Detta var en gång passagerarfartyget ”Ejdern”

Detta var en gång passagerarfartyget ”Ejdern”

Ett fartyg med brokig historia

 – Av Per Klang - 

NYKÖPING: I Nyköpings hamn ligger just nu ett par farkoster av speciellt intresse för hamnflanörer och båtologer. Dels bogserbåten ”Pilen” och dels en bärgningsponton med namnet ”Pola”. ”Pilen” är en gammal bekant i Nyköpings farvatten, den ägdes till för några år sedan av Nyköpings stad och i samband med att den nuvarande ”Buster” anskaffades. ”Pilen” har numera Storungs på Gotland som hemma hamn.

 ”Pola” har en betydligt mer dramatisk historia. Trots att hon inte är mer 20 år gammal ter ser hon totalt nedgången och utsliten ut och man kan förvåna sig över att ett fartyg kan ha en så kort livstid som decennier. Särskilt om man erinrar sig en annan bogserare ”Norrsundet” numera ”Bergvik” av Stallarholmen. Byggd i Nyköping år 1863 och alltså med 110 år på nacken i år (1973) men fortfarande still going strong

 ”Pola” byggdes i Lübeck 1953 och hette till en början ”Ejdern”. Hon gick i passagerartrafik i Stockholms skärgård tillsammans med systerfartygen ”Skraken” och ”Grisslan”.

Sedan ”Ejdern” tagits ur trafik såldes hon 1971 till ett grekiskt rederi för drygt 100000 kronor. Avsikten var att fartyget, som de nya ägarna döptes till ”Pola”, skulle göra tjänst i de grekiska farvattnen men där av blev det intet

Efter diverse motigheter för de nya redarna gick ”Pola” till botten utanför Kristianopel i Blekinge och där bärgades hon i juli 1971 av nuvarande ägare, samme gotlänning som äger ”Pilen”

Han gjorde i samband med bärgningen en del minst sagt uppseendeväckande fynd ombord. Bl.a. visade det sig att bottenventilen var öppen och i skrovet fanns sex 14 millimeters borrhål. Borrade inifrån.

Allt tyder således på matt man kommit ett försök till försäkringsbedrägeri på spåren. ”Pola” var försäkrad för 300000 kronor i ett engelskt bolag.

 Det grekiska rederiet har dock aldrig fått ut någon ersättning och det dock aldrig varit möjligt att få kontakt med vederbörande trots åtskilliga försök.

Bärgaren, som faktiskt inte riktigt vet om han nu är ägare till ”Pola” eller inte, har i iallafall tagit hand om skrovet. För något mer än ett skrov finns idag inte kvar av den forna ”Ejdern”. Motorn är utlyft och det mesta av inredningen är borta. Akterskeppet är rensat från överbyggnad och som sagt, hela fartyget gör ett nergånget intryck.

Nu används hon egentligen bara som bärgningsponton. Ombord står just nu ett par husvagnar och under en tid framöver kommer både ”Pola” och ”Pilen” att återfinnas i den sörmländska skärgården i samband med Östra Sveriges skogsägare bedriver avverkning på en del öar utmed kusten.

 Kommentarer:

 Följande bilder beskriver hur arbetet gick till ute vid öarna med början strax nordost om Oxelösund – Sörmlands skärgård – Stockholms-Mälaren ända upp till Öregrund- Östhammar under två år Det var två gotlänningar med sin skotare, detta byte skede varje år på grund av för dålig ersättning för arbetet. En bod var matsal och kök resterande beboddes av det deltagande skogsarbetande folket, tillsammans fyra man och en kvinna som jobbade med kocksysslor

Färjan landar vid ön.
Färjan landar vid ön.
Skotare lastar i vaggan
Skotare lastar i vaggan
Bunten tippas i sjön
Bunten tippas i sjön
Så här såg ekipaget ut när vi lämnade Slite
Så här såg ekipaget ut när vi lämnade Slite
Så här såg ekipaget ut när vi lämnade Slite för fastlandet -72

Sista tiden drog Pilen två gruspråmar Södertälje – Stockholm -Södertälje

Allt avvecklades 10 juni 1975.

Den personliga livs beskrivning fortsätter i boken: Stig vaknar upp del 2. Under 202----

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan