Början på slutet för Kannas!

"Fårö" fördes av okompetent besättning ända från Kappelshamn till Visby. Sjöfartverket tvingades att förklara fartyget som sjöodugligt för att sätta stopp för fortsatta bravader.

GT - ?? -68 

Bärgningen av det finska fartyget ”Kannas”, som förliste i Kappelshamnsviken för några år sedan, fick ett dramatiskt slut. Efter diverse mystiska förehavanden lämnade bärgningsmanskapet Gotland på tisdagen. Vrakdelar från ”Kannas” såldes på en skrotförsäljning i Visby. Någon vinst för bärgarna lär det knappast blivit. Försäljningen bevakades nämligen också av en lång rad fordringsägare som var där för att hämta sina pengar direkt.

Vraket av ”Kannas” köptes efter förlisningen av fiskaren Anders Sjögren, Hall. För en tid sedan hörde ett bärgningsföretag från Gävle av sig och var villiga att bärga ”Kannas”. När manskapet kom till Kappelshamn behövde de naturligtvis också en båt för att få vrakdelarna i land. Sjögren och hans två söner hyrde ut sitt fartyg ”Fårö” men var ändå hela tiden med ute vid bärgningsplatsen.

– Tiden gick men vi fick aldrig några pengar för hyran, berättar Anders Sjögren. Vi blev misstänksamma och var hela tiden på vakt för obehagliga överraskningar. Våra misstankar besannades fredagen den 1 mars då bärgningsmanskapet helt sonika tog ”Fårö” från kajen i Kappelshamn och gav sig till sjöss med Visby som mål.

 – Ingen av de ombordvarande hade kompetens att föra ”Fårö” med det brydde man sig inte om, säger Helge Sjögren. Till Visby lyckades man i alla fall ta sig ta sig men där blev det stopp. ”Fårös” ägare vände sig till Sjöfartsverket, som skickade en representant till Visby och förklarade fartyget sjöodugligt. Detta för att hindra bärgningsmanskapet från att ge sig ut på nya otillåtna äventyr till havs. 

I Visby började ett flertal fordringsägare att bli närgångna mot bärgarna. Man ville naturligtvis ha sina pengar och fick till slut lön för sina strävanden. I går såldes vrakdelarna på aktion. Bärgarna betalade sina skulder så gott det gick och lämnade sedan Gotland i största hast. Pengarna räckte tydligen också till flygresan…

Kvar på sjöbotten ligger ”Kannas” bara till hälften bärgad. Vraket är tillbaka i Anders Sjögrens ägo och ”Fårö” har återigen hamnat i rätta händer. – Som tur är har vi inte gjort någon större ekonomisk förlust på den här affären, upplyser Helge Sjögren. Men vi har ändå begärt en utredning för att en gång för alla få saken ur världen.

Kommentar: Eftersom M/f ”Fårö” hade fått ”nyttjandeförbud” blev Pilen rekvirerad från Storugns att bogsera ”Fårö” Visby - Kappelshamn vilket utfördes natten mellan 6 – 7 mars.                                                    

19 juli -68

"KANNAS" åter i brand

Undersökningarna fortsätter!

Tre brandmän från Visby fick på torsdagsmorgonen på nytt bege sig till Kappelshamnsviken och ta sig ut till vraket efter den förlista ”Kannas”, som legat i viken i sju år.

De som vandrat längs med Kappelshamnsstranden har kunnat se hur olja från vraket lagt sig på stranden.

På torsdagen fortsatte alltså brandmännen från Visby att bränna olja som fanns i vrakets tankar. De tre brandmännen var Arne Brodin Allan Pettersson och Bertil Svensson. I arbetet deltog också båtägaren Bengt-Olof Lindgren. En tjock svart rök bolmade in mot land. Nästa vecka skall man försöka spränga vraket och försöka att helt avlägsna det från Kappelshamnsviken.

 GA den 24-7-68:                        

Experter får lösa problemet Kannas.

Man har nu beslutat att tillkalla en expertgrupp från kommerskollegium och sprängämnesinspektionen för att få råd om hur man skall befara med vraket efter den i Kappelshamnsviken förlista ”Kannas”

På tisdagen gjordes ett försök att med hjälp av vägförvaltningens ångaggregat värma upp den olja som finns kvar i tankarna.

Efter som havet spolade in och oljan ligger djupt under vattenytan lyckades inte detta försök.

– Det finns för mycket olja kvar i tankarna för att man skall våga sig på en sprängning i nuvarande läge. Risk finns att det då kommer att flyta ut olja i hela Kappelshamnsviken, säger brandchefen C. A. Sandberg. Under alla förhållanden kommer det att bli en kostsam historia att bli av med ”Kannas”

 GA den 31 juli -68:

Vem betalar kostnaderna för oljeskadorna i Kappelshamn? 

Vem kommer att få betala kostnaderna för oljeskador och för arbetet med att få bort olja från vraket Kannas i Kappelshamnsviken? Brandstyrelsen i Gotlands Kommunalförbund hade

Frågan uppe vid senaste sammanträdet. Man beslutade att brandmännen får lämna fortsatt medverkan i arbetet vid vraket och skadebekämpningsåtgärderna skilt konto, så får man senare ta ställning till hur de slutgiltigt skall betalas. Hr Gardelius meddelade bl.a. vid sammanträdet, att Kannas är finskt och försäkrat i finskt bolag. Men försäkringsbolaget har senare sålt vraket till Sjögren, Kappelshamn. Denne har dels själv och dels genom en entreprenör tillvaratagit en del material på vraket. Men återstoden har blivit liggande och har nu legat på platsen i sju år. Försäkringsbolaget har på fråga frän Lärbro kommun förklarat, att man är fri från ansvar i och med försäljningen av vraket.

 Kommunen har också vänt sig till Statens naturvårdsverk, som förklarat att man inte kan lämna medverkan, eftersom vraket inte ligger på själva stranden. Genom hänvändelse till länsstyrelsen fick kommunen en undersökning om risken for oljespill utförd. Då uppgavs, att någon fara för oljespill inte vore för handen. Genom brandkårens undersökningar har nu konstaterats oljeupplag i tidigare icke tillgängliga delar av fartyget.

 Som skydd har brandkåren lagt ut oljelänsor, som lånats från Visby hamn. Har under stormar en del av länsorna trasats sönder. Framställning har nu gjort till statsmaktema om ett anslag på 50 000 kr. Brandkårens insatser kommer även framöver att bli ganska betydande och kostnadskrävande om man skall hindra nya ok oljeskador.

I årets stat har brandstyrelsen tagit upp 15 000 kr för inköp av en släpkärra med utrustning för oljeskador.  Brandchefen är ännu inte beredd att lämna fullständigt förslag om vilken utrustning som behövs på kärran. Man vet dock att det måste finnas ett visst antal slang länsor. Brandstyrelsen tillstyrker att man redan nu få ta 4 500 kr av anslaget för inköp av fyra stycken 25 meter slanglänsor.

 GA den 15 aug 1968:

Bärgningen av KANNAS Kostar 58 000 kronor.

Lärbro kommun har träffat avtal med Bengt-Olof Lindgren med bogserbåten Pilen att han åtar sig att ta bort vraket efter ”Kannas” i Kappelshamnsviken, i varje fall allting som kan innehålla olja där. Bengt-Olof har begärt 58 000 kr för arbetet. Något försäkringsbolag åtar sig inte att betala för bärgningen vraket. Försäkringen för ”Kannas” upphörde att gälla efter det att vraket såldes härom året. Kommunen får därför i första hand betala för arbetet. Om man sedan kan få ersättning statsmedel eller på annat sätt ar ännu inte klart.

      Rederi Pilen började igår ordna dykarundersökning av vraket. Efter den skall man nu närmare planera bärgningsarbete. Bengt-Olof beräknar att det tar minst 10–14 dagar.

 Kommentar: Rederi Pilen hade i denna tidpunkt tillgång till 2 dykare med stor kompetens inom olika områden som sprängmedel, smides- och rörarbeten som var deras egentliga arbeten utanför detta med att dyka. ”Pilen” hade en besättning på två man och ”Piltank” två man, dessutom vid detta tillfälle användes extrapersonal som maskinister dels till pontonkran och maskineriet på kran.

”Pilen” och” Piltank” avgick så snart kontraktet var tecknat till Slite för att hämta Cementas ”Kranen” Den personal som togs in extra fick göra halmlänsar, i detta ingick ju att hämta halmen vid bönderna runt om Kappelshamnsviken. Strutar tillverkades av så kallad kyckling nät, smårutat järn nät med maskor 4x4 cm. Som fylldes med halm. Som skulle ligga som skydd runt arbetsplatsen och under transporten in till hamnområdet med den loss skurna takdelen från ”Kannas”. Vraket delades med ”pentylstubin” och gasbrännare.

KRAN som bogseras av PILTANK vid ankomst till KANNAS
KRAN som bogseras av PILTANK vid ankomst till KANNAS
Så lyftes Tanken
Så lyftes Tanken
Tanken landar i hamnen
Tanken landar i hamnen

GA 31 aug -68:

Kannas tankar bärgas

I går jobbade sex man med att föra oljetankarna i land från vraket efter ”Kannas*’ i Kappelshamnsviken. Kapten Lindgren med bogserbåten Pilen skall föra den stora sektionen i land och för lyftarbetet har man lånat en pontonkran från Slite. I går kväll rapporterades att om allt gick efter beräkningar skulle det sista ”lyftet” vara i land vid midnatt natten till i dag. Sedan skall risken för olja kring Kappelshamnsvikens stränder vara eliminerad och svanarna kan känna sig trygga vid Vik änden.

GT 3 sept. -68: 20000 LITER OLJA BRINNER I KAPPELSHAMN: Oljan från Kannas brinner nu för fullt i Kappelshamn. Tankarna från vraket har skurits loss och bärgats till en grop norr om färjeläget. Det är 20 000 liter olja som skall brännas. Man började med bränningen i söndagskväll. Oljan har sedan brunnit under hela söndagsnatten, måndagen och natten till tisdag och man tror vid brandkåren att det även kommer att finnas olja var för bränning i dag. Oljan i tankarna är blandad med vatten, som förgasas till ånga under bränningen och släcker oljan. Besväret är att hålla oljan brinnande. Man måste tända på gång på gång med hjälp av dieselolja.

Bilden: efter sju år har man nu bärgat tankdelen och bränt oljan från förlista Kannas och kommunalkamrer Tryggve Cederkvist och andra kommunalmän kan andas ut.

Bilden: efter sju år har man nu bärgat tankdelen och bränt oljan från förlista Kannas och kommunalkamrer Tryggve Cederkvist och andra kommunalmän kan andas ut.

GT 4 sept-68: SISTA OLJAN FRÅN KANNAS BRÄNDES IGÅR                          

Nu kan badarna och sjöfåglarna i Kappelshamnsviken andas ut! Det verkar nämligen som om äntligen alla besvärligheter med Kannas’ läckande oljetankar lösts. I slutet på förra veckan bogserade Rederi Pilen upp båtens tankdel på land alldeles in till hamnen i Kappelshamn och på måndagen brändes de sista oljeresterna i tankarna och kvarstår bara ett monumentalt sotigt plåtskrov. Allt har gått mycket bra med hjälp av tur och skicklighet. Nu återstår bara att få bort skrotet från stranden. De vrakdelar som ännu finns kvar av Kannas ute i viken lär få stå kvar ännu ett tag – tills de hittar på något nytt ”ofog”.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan