Vid 9-tiden på lördagskvällen gick motortankern Mälarö av Donsö på grund vid inloppet till Klintehamn. I det dimmiga vädret kom tankern på sida av leden och stannade 200-300 meter från land.

Sedan Tingstäde radio fått larm sändes en lotskutter ut. Men man kunde inte göra något för att få loss haveristen.

Bogserbåten Pilen gick från Slite mot haveriplatsen på söndagen. Pilen medför en läktare, till vilken man skall söka pumpa över olja för att lätta Mälarö och på så sätt få henne loss.

Då Pilen på sin resa nådde Kappelshamnsviken beslutade man på eftermiddagen att avvakta där, tills vädret blir bättre. Det blåste på eftermiddagen så pass att Pilen skulle få det besvärligt under fortsatt resan med läktaren på bogsering.

Man beräknade i natt att Pilen skulle nå fram till Mälarö under måndagen.

Mälarö ligger i skydd av de vallar som lagts upp, då man muddrat rännan till Klintehamn. Hela besättningen på 6 personer är kvar ombord. Man räknar inte med att det är någon fara för dem.

Mälarö var på resa från Stockholm till Klintehamn, då olyckan hände.   

GT den 11 jan 71: Oljebåt på grund,Hotar Klintehamn…

– Av Carin Häglund –

Klintekusten hotas av oljekatastrof om det på söndagen grundstötta tankfartyget Mälarö l springer läck. Mälarö l som är på 282 bruttoton och lastad med eldningsolja och bensin gick natten till söndagen på grund i inseglingsrännan till Klintehamn. Dimma och hårt väder rådde hela söndagen och sent i gårkväll fick bärgningsbåten Pilen, som är på väg till det grundstötta fartyget, gå in i Kappelshamn och avvakta där bättre väder.

Tingstäde radio fick larmet vid tretiden på söndagsmorgonen. Exakt när Mälarö l, gått på grundet vet man inte, men det har skett tidigare under natten. Fartyget var på väg från Stockholm till Klintehamn och hade avverkat ungefär halva rännan in till Klintehamn när det gick på grund.

Det blåste kraftigt och dimman var tät vilket torde ha bidragit till grundstötningen. Mälarö l, har fyra- fem man ombord.

På söndagsmorgonen blåste det c:a 16 sekundmeter och man hyste oro för att fartyget, som stod hårt på skulle springa läck. Det är lätt att räkna ut vilka följder detta skulle få då fartyget är lastat med eldningsolja och någon mängd bensin. Vinden avtog dock senare under dagen och igår kväll blåste det c:a 10 sekundmeter.

Tullbåten från Slite TV 116 och lotsbåten från Klintehamn gick ut till haveristen, men kunde inte göra annat än uppehålla kontakt med de ombordvarande. Bärgningshjälp rekvirerades från rederi Pilen och vid halv sjutiden avgick bärgningsbåten Pilen och Piltank från Slite.

Eftersom vinden var betydligt hårdare på öns västsida tvingades man dock gå in till Kappelshamn igår kväll för att avvakta bättre väder. Någon gång under dagen väntas bärgningshjälpen vara framme i Klintehamn.

Mälarö l ligger c:a 300 meter från stranden.

GT den 12 jan -71: Tankbåten i Klinte drogs loss igår… Den hotande oljekatastrofen i Klintehamn är avvärjd. Det grundstötta fartyget Mälarö l drogs loss av bärgningsbåten Pilen vid 21.30 – tiden på kvällen och något senare fördes tankbåten till kaj utan att någon läcka hade uppstått.

Pilens besättning hade först pumpat över C:a 40 kubikmeter olja till Piltank innan man kunde dra loss haveristen från grundet.

 Det var vid tretiden på söndagsmorgonen som Tingstäde radio fick larm om att Mälarö l gått på grund. Enligt Mälarös kapten Olle Möller var anledningen till grundstötningen en felplacerad prick i inseglingsrännan till Klintehamn. Pricken har enligt uppgift flyttat sig av is- och vindförhållanden. Marginalerna är redan förut små eftersom rännan är smal-

Bärgningsbåten Pilen med Piltank på släp nådde Klintehamn vid 17-tiden på måndagen efter en hård resa i grov sjö. Ett par timmar senare efter dykarundersökning, satte man igång med pumpning och när man fått över 40 kubikmeter olja kunde man dra loss Mälarö från grundet. 

– Av ALLAN CEDERGREN –

      Det var inte den täta dimman som var orsaken till att motortankern Mälarö av Donsö gick på grund i inloppet till Klintehamn på Lördagskvällen. Den direkta orsaken var att en av inseglingsprickarna flyttat sig en bit norr utifrån sin rätta plats i det hårda vädret, varför Mälarö av anledningen kom ur den rätta kursen. Vid 22-tiden var tankern vid kaj i Klintehamn. Vi hade hela tiden radarkontakt med land och såg även den här pricken som enligt sjökortet skall ta på styrbordssidan, vilket vi också gjorde. Att den inte stod på sitt rätta ställe kunde vi givetvis inte avgöra i den täta dimman och mörkret, varför vi, trots att vi manövrerade riktigt, kom bredvid den smala inseglingsrännan, omtalade kaptenen ombord, Olof Möller, för GA på måndagen.  

Han har flera gånger tidigare gått in till Klintehamn i samma väder utan att det hänt något missöde.

– Det hade inte behövt göra den här gången om bara pricken stått där den skulle, menar han.

Inseglingsrännan till Klintehamn bjuder inte på särskilt stora marginaler när den på smalaste stället enl. uppgift endast har en bredd på 35 meter.

I blåsvädret under söndagen hyste man vissa farhågor för att den gamla tankern skulle springa läck. I så fall skulle en oljekatastrof hota, om Mälarös last om 435000 liter eldningsolja och bensin rinna ut mot stränderna. Kustbevakningen och sjöräddningen var larmade.

På måndagen hade vädret mojnat och faran för att tankern skulle springa läck vara överstånden. Bogserbåten Pilen och Läktaren Piltank kom fram till haveriplatsen på måndagen vid 17-tiden, efter dykarundersökningen pumpades det över olja från Mälarö till Piltank lättade hon och 22-tiden var Mälarö vid kaj med Pilens hjälp.

GT & GA den 13 jan -71: Båda tidningarna har samma text.  

Tankbåt till varv

 Vid inspektion och dykarundersökning av det grundstötta tankfartyget Mälarö. Visade sig att en del skador uppstått i samband med grundstötningen bl.a. en del propeller och bottenskador på skrovet. Mälarö bogseras till varv på västkusten.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan