som är på 9270 ton dödvikt, gick i snöstorm på östra Finngrundet omkring 35 distansminuter nordost Eggegrund i Gävlebukten. Läget bedömdes som kritiskt eftersom lasten, pappersmassa svällde av de vatten som strömmade in i tvåans och treans lastrum där vattnet ett tag stod tio meter högt.

Fartyget kom själv av grundet, men hennes egna pumpar föreslog inte. Med assistans av statsisbrytaren TOR och Neptunbolagets Achilles och Mercur lyckades Måkefjell ta sig in till Bönan utanför Gävle, Från bärgningsfartygen lämnade man över fjorton pumpar som omedelbart kopplades in, men pappersmassan försvårade länsningen och man måste såga sig igenom balarna för att få ner sugarna.

Mycket snart började man lämpa delar av lasten överbord eftersom fartyget låg omkring tio fot (3 m) djupare än normalt - styrbord reling sjönk vattenytan! Sprängningsrisken medförde att Neptunbolagets bärgningsinspektör Lennart Ström, beordrade all last överbord.

Via radio larmades stuvarna som äntrade haveristen efter transport med bogserbåten Frej från Gävle. Senare anlände också lastfartyget Sverker som förtöjde långskepps för att man skulle kunna lämpa över oskadad last. Stuvarna var sedan verksamma i flera dygn och arbetade i skift. Som mest var omkring 55 man i arbete på haveristen.

När pappersmassan svällde bågnade tvåans lastrum och stuvarna var tvungna att tillgripa motorsågar för att få loss massan. Man fick också lämpa upp den med bara händerna – verktygen gick i stor utsträckning inte att använda. Neptunbolagets Achilles och Mercur låg hela tiden långskepps för pumpning. Bogserbåten Tor från Gävle sates också in för att leverera 10 ton olja till Måkefjell, som fått sitt bränsleförråd förstört av vatten. Hela besättningen på 40 man stannade hela tiden kvar ombord, men luckorna till livbåtarna hade man för säkerhets skull lyft av.

Sex dagar efter grundstötningen kunde haveristen avgå mot Stockholm för dockning. Stuvarna var verksamma in i det sista, men man kunde inte få loss all pappersmassa. Dykare från bärgningsfartygen, som assisterade till Stockholm, hade provisoriskt tätat skrovet före avfärden. Men trots detta fick bärgningsfartygen ha stor pumpkraft igång under hela den på grund av issvårigheter delvis mödosamma färden till Stockholm. Allt gick väl och man hoppas nu att Måkefjäll snart skall vara igång igen.

Stuvarna hade ett besvärligt jobb med att tömma haveristen på pappersmassa.Stålbanden kring balarna sprängdes och man fick ibland plocka massa med bara händerna. i bakgrunden Neptunbåtarna med slangar ner i haveristen. Foto: Anders Attermark

Stuvarna hade ett besvärligt jobb med att tömma haveristen på pappersmassa.Stålbanden kring balarna sprängdes och man fick ibland plocka massa med bara händerna. i bakgrunden Neptunbåtarna med slangar ner i haveristen. Foto: Anders Attermark

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan