Pipelines och vrak

bland jobb för Hebe 2

Neptunbolagets nya sjögående pontonkran Hebe 2 har levererats från Howaldtswerke-Deutsche Verft i Kiel. Dopet skedde samtidigt och gudmor var fru Hella Henke, maka till varvets styrelseordförande, Dr Norbert Henke. Den långa kranarmen för speciellt höga lyft återstår att leverera och det sker i början av januari 1976. Den gör det möjligt för Hebe 2 att lyfta exempelvis 300 ton till en höjd av 150 m med en utliggning av 50 m

Hebe 2 är den största sjögående pontonkranen i Europa och har konstruerats speciellt med tanke på offshorearbete. I storlek överträffas den endast av en japansk kran, som dock är mera stationär.

PRIS 40 Miljoner

Priset för pontonkranen är DM 22 millioner (närmare 40 miljoner kr), Finansieringen har Broströms, som äger Berglings- och Dykeri-AB Neptun, Neptunbolaget med den mindre föregångaren likhet med den mindre föregångaren Hebe 1, som är stationerad i Kiel och som uppvaktade vid dopet, kommer Hebe 2 att stationeras i Tyskland och administreras avNeptuns dotterbolag i Hamburg, Neptun Bergungsgesellschaft mbH.

FULLBOKAD 1976

Genom tillgången till Hebe 2 har också Neptunbolagets möjligheter att hand om haverister förbättrats. Konstruktionen av moderna fartyg, bilfärjor, roll on- och containerfartyg etc., gör det ofta nödvändigt att ta fartyg flott genom att lyfta dem av grandet om de står hårt på. Det gäller särskilt i Östersjön, som saknar tidvatten. Hebe 2:s tunga ankarsystem och sjövärdighet gör också kranen speciellt lämpad för att lyfta sjunkna fartyg. Hebe 2 presenterades med skiss, tekniska data och prestanda i Svensk Sjöfarts Tidning nr 40/75. 

 Neptun med i Thames Barrier

Ett av de mera spektakulära uppdrag som väntar den nya pontonkranen Hebe 2 och dess mindre föregångare Hebe 1 gäller det s.k. Thames Barrier-projekt, som skall skydda London från framtida översvämningar. En väldig barriär kall byggas tvärs över Themsen mittemot Silvertown i Woolwich-området. I detta kolossala företag har Bergnings och Dykeri-AB Neptun genom sitt dotterbolag Neptun Bergungsgesellschaft mbH, Hamburg, engagerats för tunga lyft och transporter. Under 1977 – 1979 kall Neptun sätta in de båda pontonkranarna och transportpontonen Goliat 2 i olika faser av byggnadsarbetet.

I olika faser av byggnadsarbetet. Roende på att centrala London sjunker å sin ler bädd och dessutom på att sydöstra England gradvis sänker sig. Tidvattennivån vid London Bridge har under de senaste hundra åren höjts mer in två fot. Den största faran utgörs av le extrema flodvågor, som kan bildas i under speciella meteorologiska förhållanden. Om en sådan vattenmassa skulle välla upp i Themsen samtidigt med högvattnet skulle London bokstavligen dränkas.

Senast centrala London översvämmades var 1928 och då drunknade 14 människor. Översvämningen av Englands ostkust och Themsens flodmynning 1953 krävde 300 människoliv – om dessa vattenmassor nått centrala London kunde en omätlig katastrof ha blivit följden, Greater London Council har kommit fram till att ett förbättrat översvämnings skydd i Themsens mest tidvattenkänsliga del är absolut nödvändigt och t den bästa lösningen är höjning av flodbanken i kombination med en flodbarriär. The Thames Barrier har ritats v Rendel, Palmer & Tritton Consultig och består av tio rörliga portar byggda mellan pirar, som ligger sida vid sida tvärs över floden. Arbetet med barriären har redan börjat och beräknas vara klart före 1980.

Barriärkonstruktionen med portar och rörlig mekanism har utförts av Davy Cleveland Barrier Consortium, ett samgående mellan Cleveland Bridge and, Engineering Co. och Davy Lowey of Sheffield, som ingår i Davy International. Cleveland är ansvarig för tillverkning, montering och installation av portarna och Cleveland Bridge har engagerat Neptun för de tunga lyft- och transportjobben. Den mest krävande delen av Neptuns åtagande är att resa stålportarna och vridskivorna för portarna. Hebe 2:s unika räckvidd skall utnyttjas för detta arbete.

De stora barriär-enheterna skall tillverkas i Darlington och hopmonterats till färdiga portar och vridskivor i Port Clarence vid floden Tees. Portarna blir flytbara och bogseras ned till Themsen. För transporten av vridskivorna engageras Goliat 2, som förtöjs vid kaj varefter vridskivorna halas ombord på pontonen från monteringsplatsen.

 KRÄVER DUBBELLYFT

Vikten på portar och vridskivor blir rån 370 och upp till 1,600 ton och resandet av de tyngre vridskivorna på .200 ton vardera kräver lyft av både Hebe 1 och Hebe 2 samtidigt. De 65 m långa portarna, som väger ca 1 600 ton, placeras av Hebe 1 och Hebe 2 på den 60 m långa transportpontonen Goliat 2. När portarna skall monteras flyter transportpontonen in mellan pirarna och ballastas för att ”landa” porten led båda ändar på de tidigare monterade vridskivorna. Neptuns totala engagemang i Thames Barrier-projektet är beräknat att vara i fem månader för Hebe 1. Tre månader för Hebe 2 och fem månader för Goliat 2. Neptuns personal skall också lämna teknisk assistans och maritimt know-how till den brittiska byggkoncernen.

Senaste kommentaren

25.11 | 20:57

testa
stig.stigfinnare@live.se
sjogubben@gmail.com

24.11 | 21:19

sjogubben@gmail.com

24.11 | 16:54

Min pappa jobbade med både Hera och Juno på Neptun samt hade kontor i Gåshaga på Lidingö från -76 eller -77 till -87. Det vore fantastiskt om jag kunde hitta nån som jobbade med honom under den period

17.10 | 20:17

Vad fint om tavlan var rädd om den och stolt över din farfar

Dela den här sidan