Vi börjar med denna lilla notis några veckor före Slite äventyret:

GA den 9 jan. -70: Maskinhaveri för grek vid Östergarn

 Grekiska fartyget Karin av Pireus slog tidigt på torsdagsmorgonen larm om maskinhaveri 15 distansminuter öster om Östergarn. Vädret var förhållandevis bra, varför det inte var någon överhängande fara för fartyg och besättning.

TV 116 var under dagen ute och tittade till haveristen. Strax före kl. 22 på torsdagen kom Neptunbolagets Mercur som avgått från Stockholm, fram till Karin för att bogsera henne till Helsingfors. Karin var på väg till Valkom i Finland.

Den 2 - 3 febDet grekiska lastfartyget Karin sprang på måndagskvällen läck utanför Slite. Fartyget anropade under kvällen både Tingstäde och Stockholm radio, som också svarade, men utan att få kontakt med greken.

Det var först när Karin låtit sirenerna stå på en längre tid och därmed riktat Slitelotsarnas uppmärksamhet på sig, som hennes belägenhet upptäcktes.

Kapten vägrade föra fartyget in i Slite hamn, utan ville att pumpar skulle forslas ut till fartyget.

Det var strax före kl 21 som lotspersonal i Slite gav sig ut för att undersöka varifrån det ihållande sirentjutet kom. Mellan Enholmen och Grundet upptäckte lotsarna det grekiska fartyget ”Karin”. Hon hade sprungit läck och låg fast i isen.

”Nordanvik” som var på väg in till Slite började bryta upp en ränna i isen för att ”Karin” skulle kunna gå in i hamn och få sina skador omsedda. Kaptenen vägrade då emellertid att gå in, utan begärde att pumpar skulle förras ut till fartyget. Ännu vid 23-tiden diskuterade man hur detta skulle gå att genom föra och hur det i så fall mycket svåra arbetet ombord skulle avlöpa.

På Tingstäde radio omtalar man att man hela kvällen hört anrop från ”Karin”. Både Tingstäde radio och Stockholm Radio svarade henne men fartygets mottagare är tydligen ur funktion, eftersom hon inte uppfattar svarsropen. ”Karin” var på väg från Finland till Frankrike. Hon hade maskinhaveri för ungefär en månads sedan då hon var på väg till Finland och kommer förmodligen direkt från reparation där.  På Tingstäde radio tror man att fartyget dock är av den beskaffenheten att hon inte tål gå i is.

Kaptenen ombord på ”Karin” undanbad sig ännu vid midnatt någon som helst hjälp att få fartyget i hamn. ”Nordanvik” erbjöd sig att bogsera in haveristen, men kaptenen fortsatte sin diskussion med lotsarna om att få fartyget länspumpat på plats.

– Vi kommer att kantra om vi lämnar isen, menade han.

Tingstäde radio meddelar att fartyget är på c:a 1000 dwt. Hur stor besättning vet man ännu inte?

GT den 3 feb-70: Skriver om samma händelse på följande sätt: Grekisk ”rishög” läck utanför Slite… En grekisk båt – av allt att döm i mycket dåligt skick – sprang i går läck utanför Slite och fastnade dess utom i isen mellan öarna Magö och Grundet i inloppet till Slite hamn. Dessutom är fartyget kraftigt nedisat i den hårda sjön.

Det är stor risk för fartyget, som är lastat med pappersmassa, ska kantra. Därför vågar kapten inte lämna isen och gå in till kaj. Isen beräknades nämligen hålla fartyget på rätt köl.

Fartyget signalerade i går kväll efter hjälp från land och låg och ”blåste” i cirka en timme. Lotsarna från Slite gick ut och fick senare återvända för att hämta en pump från Slite brandkår för att försöka pumpa fartyget läns.

Greken avböjde hjälp från cementbåten Nordanvik, som kom in till Slite i går kväll och erbjöd sig att bryta upp en ränna i isen och hjälpa haveristen till kaj.

Greken är en så kallad paragraf båt och var på väg från Finland till Frankrike. Den är tidigare känd att vara i dåligt skick, bara för några månader sedan fick den maskinhaveri utanför Gotland och fick då bogseras till Helsingfors för reparation.

Grekiska båtar är ökända för att vara dåligt underhållna många betraktas som flytande likkistor.

Kommentar: Personal både från Neptunbolaget, rederi Pilen arbetade fortfarande i Slite på Are Friesecke. När allt detta hände. Bengt-Olof som hade hand om det praktiska arbetets ledarskap blev i ett tidigt skede informerad under hand om vad lotsar och brandsoldaterna i Slite pysslade med. Direktör Nordgren vid Neptunbolaget var lugn och beslutade om att: De kommer till oss när de möter den riktiga verkligheten där ute på haveristen.

– Ge dig till tåls... Bengt-Olof!

Först kontrakt, sedan tittar vi på haveristen.

– Väntar ut dem med andra ord. Lycka till och vi hör av varandra när det börja hända saker.  Sänd ut Pilen från hamnen så länge, lägg honom i strategiskt läge bakom någon holme där han inte syns.

GT den 4 feb. – 70: Grekbåten sprängs sönder? Fara för kajen…

Bild: Det grekiska fartyget Karin vid Cementakajen i Slite med kraftig slagsida (Foto Gunnar Öberg)

Bild: Det grekiska fartyget Karin vid Cementakajen i Slite med kraftig slagsida (Foto Gunnar Öberg)

Av Gunnar Öberg

Det är risk för att det grekiska fartyget Karin, som på måndagskvällen sprang läck utanför Slite, sprängs sönder. Vatten tränger in i ett av lastrummen och massa lasten har börjat svälla. Risk finns också för att fartyget kantrar. I bägge fallen blockeras Cementkajen.

Fartyget kom under natten mot tisdagen in till Slite och ligger nu med ordentlig slagsida vid Cementens kaj. Bogserbåten Pilen kom på tisdagskvällen till Slite och började länspumpa haveristen. I dag skall dykare gå ner och undersöka fartygets skador.

Det blev en långdragen historia innan Karin kom in till kajen i Slite. Skepparen ansåg att fartyget skulle kantra om det inte fick ligga kvar ute i isen. Han avböjde därför cementbåtens erbjudande om assistans in till kajen och begärde istället att länspumpar skulle föras ut till fartyget.

Ingen ville knacka is…

    I lotsbåt gick tre man från Slite brandkår ut med två motorsprutor. Men fartygets lastluckor var överisade och besättningen ville inte knacka is så att de skulle få upp luckorna. Efter en stund fanns inget annat för brandmännen att göra än att återvända till land med oförrättat ärende.

Så småningom kunde lotsarna övertyga kaptenen att fartyget inte löpte någon fara inne vid kajen än ute i isen och vid tretiden på natten kom Karin till kajen för egen maskin assisterad av lotsen.

GA den 4 feb-70: Risk att Haveristen sprängs.

Det grekiska lastfartyget Karin av Pireus som på måndagskvällen sprang läck utanför Slite har nu gått in i hamnen och ligger vid kaj. Kaptenen vägrade först att föra in fartyget till Slite för att få skadorna på skrovet undersökta, utan ville endast låna pumpar. Efter långa diskussioner mellan lotspersonalen och kaptenen forslades pumpar ut, men då dessa inte passade fann kapten det för gott att föra fartyget i hamn, där det nu ligger vid oljekajen.

Fartyget, som är lastat med pappersmassa, har 15-20 graders slagsida och kommer under onsdagen att undersökas av dykare från bogserbåten Pilen. Då det finns risk att pappersmassan skall svälla och spränga skrovet, ligger Pilen vid haveristen och är beredd att dra ut henne från kajen om hon skulle visa tecken på att kantra. Om fartyget skulle sjunka där hon nu ligger skulle hon helt hindra tankbåtarna från att lossa.

Karin är identisk med det fartyg som i början av januari fick motorhaveri utanför Östergarn. Hon fick då begära bogserhjälp till Finland och kommer nu därifrån direkt efter reparation. Troligen har hon fått skadorna i skrovet då hon gått i is i Finska viken.

GT den 5 feb -70: Greken lossas – det var i sista stund

  – Vi kom i grevens stund!

Det är Bengt-Olof på Pilen som säger så när man väl fått grekiska båten Karin på rätt köl igen.

”Karin” kommer inte från Slite i brådrasket. Under onsdagen började man lossa lasten, ett arbete som kommer att c:a en vecka i anspråk. Bengt-Olof omtalade för GT på onsdagskvällen att man kommer att ha pumparna igång under arbetet för att hålla vattnet borta tills man hittat alla läckor. Papperslasten inryms tillfälligt i Slite båtklubbs ”Kajutan”

Karin låg på onsdagskvällen med enbart fyra graders slagsida sedan Pilen lyckas länspumpa det mesta vattnet och avvärjt risken att greken skulle slå runt. Man har också tätat flera läckor provisoriskt. 

– I botten på Karin ligger wellpapp, vilket har samma förmåga att svälla som pappersmassan, säger Bengt-Olof. Det gäller därför att så snabbt som möjligt lossa lasten. Grekens besättning, c:a 15 man av fem olika nationaliteter har blivit samarbetsvilligare och hjälper nu till.

GA den 5 feb. – 70 skriver också följande om händelsen:

Faran över för Greken i Slite hamn

         Den överhängande faran för att det grekiska haveristen Karin skall kantra inne i Slite hamn är nu över. Bärgningspersonal har länspumpat fartyget och fått upp slagsidan från tjugo till fyra grader. Pumparna går dock fortfarande. Dykare var nere hela onsdagen och undersökte skrovet. Läckorna skall nu tätas med träkilar.

Under tiden lossas pappersmassan och läggs på kajen. Troligen kommer den att få ligga kvar där medan fartyget går på varv.

En besiktningsman från Tyska Lloyd, där fartyget är klassat var under onsdagen och inspekterade henne. Enligt hans uppgifter var hon mycket nära att slå runt när slagsidan var som störst.

Kommentar: Normalt under denna tid så är fartygsskroven helsvetsade, men Karin var av äldre årgång och därmed nitat i skrovet. Alltså plåtarna lagda på varandra och sammanfogade med nitar. Nitarna var nu av isen bortslipade med tomma hål som följd. Mycket beroende på rost som lossnat under gång i isen. Ordet ”läcker som ett såll” eller kanske ”som en sil” vore bättre beskrivning av skadorna. Nitarna var c:a 20 mm i tjocklek hade en längd av 40 mm. Det var ett jättejobb att tillverka av rundstav träpluggar att slå i hålen som var många till antalet. Men det gick att få henne tät på detta vis. Hon hade också ett par långa typ revor i skrovet just i vattenlinjen. Som i ett fall var nästan sex meter långt. Den var på babord sida alltså fartygets vänstra sida som var ovan vattenytan vid hennes dåvarande slagsida.

För att komma åt vattnet i henne som fanns i botten av lastrummet fick bärgarna klättra ner för en lejdare under hennes torg (torget ligger mitt mellan lastrummen ett utrymme som benämns koffert dam sträcker sig ner till fartygets tanktak botten i lastrummet) och lyfta durkarna och där få ner pumpar med utkastarslangar.

Mörkt och trångt var det och lutade gjorde det också. Innan situationen ändrades, alltså att få stopp på fortsatta gången i slagsidans ökningstakt så förflyttade sig fartygets last sig sidovägen alltså ut över utrymmet som man skulle ta sig ner för lejdaren (stegen) för att kunna fullfölja sitt jobb. En utav de övre pappersrullarna glider ut över hålet och stänger det till hälften. Bengt-Olof blir naturligtvis panikslagen av att bli instängd. Men pojkarna ovan för fick tag i ett par plankor och med dessa trycka undan rullen så pass mycket att Bengt-Olof kunde ta sig förbi och upp i på däck igen.

Efter ett par timmar så vände bärgarna på utvecklingen och Karin börjar resa på sig. Karins besättning som fram tills nu varit arbetsovilliga kunde nu öppna lastrumsluckorna så stuveriarbetarna kunde börja sitt arbete med att lossa Karin.

 GA den 6 feb. – 70: Are Friesecke bogseras I dag på förmiddagen kommer det en tysk bogserbåt till Slite för att påbörja bogseringen av Are Friesecke mot Kiel.

Dykare från bogseraren Pilen har undersökt skrovet på grekiska haveristen Karin i Slite hamn. Pumparna hålls ännu i gång. På måndag eller tisdag beräknas Karin att vara färdiglossat.

 GT den 6 feb. – 70: Grekiska ”Karin” fick stora skador… Dykarundersökningarna av det grekiska fartyget i Slite avslutades på torsdagen. Fartyget har relativt stora bottenskador och en del har man lyckas täta. Lossningen av papperslasten fortsätter. Man har nu lyckas ta upp det mesta av den vattenskadade lasten som börjat svälla.

Are Friesecke… Den tyska båten Are Friesecke, som strandade utanför Laus holmar och sedan fördes till Slite, beräknas gå från Slite idag. På torsdagskvällen kom nämligen en tysk bogserbåt till Slite som skall föra haveristen till ett tyskt varv.

GA den 7 feb. – 70: EN TYSK BOGSERBÅT. Argus, kom på fredagsförmiddagen till Slite för att hämta haveristen Are Friesecke. Haveristen skall bogseras till varv i Kiel, den kan inte under resan använda sin maskin eftersom den provisoriska tätningen inte skulle tåla vibrationerna som uppstår då maskinen är i gång.

GA den 11 feb. – 70: BESVÄR MED GREKEN I SLITE… Man har avbrutit lossningen av grekiska fartyget Karin i Slite hamn. Det har inte gått att få någon garanti för att stuvarna skall få ut lön för jobbet. Kapten på Karin förklarar att pengar är på väg från Grekland, men den saken har inte gått att kontrollera.Det som återstår att lossa på Karin är den vattendränkta papperslasten längst ner i lastrummet, om den inte lossas snart är det risk att den fryser och sedan blir mycket svårhanterlig.

Nu avvaktar man tills vidare och ser till så att Karin hålls flytande i hamnen. Bogserbåten Pilen ligger intill och pumparna är igång ombord på Karin. Fartyget är försäkrat hos Lloyd i London medan ett annat bolag svarar för försäkringen av lasten. Från försäkringsbolagen har ingenting hörts om hur man skall göra med Karin.

 GT den 12 feb.  – 70: Lossningen av greken fortsätter i Slite idag. Idag vid middagstid börjar åter lossningen på det grekiska fartyget Karin i Slite hamn. Stuveriet har nu fått garantier om betalning. När den är färdig lossad fortsätter man med tätningsarbeten.  En man från tyska Lloyd kommer hit för att kontrollera läget och omtala vad fartyget skall gå. Troligen kommer det att bogseras från Slite

 Slutlossat: Grekiska haveristen Karin i Slite hamn blev slutlossad på torsdagen. Man hade då äntligen fått fram pengar för att betala kalaset.

På fredagen skall det läckande fartyget besiktigas och efter besiktningen skall man besluta om framtiden för Karin.  Det är möjligt att hon blir liggande kvar i Slite över vintern, om man inte kan göra några provisoriska tätningar med cementkista eller liknade. Om det går kan Karin möjligen bogseras till varv i Tyskland för vidare reparation. Karins papperslast på 700 rullar har lossats i Slite, en del ligger i magasin och en del under skydd på kajen. 100 av de 700 rullarna är vattenskadade. Det blir försäkringsbolagets sak att besluta om vad som skall ske med lasten. Eventuellt kan de oskadade rullarna hämtas med något annat fartyg för befordran till bestämmelseorten

Kommentar: Ett förslag som kom upp på besiktningsmötet, var att Karin skulle bogseras till Ekensbergs varv i Stockholm. Neptunbolagets ”Atlas” med bärgningspersonal från Pilen placerad på haveristen skulle utföra detta. Men vi läser vidare…   

 GT den 13 feb. – 70   Grekiska fartyget i Slite hela vintern?  

   Papper i magasin, papper under presenningar och pappersrullar lite här och var finns det i Slite nu.Det grekiska fartyget Karin är med andra ord färdig lossat. I dag besiktigas fartyget och enligt skeppsredare Robert Myrsten kommer Karin antingen att ligga kvar här under vintern eller också med hjälp av bogserbåt gå till något tyskt varv.

100, av de 700 pappersrullarna som lossats, är vattenskadade.

GT den 15 feb. – 70: GREKBÅTEN TÄTAS I SLITE…Planerna på att bogsera, den grekiska haveristen Karin från Slite till Ekensbergs varv i Stockholm har på grund av det besvärliga isläget måste överges. Idag kommer en ingenjör från varvet till Slite för att leda det omfattande tätning av grekbåten, som sedan kommer att bogseras till varv i Tyskland.

GA den 19 feb. – 70: KARIN PROVISORISKT REPARERAD.

     Det grekiska fartyget Karin blev på onsdagskvällen färdigtätat. Den provisoriska reparationen har utförts av två man från Ekensbergs varv, assisterad av personal från bärgningsbåten Pilen. Karin väntar nu på tillstånd av isbrytardirektören innan hon kan bogseras till varv i Tyskland

 

GA den 24 feb. – 70: GREKEN I SLITE PÅ VÄG

Sex distansminuter utanför Slite tog det stopp i is vallarna och inte förrän vid 22.15 – tiden kunde man på radarskärm se att de två båtarna och den efterföljande massavedens lastade grek ”Solidarity” började gå med 5 knops fart söderut. Kvar i isen fanns då ännu två gotländska trålare Rita av Slite och Eva II av Visby, vilka med hjälp av konvojen försökte att ta sig från Slite för att uppsöka en lämpligare bashamn för fiske  

 På måndagseftermiddagen kunde den grekiska haveristen ”Karin” av Pireus lämna Slite hamn efter det ofrivilliga uppehållet på nästan tre veckor. Men det tog lång tid innan ”Karin” med assistans av tyska bogseraren ”Rote Sand” kunde komma ut på fritt vatten.

Sex distansminuter utanför Slite tog det stopp i is vallarna och inte förrän vid 22.15 – tiden kunde man på radarskärm se att de två båtarna och den efterföljande massavedens lastade grek ”Solidarity” började gå med 5 knops fart söderut. Kvar i isen fanns då ännu två gotländska trålare Rita av Slite och Eva II av Visby, vilka med hjälp av konvojen försökte att ta sig från Slite för att uppsöka en lämpligare bashamn för fiske  

Bild: Den tyska bogseraren ”Rote Sand” lämnar Slite med grekiska ”Karin”. I kölvattnet följer en av de två gotländska trålare, som passade på att följa med ut.

Bild: Den tyska bogseraren ”Rote Sand” lämnar Slite med grekiska ”Karin”. I kölvattnet följer en av de två gotländska trålare, som passade på att följa med ut.

GT den 24 feb. – 70: Karin fick lämna Slite men lasten är kvar

Bild: Karin lämnar kaj i Slite till höger ses M/s Silen av Kalmar, som lastar Karins last.

Bild: Karin lämnar kaj i Slite till höger ses M/s Silen av Kalmar, som lastar Karins last.

Så kunde då den grekiska otursbåten Karin äntligen lämna Gotland. Men inte för egen maskin. Igår bogserades hon ut ur Slite hamn efter bogserbåten Rotesand från Bremen. Redan utanför Slite fick man problem, då bogserbåten fick släppa Karin och gå i förväg och rekognosera is vallarna föröver.

Färden gick vidare söderut på den gotländska ostsidan och man hoppas så småningom komma fram till tyskt varv. Karins läckor är bara provisoriskt tätade men i bra väder bör allt gå bra. Det varnas dock för kuling.

Det är nu tre veckor sedan Karin råkade illa ut. I tolv dygn låg Pilen från Kappelshamn och pumpade vatten ur greken, som var nära att slå runt.

Lasten bestående av pappersmassa fick Karin inte med sig på resan söderut. Den lastades istället ombord på fartyget Silen av Kalmar och den lastningen väntas inte vara klar förrän i morgon onsdag. Då skall pappersmassan skeppas till Bordeaux i Frankrike, som alltså var Karins destinationsort när den råkade i nöd utanför Gotland.

När den tyska bogserbåten släpade ut Karin ur Slite hamn igår middag var det också en annan grek som hängde på i kölvattnet. Det var fartyget Solidarity, som skall till Italien med massaved.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan