Fartyg på grund vid Fårö. Riskeras att sprängas sönder!

Fartyg på grund vid Fårö. Riskeras att sprängas sönder!

En helikopter från Visby räddadepå tisdagsmorgonen besättningen på fem personer från det västtyska lastfartyget" Fortuna av Rhaudermoor" på 380 ton, som efter att ha sökt lä i det hårda vädret gått på grund på östra sidan av fyren Norsholm norr om Fårö. Fartyget, som står hårt på grund endast ett 30-tal meter från land, är läck.

Fortuna tar in vatten i lastrummen och i maskinrummet. Anledningen till grundstötning var en felbedömning av fyrens läge. Då man såg landkonturerna försökte man tre gånger med backmanöver, som misslyckades och båten törnade på. 

– Vi var på resa från Antwerpen till Örnsköldsvik med 315 ton kaustiksoda i fat och i säckar då vi råkade ut för hårt väder, berättar kapten Baschin. Det blåste c:a 10 Beaufort (drygt 25 m/sek). Vid tvåtiden på natten till tisdagen gick vi på grund och då läget var mycket utsatt – sjön slog över förskeppet – sände vi nödraketer för att kalla på hjälp. Vid ett tillfälle såg vi i mörkret ett fartyg passera på avstånd men det tog inte någon notis om vår belägenhet utan fortsatte. Det var först sedan ett par tullmän observerat våra nödraketer som helikoptern kom till vår räddning. Då hade vi sänt upp ett 30-tal raketer och satt livbåten i sjön.

Besättningen på helikoptern gjorde ett verkligt fint och berömvärt jobb, fortsätter kapten Baschin. De gick ned över ”Fortunas” akterdäck och hissade ombord oss fem på helikoptern och satte sedan kurs på Visby, där vi landade strax efter kl 6. Och sedan vick vi åka till polisstationen, där vi mottogs med kaffe och bullar.

Det var besättningen på en av kustbevakningens bilar som var ute på patrulleringsuppdrag som strax efter kl. 4 på tisdagsmorgonen, då man befann sig i Fårösund, med tio minuters mellanrum sågs två röda raketer över Fårö.  Kustbevakningsmännen larmade Tingstäde radio som lät larmet gå vidare till flygvapnets helikopter i Visby. Vid 5-tiden lyfte Helikoptern och 50 minuter senare kunde man meddela Tingstäde radio att man inom loppet av 15 minuter tagit ombord de fem besättningsmedlemmarna.

Byggd 1917.

”Fortuna” är ett gammanalt fartyg, byggt 1917,och då hon som nämnts är lastad med soda kan hon lätt sprängas sönder när vatten kommer in i lastrummen. Vid grundstötningen kastades fartyget upp på en pallkant. På grund av det hårda vädret kunde inte några bärgnings försök göras under tisdagen. Två besättningsmän var ute och tog i land skeppspapperen. Räddningskryssaren Skärsände låg under tisdagen i närheten av haveristen. Neptunbolagets bärgningsfartyg Mercur avgick på tisdagsmiddagen från Kalmar med en pontonkran och beräknas vara framme vid ”Fortuna” idag på morgonen. Bärgningsbåten Pilen som gick från Kappelshamn på tisdagskvällen och legat intill haveristen i natt kommer att assistera. Stormvarning utfärdades på tisdagskvällen för sydvästlig kuling, från onsdagen vridande till nordvästlig kuling med stormbyar. Den räddade besättningen har inkvarterats på Solhem.

Pontonkranen skall göra ett försök att lyfta Fortuna utanför pallkanten, där det är tre meters vatten.

Fortuna timmarna efter strandningen
Fortuna timmarna efter strandningen
Från land Fårö!
Från land Fårö!

GA den 30 oktober -69: Stormen hindrade bärgning vid Fårö

 Något försök att bärga det vid Norsholmen norr om Fårö grundstötta västtyska lastfartyget Fortuna kunde på grund av det hårda vädret inte göras under onsdagen.

På morgonen var vinden västlig med en styrka av c: a 12 m. i sekunden men på eftermiddagen gick vinden över på nordväst och ökade till 20 m/sek. i byarna. Bärgningsbåten Pilen av Kappelshamn avvaktar i Eke viken. Neptunbolagets bärgningsfartyg Mercur med pontonkranen Magnus 7 ligger vid Möja i Stockholms skärgård och väntar på att stormen skall avta så mycket att man kan gå till Norsholmen och göra ett försök att lyfta av den tyska haveristen av grundet.

Fortuna står inte hårdare på än att hon under onsdagen vred sig så att hon nu har babordssidan mot land, från att tidigare ha haft stäven mot land. Två ton av sodan är lastad i säckar och resten i plåtfat. Fortunas redare och ordinarie befälhavare, Egon Ehring, kommer på torsdagen till Gotland för att ta ställning till Fortunas fortsatta öde.

UNDER VÄRSTA STORMDYGNET PÅ ÖN

GA den 3 november -69: Nerblåsta kyrktak, båtolyckor, trädfällning, elavbrott,

 

På Fårö svävar 2600 värphöns nu i livsfara

 

         Den svåraste stormen som förekommit i mannaminne drog på lördagsnatten fram över ön. På Gotska Sandön uppmättes en medelstormstyrka av 32 sekundmeter under en tid av 33 minuter. Fyrmästare Hörlin beräknar styrkan I byarna till 40 sekundmeter. Den på Norsholmen på Fårö strandade västtyska fartyget Fortuna kommer att bli vrak. Hon har ”kalvat” och lasten kaustiksodatunnorna driver i land kring kusterna. Plastsäckarna har sjön slagit sönder och de sitter fastklistrade i träden längs Fårökusten. 2600 värphöns på Fårö svävar i livsfara och takplåtar har blåst av Roma kyrka. Polhem drev runt i Visby hamn och Ölänningen ligger i Kappelshamn med en vajer i propellern.

 

Bärgningsbåten frän Neptunbolaget hade inte heller i går någon möjlighet att ta sig ut till det tyska grundstötta fartyget Fortuna vid Fårö. Läget för Fortuna är oförändrat. Vågorna slog under för middagen in över henne. Under eftermiddagens lopp ändrade vinden karaktär från västlig till nord- västlig. Det innebar att Fortuna utsattes hårdare angrepp från stormen. Hon högg kraftigt i blåsten, och då hon saknar botten är det troligt att hon kommer att bli totalförstörd. Från Fårö rapporteras också att färjetrafiken förflutit normalt. Man har dock haft stora problem med att lägga till vid Fårö, då vindstyrkan i byarna under dagen där uppgått till 25-26 sekundmeter.

Emil B.

GA den 3 november -69

: Maskinhaveri för Tysk

Besättningen från det tyska fartyget Emil B, vilket råkat ut för maskinhaveri, togs vid 5 – tiden på söndagsmorgonen ombord på livräddningskryssaren A. E Appelberg. Livräddningskryssaren förde besättningen till Kappelshamn för vidare befordran till Visby där tyskarna fick välbehövlig vila efter stormnatten. Det var 20.55 på lördagen som Tingstäde radio fick reda på Emil B:s belägenhet. Fartyget befann sig då 20 distansminuter från Landsort och hade maskinhaveri. Emil B hade också slagsida och var i behov av hjälp Kl 1.45 kom ett annat tyskt fartyg, Eckenheim, till haveristen och lade sig långsides med denna.

Vid 4-tiden kom tullbåten från Nynäshamn till platsen och strax därefter kom även livräddningskryssaren A. E Appelberg dit. Kl. 4.48 hade samtliga på haveristen gått ombord på livräddningskryssaren som därefter satte kurs på Kappelshamn, dit den kom vid 9-tiden på morgonen. Bärgningsfartyget Mercur anländ till den övergivna haveristen strax efter kl. 11 på söndagen. Mercur sände över folk till haveristeten eftersom man inte med säkerhet visste om kapten lämnat fartyget tillsammans med den övriga besättningen. Vid närmare undersökning fick man bekräftat att han följt med livräddningskryssaren. Mercur tog då haveristen under bogsering mot Gotland. Tullbåten från Nynäshamn följde bogseringen till Fårösund men återvände därefter. Mercur kom till Slite med haveristen på Söndagskvällen.                                      

Emil B efter ankomst till Slite

Emil B efter ankomst till Slite

Bild: Kapten på ”Emil B” Horst Becker, tillsammans med döttrarna Andrea och Erika på Sol-hem i Visby

Bild: Kapten på ”Emil B” Horst Becker, tillsammans med döttrarna Andrea och Erika på Sol-hem i Visby

  Kommentar: Livräddningskryssaren A. E. Appelberg kom från Gryt som ligger på fastlandssidan till haveristen med skeppare Sören Söderström från Vägume i Lärbro. Han blev senare belönad för sitt arbete med denna haverist. Livräddningskryssaren Helge Axelsson Jonsson som för tillfället låg i Fårösund med Hörlin som skeppare gav sig också iväg men hade all sjö och vind emot sig. ”Pilen” låg i Ekeviken och hade radiokontakt med skeppare Hörlin när han fick en ruta (klarsiktsrutan) utslagen av sjön och med detta fick vända åter mot Fårösund. En besättningsman blev skadad och de fick även styrhytten full av vatten. Nu gick det väl för dem till sist och de surfade tillbaka till Fårösund. På lördagsnatten var Pilens besättning tvungen att släppa iväg Fortunas livbåt som drev iland i andra ändan av Ekeviken den bärgades under förmiddagen och transporterades till Kappelshamn landvägen. Pilens dykare bärgade vajern ur Ölänningens propeller. Och Bengt-Olof, Torsten och Torbjörn var kvar på pilen under söndagen. På eftermiddagen kom förfrågan om läget från Neptunbolaget och efter beskrivning av läget för deras vakthavande så blev ordern att assistera Mercur med Emil B till Slite. Det hade mojnat av, men sjön var grov det blev endast tre långa vågor som Pilen surfade på genom Salvorevshålet men satsning gick hem. Sjökortbilden visar blå markering till vänster är Fortuna. Blå markeringen till höger är hållet i revet och den blå linjen är färdvägen ut.

Blå markering Fortuna. blå linje Pilens väg mot Slite. Nästa Blå markering avlösning sker går med släpet till Slite.

Strax utanför Salvorev eller öster om löste Pilen av Tullbåten från Nynäshamn som gick in till Fårösund och Pilen assisterade släpet till Slite.

GA den 12 november -69: Fortuna slås sönder

    Det utanför Fårö grundstötta fartyget Fortuna och håller nu på att slås sönder mer och mer. Kaustiksoda och vägsalt har redan runnit ut från fartyget, Man vet inte vilken inverkan, kemikalierna kommer att ha på havsvattnet och livet i vattnet. Men man hoppas att detta inte skall betyda någon katastrof.

Allvarligare är faran att fartygets bränsletankar kan slås sönder och 6 ton eldningsolja rinna ut i havet. Man vet inte om man skall kunna pumpa bort oljan eller bränna den på platsen. Hur det skall gå med vraket vet man inte heller ännu. Det är aktuellt med skrotförsäljning.  Innan något försäljningsavtal är klart torde ingenting hända på vrakplatsen.            

Även måndagen och tisdagen var blåsiga. Många fartyg sökte längs Gotlands kust. I Kappelshamnsviken ligger ett ryskt fartyg. Längs ostkusten ligger också flera utländska fartyg – bl.a. ett Polskt. Fisketrålare har sökt lä i flera hamnar.

GA den 18 november -69:

Fortuna är nu ett vrak

 Det västtyska lastfartyget ”Fortuna” som under stormen för en tid sedan strandade vid Norsudden på Fårö har blivit vrak. Det inte mer än omkring en meter vatten ut till fartyget. Från land ser det ut som fartyget bara kastat ankar och besättningen gått land för att dricka kaffe och sedan tänkt fortsätta sin resa med last av vägsalt och kaustiksoda. Men om man tar en promenad ut till fartyget ändrar man snart sin uppfattning om att fartyget skulle kunna fortsätta. Om man tittar på bilden ser man den streckade linjen som markerar stor de av botten som är borta. Även däcket har spruckit av havets kraft.

Av kaustiksodan finns inget kvar, men den har säkert hjälpt till att fräta bort botten på fartyget. Vägsaltet finns fortfarande kvar i de främre lastutrymmena om ingen tar reda på det, lär det nog snart vara borta. Går det hål på en tunna, går det snart hål även på de andra.

 I övrigt är det en enda röra från för till akter. I styrhytten man tro att en tornado gått fram. Fönster ligger sönderslagna, nödsignals patroner ligger slängda hur som helst. Det är nog flera personer som varit ombord på fartyget sedan det strandade. I köket råder en enda röra. Spis, bord och en massa köksattiraljer ligger kringströdda tillsammans med mat och vatten över hela utrymmet. Kommer man sedan till maskinrummet är det helt vatten fyllt. Förråd och utrymmen som är placerade över maskinrummet har så gott som bara väggarna i behåll. Överallt flyter brädor och annat skräp omkring. Fartyget byggdes omkring 1916 och har hunnit med många resor sedan dess, men vid Fårö slutade alltså den epoken.

GA den 14 jan -70:

Nödsignaler från Salvorev

Tre båtar spanade på tisdagskvällen efter en eventuell haverist sydväst om grundet Salvorev norr om Fårö fyr, sedan det svenska fartyget Nordanvik observerat flera röda raketer i området. Nordanvik rapporterade att man inte kunde gå mot platsen där man observerat signalerna då sikten var dålig på grund av snöfall. I området finns dessutom gott om grund.                                            TV 116, livräddningskryssaren Skärsände och en båt från KA 3inledde vid 20 – tiden spaningar i området. De båda förstnämnda sökte mellan Salvorev och ner mot Fårö, medan KA – båten gick genom södra gattet och upp längs kusten. Den sökte också söder om Fårö fyr. Sikten var dock bara 3 distansminuter.

Från Nyköping startade det en helikopter kl. 20,30 för att delta i sökandet, men den fick vända efter tre kvart på grund av det dåliga vädret

Vid 22 – tiden kontaktades via Fårö fyr en rad privatpersoner, som skulle patrullera längs stranden, främst längs Ekeviken, för att se om de kunde upptäcka någonting. Ännu efter midnatt hade de tre båtarna inte hittat eller sett något som kunde misstänkas härröra från en haverist. Inte heller de två män som gått från skär till Fårö fyr längs stranden hade observerat något. Sedan Nordanvik observerade nödsignalerna kl. 19.28 har alltså ingenting annat märkts i området. Att det skulle röra sig om ev. synfel anser man på Tingstäde dock inte vara troligt. Sikten var så pass dålig, på de 7 distansminuterna mellan observationsplatsen och Fårö fyr att ett fartyg måste ha signalerat där, tror man. Spaningarna med de tre fartygen fortsätter tills vidare.

 GA den 15 jan – 70:

Kom nödrakterna från vraket av tyska Fortuna?

De nödraketer som uppmärksammades sent på tisdagen norr om Fårö har av allt att döma sänts upp från vraket av det tyska lastfartyget Fortuna av några ynglingar. Fortuna ligger nära land och för närvarande finns det ett tämligen tjockt istäcke som når ändå ut till vraket. Vid tidigare undersökningar har man konstaterat att det fortfarande fanns nödrakter ombord. Dessa var på onsdagen försvunna.

Trots sökande av folk från stranden och spaningar från TV 116, livräddningsbåten Skärsände, en KA –båt och en helikopter från Nyköping, fann man på onsdagen nämligen inte något som tyder på att en olycka inträffat utanför Ekeviken på Fårö. Helikopterspaningen inställdes på onsdagsmiddagen, meddan den sista av de tre båtarna inte slutade förrän vid mörkrets inbrott.

Larmet gick sedan det svenska fartyget Nordanvik på tisdagskvällen meddelat att flera röda raketer iakttagits i området. Nordanvik kunde själv inte gå mot platsen p.g.a. dålig sikt och faran för grundstötning i de besvärliga farvattnen.

De tre nämnda fartygen påbörjade dock genast spaningarna och också helikopter från Nyköping larmades. Den måste dock vända p.g.a. väderleksförhållandena, men inledde spaningarna på onsdagsmorgonen.

En teori gör gällande att det kan vara en månreflex från någon flygfyr som tagits för nödljus men av allt att döma är det alltså Fortunas nödraketer som bränts av, av några ”klåfingriga”. 

 GA den 23 jan -70: Fortunas olja borta

All olja från det vid Norsholmen förlista lastfartyget Fortuna har nu pumpas upp. Bogserbåten Pilen med bunkerbåt var på torsdagen vid haveristen och tog vara på omkring 20 ton oljeblandat vatten. Fartyget var täckt med ett 1 – 2 meter tjockt ispansar, varför man fick skära upp tankarna för att få tag i oljan. Pilen hade tidigare gjort ett försök att ta vara på oljan, men arbetet kunde då inte genomföras på grund av det dåliga vädret.

Det var på morgonen den 29 oktober i fjol som Fortuna i det hårda vädret gick på grund. Vid tillfället blåste det 25m/sek och fartyget, som var på väg från Örnsköldsvik till Antwerpen med kaustiksoda, hade sökt lä vid Norsholmen. Besättningen på fem personer, fyra man och en kvinna, fick räddas med helikopter.

Vad som skall göras med vraket är ännu inte bestämt.

 Kommentar: Pilen och Piltank gick hem till Kappelshamn och tömde upp det oljeblandade vattnet i en tankvagn som rederiet hade anskaffat just att transportera oljerester i. Det blev inte många timmars sömn innan nästa uppdrag kom. För under tiden som Pilen och besättningen jobbade med oljan från Fortuna händer följande.

GA den 29 nov-69: FÅGELDÖD VID FÅRÖ.

 Kaustiksoda från Fortuna orsaken?

 Det på Norsholmen på Fårö strandade tyska fartyget Fortuna, som nu betraktas som vrak, börjar förorsaka oro både i Fårösunds kommun och inom jaktvårdskretsar.                                                                                              Till jaktvårdskonsulent Rolf Beinert har kommit rapport om att man längs stränderna vid Ekeviken-, Skär Norsta Aura hittat oljeskadade sjöfåglar och delvis förlorat fjäderskruden. På Fårö är man orolig för att det ar Fortunas last av salt Jaktvårdskonsulenten gjorde ett besök på Fårö på fredagen, men kunde bara hitta oljskadade fåglar.                                                         

Lantbrukare Viktor Nordberg, Skär, säger att han hittat fåglar som tappat fjädrarna.De har dock redan blivit mat åt trutar och kråkor, varför konsulent Beinert inte kan skaffa fram konkreta bevis på kemiska skador. Fåröborna är vidtalade och kommer att larma sa fort något  misstänkt fall av fågeldöd hittas därute, säger jaktvårdskonsulenten.

Den just nu mest överhängande faran är den olja, som fortfarande finns i vraket. Visserligen skall det vara s.k, tunnolja, men det blir stor skada om den av vinden föres in i den långsmala Ekeviken, säger Jaktvårdskonsulent Beinert.Tomfat och rester av plastsäckar, som säkerligen tillhört Fortuna, ligger nu kring stranden av Ekevlken-Norsta Aura. Enligt obekräftade uppgifter skall det ännu finnas soda kvar i förliga lastrumet. Och dessutom finns ju oljan. Det et är betänkligt att ingenting görs för att åtminstone få bort oljan innan den ställer till med stort elände,

Vraket står ju praktiskt taget påland, säger konsulent Beinert. På kommunalt håll blir man mer och mer orolig för att få oljan liksom på ”halsen”.

Kommunalnämndens ordförande, förvaltare Erland Wallin, säger:  -Vi är fullt medvetna om vad oljan kan ställa till med om den kommer lös i sjön och driver in mot Ekeviken.

Vi har stött på länstyrelsen ett fertal gånger och senast i onsdags fick länstyrelsen telepåminnelse om oljefaran. Det lär ju finnas en en kommitte, som skall behandla just sådana frågor men ännu  tycks någonting ha hänt.

Länsassessor Arne Deckert säger: - Vi har genom polismyndigheten försorg satt igång en utredning för att få reda på vem som  är ägare till Fortuna, efter som hon betraktas som vrak. Försäkringsbolaget i Bremen har gett mäklareombudet i Visby. AB Carl E. Ekman vissa bemyndiganden och de vet hur saken ligger till och vet bestämmelserna.

Gösta Backlund vid Ekmans berättar för GA, att firman visserligen är ombud för försäkringsbolaget men att vraket skall försäljas i befintlntligt skick.Det lär finnas ett anbud, men det är allt vi vet säger  herr Backlund. Vi har inga andra bemyndiganden utan är rätt och slätt ombud. Vraket skall säljas. Redan någon dag efter grundstötningen rapporterade bogseråten Pilen, att det sipprade ut en sträng olja som drev snett ut mot havet. Vi är medvetna om att oljan kan ställa till trassel men kan just ingeting göra. Det vore bra om någon myndighet sade ifrån till ägaren. Det biter bättre än om vi som ombud kommer med några dierktiv, säger Gösta Backlund.

Bilder från Norsholmen av Fortuna tagna den 25 dec-69

GA den 1 september 1970: Den stolta Fortuna

Sannerligen om det är så värst mycket kvar av det en gång så stabilt byggda lastfartyget Fortuna som för snart ett år sedan, strandade på Norsholmen på Fårö. Fortuna var ett järnfartyg och knappast kunde någon tro att vind och vågor så fort skulle förmå att förstöra henne. Hon har tvingats av storm och vågor, ungefär 50 meter längre upp på revet och utan vidare kan vem som helst vada ut till henne. Det lilla som finns kvar av henne. Hon har ingen inredning. Hon har ingen köl, hon är bruten i två delar helt fristående från varandra. Sidan mot havet – den vi inte ser – är borta, vågorna passerar ganska obehindrat genom hennes mage.

Kommentarer

Erik Warners

12.01.2022 04:10

Very detailed information, Thanks!

Peter Hedberg

03.08.2018 19:13

Bra info om Fortuna. Tack!

Berit Eriksson

06.11.2013 15:15

Mycket intressant historik, särskilt om Norsholmen!

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan