Hämtat från boken "SKEPPAREN STIG"

Nästa jobb börjar i Stockholm på Thetis, går till Nynäshamn. Assisterar
tillsammans med Karl in ett ryskt tankfartyg vid namn Talsy.
När det har förtöjt i Nynäshamn vid oljekajen. Går sedan med
Thetis upp till Södertälje meningen är att de skall ta in en rysk tanker
med namnet Tsesis. Ett systerfartyg till Talsy som hjälptes in tidigare
i Nynäshamn. Tor har gått ner via Mälaren till Södertälje från
Stockholm. De två var på plats och låg och inväntade Tsesis. Men
Tsesis kom inte upp till Södertälje. Hon hade hittat en grynna ute vid; 
Fifång. Denna grynna får så småningom en egen historieskrivning.

länk:

Här finns mycket att läsa om händelsen på grynnan och efterspelet.....

arbete fortgår med detta men början är här

TSESIS, OTELLO,THETIS och TOR Kustbevakningen tar upp olja

TSESIS, OTELLO,THETIS och TOR Kustbevakningen tar upp olja

Thetis Otello Tsesis under bärgningen

Thetis Otello Tsesis under bärgningen

Hämtat från boken "SKEPPAREN STIG"

Bärgningen av Ryska tankern Tsesis.
Nu var det den sovjetiska tankern Tsesis tur att gå på grund vid
Fifång. Detta skedde den 26 oktober 1977. Tsesis hade lots ombord,
men vad han och inte många andra kände till var att sjökorten inte
hade med alla grynnor. Tsesis hade ett djupgående på 8,4 m, farleden
var klassad till 9,0 m djupgående men det totala farledsdjupet
utanför Fifång är 20 m. Enligt då gällande sjökort. En mindre krets
på sjöfartsverket kände dock till den grynna som fartyget rände upp
på, men p.g.a. att det inte fanns pengar tillgängliga, för att ge ut nya
sjökort så teg man. Kartritaren som offentliggjorde detta straffades
med placering på fyren Ölands södra grund. Han friades senare,
tilldelades en symbolisk summa pengar i skadestånd och ansvarig
chef straffades.
«Lotsen friades helt» i sjöförklaringen. Men det tråkiga i detta sammanhang
var att när alla överklaganden och domen offentliggjordes (ett antal
år senare) samma dag som lotsen fick detta var han ombord på ett fartyg
som han skulle lotsa ut till Landsort. Han avled i hjärtåkomma i höjd just
med den plats som Tsesis strandat på».
När Bengt-Olof hans kamrater nattetid stod på haveristens kommandobrygga
så visade farledsfyren vitt sken var man än stod placerad
på bryggan inomhus eller ute på bryggvingarna, med andra ord så
markerade fyrsektorn att hon var rätt i farleden.
Ur Tsesis som var på 19 000 d w t, lastad med 16 000 ton tjockolja,
läckte drygt 1 000 ton olja ut, vilket var förödande för bottenlivet i
havet. Inte förrän andra sommaren efter olyckan visade marinlivet
tecken på återhämtning.
När grundstötningen var ett faktum så utlöstes storlarm. Kustbevakningen
satte in alla tillgängliga resurser, nio fartyg, varav fyra speciellt utrustade miljöskyddsfartyg. Länsar lades ut runt haveristen för att försöka förhindra att oljan spred sig. Efter hårda
förhandlingar tvingades de sovjetiska myndigheterna gå med på
bärgningsavtal enligt Lloyds Standard Form of Salvage Agreement
- No Cure No Pay. Vid dessa förhandlingar var även sjöfartsverkets
jurister inkopplade. Avtal tecknades med Neptunbolaget.

Thetis och TOR senare även Mercur Thetis byttes ut mot AXEL

AXEL föröver TOR midskepps Mercur Akteröver
Två kabel sprängningar störtankring så var hon flott.
In till styrbord på fjärden där hon läktrades senare gick TSESIS till Finnboda varv Stockholm.

AXEL föröver TOR midskepps Mercur Akteröver
Två kabel sprängningar störtankring så var hon flott.
In till styrbord på fjärden där hon läktrades senare gick TSESIS till Finnboda varv Stockholm.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan