Isbrytaren vykort Omerg samlingar

Isbrytaren vykort Omerg samlingar

Kemikalietankern Mundolos lastad med ammoniak sjönk i Bottenhavet på 90 meters djup. Herakles han inte fram i tid. bild Anders Omberg

Kemikalietankern Mundolos lastad med ammoniak sjönk i Bottenhavet på 90 meters djup. Herakles han inte fram i tid. bild Anders Omberg

Specifikation

Herakles (3)

SHUA – 10655 (1965)
Byggd 1965 vid Cochrane & Sons Ltd, Selby Nb 1499 (Stål)
40,85 x 10,23 x 4,95 m - 492 / 0 (SS 1969)
Maskin: 2 st. Ruston & Hornsby 0 AT CM dieselmotorer på totalt 6.000 Ehk. Kamevapropeller.

Levererades i december 1965 till Bergnings & Dykeri AB, Neptun, Stockholm med namnet HERAKLES. Överfördes till samma ägares Göteborgs Bogserings & Bärgnings AB, Göteborg 1968 och kallades då DAN (troligen efter Dan Axel Broström). Såldes 1973, för £685.000, till Ministry of Defence, London som byggde om till ubåtstender i Selby och döpte om till WAKEFUL. 1988 hamnade hon i Grekland, inköpt av Ellinika Rymoulka Navagosostika NE, Piraievs (Mng Megalohari Hellenic Tugboats). Där ändrades namnet till AEGEON PELAGOS, flera år senare ändrat till AEGEAN PELAGOS. I fart 2006.

Text: Bengt Westin

Det kommer en i Rödas färger

Det kommer en i Rödas färger

Tångudden: DAN Raketen HERO tror att det är pråmen Algot kan vara fel

Tångudden: DAN Raketen HERO tror att det är pråmen Algot kan vara fel

Fortsättning av händelserna i Neptunbolaget

1967

Skeppsredare Tor E J:son Broström undanbad sig återval i styrelsen. Till ny ordförande valdes skeppsredare Dan-Axel Broström.

Till verkställande direktör efter kapten Gösta Bothén, som avgick med pension, utsågs vice verkställande direktören Stig Björn.

Hos Kieler Howaldtswerke A.G., Kiel, beställdes en 400 tons pontonkran, MAGNUS VII, för leverans under maj månad 1968. För att möjliggöra registrering av kranen i Tyskland bildade Neptunbolaget ett dotterbolag i Hamburg, Neptun Bergungsgesellschaft.m.b. H., med ett aktiekapital av DM 100 000. Pontonkranen drives i samarbete med firma Ulrich Harms G.m.b.H. &. Co, Hamburg.

1968

En för Europa helt ny typ av obemannad läktare med en lastförmåga av ca 10 000 ton d.w. och utrustad med tre 15-tons kranar levererades den 27 september från Howaldtswerke-Deutsche Werft i Kiel. Fartyget erhöll namnet HERA. Carriern kommer i första hand att sysselsättas med transporter av massaved.

Ytterligare en carrier av samma konstruktion beställdes vid Howaldtswerke-Deutsche Werft för leverans i april 1970.

Två oceangående bärgnings- och bogser motorfartyg om 499 brt. och 7 000 IHK vardera beställdes vid Ulstein Mek. Verksted A/S, Ulsteinvik, Norge, respektive AB Åsiverken, Åmål, för leverans i närs respektive juni 1970.

BERGNINGS- och DYKERI-AKTIEBOLAGET NEPTUNs

Dåvarande styrelse bestod av:

Ordinarie ledamöter:

Skeppsredare Dan-Axel Broström, ordförande

Direktör K. R. Bökman

Direktör Sven Brusewitz

Bergsingenjör Axel Ax:son Johnson

Direktör Gösta Bothén

Direktör Curt W. Högberg

Direktör Kristian von Sydow

Suppleanter:

Direktör Stig Björn, verkställande direktör

Direktör Thorsten Söderhielm

Direktör Ingemar Blennow     

1970 och framåt...

Pollux här i Malmö.
Byggd 1975 i Norge användes i Stavanger och Åndalsnäs mer om detta senare

Pollux SDET – 12068 (Avreg 1988)
 Byggd 1975 vid O.K. Karlsens Verksted A/S, Drammen (Stål)
 12,00 x 4,20 x ?? m - 15 / 0
 Maskin: Scania DSI 14 på 314 Ehk

Pollux här i Malmö.
Byggd 1975 i Norge användes i Stavanger och Åndalsnäs mer om detta senare

PolluxSDET – 12068 (Avreg 1988)
Byggd 1975 vid O.K. Karlsens Verksted A/S, Drammen (Stål)
12,00 x 4,20 x ?? m - 15 / 0
Maskin: Scania DSI 14 på 314 Ehk

NEPTUNBOLAGET 1970

Transportnäringens omvandling under senare år med färre men större fartygsenheter i förening med bättre navigatorisk utrustning har för Neptunbolagets del nödvändiggjort en fördelning av bolagets resurser.

 Med den oeftergivliga målsättningen att inte ge avkall på lagets traditionella bärgningsberedskap har Neptunbolaget funnit en kompletterande verksamhet för fartygen i samband led projektet ”Neptun Carrier”.

På de kommande avslutande sidorna i denna jubileums sammanställning lämnar vi en kort resumé över vår verksamhet idag. Här ingår fortfarande bärgningsflottan som en väsentlig del, men med ett bättre utnyttjande av enheterna. Den i Tyskland baserade pontonkranen har ett vidsträckt användningsområde, som inger förhoppning för framtiden. ”Neptun Carrier” är ett nytänkande för Europa på sjötransportens område, som vi hoppas skall följas av andra konstruktiva lösningar för att förbättra och förbilliga transporterna över haven.

Man började beställa så kallade Carrier och flat barge i olika storlekar finns på annan länk men man måste ha något att dra dem med också. Därför byggdes två syskonbåtaren i Norge och Sverige. se bilder

 Gå till denna länk får ni se mer av bygget m.m.

Herakles såldes till England 1973
 foto via Bengt Olsson

Herakles såldes till England 1973
foto via Bengt Olsson

Herakles i arbete för Engelska marinen 
bild via Bengt Olsson

Herakles i arbete för Engelska marinen
bild via Bengt Olsson

NEPTUN se mera denna länk http://www.tugboatlars.se/Neptun3.htm

NEPTUN se mera denna länk http://www.tugboatlars.se/Neptun3.htm

POSIEDON se mera denna länk
http://www.tugboatlars.se/Poseidon3.htm

POSIEDON se mera denna länk
http://www.tugboatlars.se/Poseidon3.htm

NEPTUN: Broström Marine Service Division, (Neptunbolaget), Stockholm. Oceanbogserare. 490 br.ton, 141 nettoton. Längd ö.a.: 47,3 m, största bredd: 10,8 m, djupgående (sommar). 5,7m. Maskineri: 2 Nohab 16 cyl. SF 116 VS F 5 145 kW, byggd i Ulsteinvik, Norge år 1970, klassbeteckning: Det Norske Veritas + lAl, Iceclass A, EO.

NEPTUN: Broström Marine Service Division, (Neptunbolaget), Stockholm. Oceanbogserare. 490 br.ton, 141 nettoton. Längd ö.a.: 47,3 m, största bredd: 10,8 m, djupgående (sommar). 5,7m. Maskineri: 2 Nohab 16 cyl. SF 116 VS F 5 145 kW, byggd i Ulsteinvik, Norge år 1970, klassbeteckning: Det Norske Veritas + lAl, Iceclass A, EO.

POSIEDON: Broström Marine Service Division, (Neptunbolaget), Stockholm. Oceanbogserare. 490 br.ton, 141 nettoton. Längd ö.a.: 47,3 m, största bredd: 10,8 m, djupgående (sommar). 5,7m. Maskineri: 2 Nohab 16 cyl. SF 116 VS F 5 145 kW, byggd i Ulsteinvik, Norge år 1970, klassbeteckning: Det Norske Veritas + lAl, Iceclass A, EO.

POSIEDON: Broström Marine Service Division, (Neptunbolaget), Stockholm. Oceanbogserare. 490 br.ton, 141 nettoton. Längd ö.a.: 47,3 m, största bredd: 10,8 m, djupgående (sommar). 5,7m. Maskineri: 2 Nohab 16 cyl. SF 116 VS F 5 145 kW, byggd i Ulsteinvik, Norge år 1970, klassbeteckning: Det Norske Veritas + lAl, Iceclass A, EO.

NEPTUN SUESIA

NEPTUN SUESIA

NEPTUN GOTIA

NEPTUN GOTIA

Neptun Gothia

SHDP - 12515
Byggd 1979 på Ulstein Hatlø A/S, Norge (N.b. 158).
63,50 x 14,40 x 6,40 m - 1 576 / 424
Maskineri: 4 st MaK 8 M 453 AK á 3 000 Hk = 12 000 Hk byggda i Ulsteinvik, Norge 1978

Byggdes för Broström Marine Service Division (Neptun-Röda Bolaget), Göteborg som supplybåt med namnet NEPTUN GOTHIA och var tillsammans med systern Sveriges största bogserbåt. Såldes i aug 1979 till Neptun Bergungs Ges. GmbH, Hamburg som sålde vidare 1980 till Neptun Transport & Marine Service GmbH, Brest men managerad av Les Abeilles-Compagnie de Remorquages Intern som ABEILLE LANGUEDOC. Hamnade 1981 hos Socité Provençalo de Gastion Mar. (”Progemar”), Le Havre. Finns idag i Pallice Frankrike, fortfarande aktiv.

Text: Bengt Westin (Källor: B Fogelberg, Sv. Sjöfartstidning, Båtologen)

Neptun Gothia och Neptun Svecia presenteras innan leverans

Notera att antalet hk i broschyren inte är korrekt. Nils Öberg berättar varför:
När man gjorde dragprov i samband med leverans visade det sig att båtarna hade överraskande bra dragkraft tack vare fina linjer i undervattenskrovet i kombination med dysor. Officiellt angavs 160 ton kontinuerlig dragkraft. Om jag inte minns fel uppmättes till och med 180 ton, man var mycket nöjd med resultatet.
Därefter räknade man om dragkraften till något som kallades "bogserhästkrafter", det räknades fram enligt någon vedertagen formel för sambandet mellan effekt och dragkraft. Det var där man kom fram till siffran 23000, och det smäller ju bra mycket högre än 12000.

1978-79 Hade man skaffat sig egna kranar här är då Hebe l 400ton tidigare Magnus ll /7  och Hebe lll 800 ton och bärgade KABONA som har egen länk längre upp. lll an var förövrigt med och skrotade raserade Tjörnbron.

www.tugboatlars.se/Tjornbron.htm

1978-79 Hade man skaffat sig egna kranar här är då Hebe l 400ton tidigare Magnus ll /7 och Hebe lll 800 ton och bärgade KABONA som har egen länk längre upp. lll an var förövrigt med och skrotade raserade Tjörnbron.

www.tugboatlars.se/Tjornbron.htm

Kommentarer

Anders Omberg

29.09.2020 11:26

Bra sida.

Tonny holm

13.01.2015 20:21

Förväntansfull

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan