GT 25 nov 1969

Det tyska motorfartyget Bockenheim strandade på tisdagsmorgon i Kappelshamnsviken, några hundra meter norr om färjeläget, femtiotalet meter från stranden. Bockenheim ankrade redan på måndagskvällen i viken, men den kraftiga vinden på tisdagsmorgonen brast en ankarkätting och fartyget började dragga mot land. Nar man försökte koma ur det kritiska läget slogs propeller sönder och strandningen var då snart ett faktum.

På tisdagskvällen anlände Neptunbolagets bärgningsfartyg Mercur till haveriplatsen. 

Haveristen Bockenheim av Bremen, som är på 4 300 ton, ankom på måndagskvällen till Kappelshamnsviken, för att under tisdagen lasta kalk vid Storugns.

Bild: Bockenheim några meter från trädgården tullen tar sig ombord!

Bild: Bockenheim några meter från trädgården tullen tar sig ombord!

Det har fartyget gjort varje vecka sedan flera år tillbaka. Denna gång hade man dock en ny befälhavare ombord, som möjligen inte kände till den besvärliga botten i viken. Ännu vet man inte om man råkade ankra mitt på en rauk, eller om det helt enkelt är den lösa botten som inte förmådde hålla ankaret. När ankaret till slut fick fäste rycktes kättingen av på grund av vindstyrkan. Det blåste 6 – 7 sekundmeter, och på eftermiddagen tilltog vindstyrkan till 15 m/sek.

Tulltjänsteman Frid, som var ögonvittne till strandningen, fick det intrycket, att man ombord på fartyget inte insåg den överhängande faran i tillräckligt god tid. Trots vakt ombord började man inte förrän allt för sent att styra ut ur det kritiska området. Då hade också en propeller också en slagits sönder, varför olyckan snart var att konstatera. När vinden inte förmådde driva upp fartyget längre mot land stannade det c:a 50 meter ifrån stranden. Vattendjupet på fartygets insida är inte mer än en meter och på utsidan högst tre. Klockan var vid tillfället omkring halv 8.

Från början trodde man att fartyget fastnat i på en pall men senare visade det sig att fartyget ligger och ”gnager” på 6-7 "raukar". Det föreligger därför risk för att haveristen kan komma att läcka ut lättolja. Om så sker är brandkåren beredd att rycka ut. I den kraftiga sjön är det risk för att fartyget kan springa läck, vilket ytterligare kan förvärra situationen.

Redan under tisdagseftermiddagen upptäckte man att en färskvattentank på fartyget sprungit läck och vatten därifrån rann ut. Det var tur att Bockenheim inte grundstötte ännu närmare hamnen. Då vet man inte vilka skador som kunnat uppstå.

Vinden som kommer från nord till nordost, blåser rakt i sidan på fartyget som står i sydvästlig riktning. Neptunbolagets bärgningsbåt Mercur låg vid olyckstillfället på reparation i Stockholm, men avgick därifrån kl. 11.

Bogserbåten Pilen, som så gott som omedelbart kunde sättas in, hade ingen möjlighet att ensam bogsera ut Bockenheim. Förmodligen måste fartyget genomgå en besiktning innan den kan sättas i trafik igen. Bockenheim har med sina 4 300 ton en längd på 100 meter och en bredd på 14 meter, och vid full last har Bockenheim ett djupgående på 19 fot.  Bockenheim hade ankrat uppviken i väntan på att få plats för lastning vid Storugns.

Bärgningsfartyget I Mercur anlände till haveristen kl 20.45. Pilen satte genast igång med arbete med att ta över en wire för att om möjligt dra loss fartyget. Ännu vid 01.30-tiden hade man inte lyckats, Bockenheim hade tagit in en hel del vatten och man började länsa henne for att därigenom göra henne lättare. Ombord på Mercur befarar man att ännu en bogserare kommer att behövas.                                                                            

GA 26 nov-69: Hon stod nästan på tomten .                         

När fiskaren Helmer Broström i Kappelshamn på tisdags-morgonen tittade ut genom sitt fönster stod en 4.000 - tonnare nästan uppe på hans tomt.Det var tyska lastfartyget Bockenheim som gått på grund strax nededanför hans bostad. Fartyget stod hårt på grund bara några tiotal meter från land.Det tyska lastfartyget angör Storugns nära nog varje vecka.

 – Hon ankrade upp nära stranden på Kappelshamnssidan, alltför nära enligt min mening, eftersom vinden låg på, berättar Helmer Broström. Vid halv åtta-tiden på morgonen hörde han sedan ett brak och när han tittade ut stod tysken alldeles utanför köksfönstret.

GA den 27nov -69: Haveristen flott efter hårt arbete                                         

Vid 4-tiden på onsdagsmorgonen lyckades det f ör bärgningsfartyget Mercur att dra det i Kappelshamnsviken grundstötta tyska fartyget Bockenheim flott igen.

Mercur, som började arbetet på haveriplatsen vid 21-tiden på tisdagskvällen, hade ett hårt jobb i den gropiga sjön. Bockenheim, som är på 4 300 ton, satt hårt på grund.

Man lättade under dagen på fartygets vattenbarlast. Samtidigt konstaterade att Bockenheim fått en spricka midskepps och propeller är skadad. På onsdagsförmiddagen beslutade man att Bockenheim skall tas in till Finnboda varv bogserbåten Mercur gav sig omedelbart iväg över Östersjön med Bockenheim.

Kommentar: Pilen med pråmen assisterade med kompressorer och pumpar samtidigt som Mercur låg kopplad med haveristen för att hålla henne på plats. Risken var överhängande att sjön och vinden skulle lyfta upp haveristen längre på pallen. Samtidigt som vinden pressade in havsvattnet i Kappelshamnsviken så steg vattenståndet, det var en kapplöpning med tiden. Då vinden började mojna ut så kommer vattenståndet vid haveristen och viken att sjunka med en 50- 70 cm. Men allt blev klart för Mercur att öka dragkraften på bogserkabeln. ”Bockenheim” neg ett par gånger så var hon flott och flöt ut på fritt vatten. Där undersökning (pejling) av tankar och lastrum tog vid.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan